Hopp til innhold

PST: – Krekars nettverk har som formål å begå terror i Europa

OSLO TINGRETT (NRK): PST mener den italienske etterforskningen viser at Mulla Krekar er lederen av et terrornettverk som legitimerer vold mot Vesten.

Mulla Krekar i retten

PSTs politiadvokat Signe Aalling hilser på mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling. Til høyre Krekar selv.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Utleveringssaken mot mulla Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen, startet i Oslo tingrett torsdag. Italienske myndigheter vil ha Krekar og 42-åringen utlevert, fordi de mener Krekar er lederen av et europeisk terrornettverk som 42-åringen også har hatt en rolle i.

Politiadvokat Signe Kathrine Aalling i PST fortalte i retten at italiensk politi sitter på et omfattende etterforskningsmaterialet fra flere land. Etterforskningen i Italia begynte så langt tilbake som i 2011.

I den forbindelse har PST bistått italienerne med etterforskningen, noe som blant annet omfatter avlytting av cella til Krekar i Kongsvinger fengsel under besøk i 2012 og 2013.

– I en avlytting i 2012 blir organisasjonen Rawti Shax beskrevet som en menneskelig kropp med en hjerne, eller et kontrollsenter, som instruerer de andre dimensjonene. Organisasjonen skulle ha en åpen og en skjult dimensjon, leser Aalling opp i retten.

Ifølge den italienske etterforskningen skal Krekar ha ledet et transnasjonalt terrornettverk kalt Rawti Shax med celler i en rekke europeiske land og i Midtøsten.

– Organisasjonen er basert på et fundamentalistisk religionssyn som legitimerer voldelig jihad og martyrdom som verktøy i kampen mot Vesten og vestlig tilstedeværelse i muslimske land. Deres endelig mål er å styrte det sittende selvstyret i Kurdistan i Irak, uttalte Aalling i retten, og viste til den italienske etterforskningen.

Mulla Krekar i retten igjen

Krekar ankom rettssal 250 i Oslo tingrett torsdag morgen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Skjult, hemmelig nivå

Senere leste Aalling mer fra de italienske dokumentene, der det heter at organisasjonen på kort sikt har til hensikt å begå terrorhandlinger i Europa. Dette for å oppnå et større mål på lang sikt.

– Dette demonstrerer at det å delta i organisasjonen forutsetter hensikt om å begå terrorhandlinger, sier Aalling i retten.

I dokumenter sendt til tingretten i forbindelse med rettssaken, lister PST opp noen punkter de mener kjennetegner Krekars organisasjon, basert på den italienske etterforskningen:

  • Islamsk radikalisme: Medlemmene deler et fundamentalistisk religionssyn
  • Dobbelt nivå: Organisasjonen opererer med en ytre, offentlig fasade og et skjult, hemmelig nivå som kjemper for voldelig jihad
  • Hierarkisk inndeling: Basert på en forhåndsdefinert cellestruktur etter geografi eller funksjon, der emiren er organisasjonens ubestridte leder
  • Virtuelle møteplasser: Gjennom utstrakt bruk av flere nettplattformer
  • Voldelig formål: På kort og lengre sikt, både direkte og indirekte

Til NRK sier Aalling at PST ikke har gjort en uavhengig vurdering av om Krekars nettverk faktisk har til formål å begå terrorhandlinger i Europa.

– Jeg finner det ikke riktig å gå nærmere inn på det. Jeg er her som en representant for italienske myndigheter og viser til den etterforskningen de har gjort.

– Politisk spill

Det er satt av fem dager til behandlingen i Oslo tingrett. Tingretten skal ta stilling til om Norge kan utlevere de Krekar og 42-åringen til Italia, slik at de kan straffeforfølges der. Begge motsetter seg utlvering.

Italiensk antiterror-politi har også siktet en 39 år gammel norsk statsborger, Makwan Karim, bosatt i Fredrikstad. Karim har i intervju med NRK hevdet at han kun er journalist og derfor har møtt Krekar flere ganger gjennom sitt arbeid. Den 42 år gamle irakiske statsborgerens forsvarer, Solveig Høgtun, har sagt til NRK at hun mener hennes klient har en perifer rolle i det angivelige nettverket.

De tre ble pågrepet i en koordinert felleseuropeisk aksjon 11. november i fjor. Krekar avviser at Rawti Shax er et terrornettverk, og har beskrevet det som en ideologisk plattform for et politisk parti i Nord-Irak.

Krekars forsvarer Brynjar Meling sa torsdag morgen at Krekar mener saken er et politisk spill for å få Krekar sendt ut av Norge.

– Det har han all grunn til. Man trenger ikke å være veldig konspiratorisk for å forstå at han tillater seg å tenke slik når han har vært gjennom fire regjeringer som alle har vært veldig hissige på grøten for å få ham ut, sier Meling.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ