Hopp til innhold

Opprettholder forbud mot avl på hunderase

Den mye omtalte hundeavl-saken gjelder rasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg. Dommen slår fast at avl på den ene rasen strider med dyrevelferdsloven.

Cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog

HUNDEAVL: Saken som har vært oppe i Borgarting lagmannsrett gjelder hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg.

Foto: Photo cavalier king charles spaniel Mike Segar / english bulldog Photo by Johannes Eisele / Reuters/ AFP

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett er det i strid med loven å avle på cavalier king charles spaniel. Årsaken er rasens helseutfordringer.

Lagmannsretten slår derimot fast at avl på hunder av rasen engelsk bulldogg ikke er i strid med forbudene i dyrevelferdsloven.

Det er de glade for i Norsk Kennel Klub (NKK). Samtidig er leder Tom Martinsen tydelig skuffet over dommen som gjelder cavalier.

Han mener det er feil å forby avl på alle individer av samme rase.

Dette kan også bety at alt det gode arbeidet som har vært gjort for å forbedre disse hundenes helse, og som fortsatt foregår, vil være forgjeves, sier Martinsen i en pressemelding.

Han sier de trolig vil anke dommen til høyesterett.

Tom Martinsen

Tom Martinsen er leder for Norsk Kennel Klub. Han er skuffet over dommen fra lagmannsretten.

Foto: NKK

Hos Dyrebeskyttelsen er de glade for å ha vunnet gjennom med cavalieren.

Nå har to instanser tydelig underbygget at det små skje grunnleggende endringer. Uavhengig av eventuell anke håper vi virkelig NKK tar dette innover seg, sier daglig leder Åshild Roaldset.

For bulldoggens del er det skuffende at lagmannsretten ikke fant bevisene gode nok. Vi vil se grundigere på avgjørelsen.

Helseplager

NKK, Norsk Bulldogg Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere ble stevnet av Dyrebeskyttelsen Norge høsten 2021.

Dyrebeskyttelsen Norge mener de to hunderasene har så store helseplager at de ikke bør avles videre på.

I januar konkluderte Oslo tingrett at det er i strid med paragraf 25 i dyrevelferdsloven å avle på hunderasene for NKK, to rasehundklubber og seks oppdrettere.

  • I dommen kom det blant annet frem at arveanlegg for rasen engelsk bulldogg kan gi pusteproblemer (BOAS) og manglende evne til å føde naturlig.
  • For cavalier king charles spaniel handlet det blant annet om kronisk hodepine (SM) og hjertefeil.

NKK valgte å anke. De ønsket å dokumentere at det er friske individer blant de aktuelle hunderasene.

Nå har de i lagmannsretten fått medhold for engelsk bulldogg.

Les også: Internasjonal interesse for rettssak om hundeavl i Norge

Bill Lambert, talsperson for den kenneklubben i Storbritannia.
Bill Lambert, talsperson for den kenneklubben i Storbritannia.

Uenige i tolkning

Dommen i den sivile saken fra Oslo tingrett skapte også strid mellom partene, da de var uenige i tolkningen av den.

NKK tolket det slik at dommen kun gjaldt for oppdretterne som var stevnet, og at alle andre kunne avle på rasene.

Leder Tom Martinsen mener den samme usikkerheten er der i lagmannsrettens dom.

Er det bare de tre domfelte oppdretterne som forbys å avle, eller gjelder det alle som eier en variant av slik hund?

Dyrebeskyttelsen Norge mener paragraf 25 i dyrevelferdsloven gjelder alle som driver med avl, også avlsorganisasjoner.

Lagmannsretten har ikke vurdert enkelthunder, men slått fast at avl av rasen cavalier er forbudt etter dyrevelferdsloven. Denne lovforståelsen gjelder for alle som driver med cavalier, selv de som ikke er direkte parter i rettssaken, sier Åshild Roaldset.

Åshild Roaldset, dagleg leiar og veterinær, Dyrebeskyttelsen Norge

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Foto: Håkon Sparre

Vurderer å flytte til utlandet

Jeg våger faktisk egentlig ikke å tenke på hvordan mitt liv vil bli dersom avl av Cavalier blir forbudt i Norge, sier Nina Mehandru Kallekleiv.

Det er hele mitt liv. Absolutt alt i mitt liv legges til rette og organiseres rundt det.

Kallekleiv reiser rundt på internasjonale hundeutstillinger. Nylig gikk hun til topps på pallen i Estland. Da ble en av hennes hunder best i rasen med estisk champion og internasjonal champion.

– Med denne rettssaken i bakhodet, fronter jeg Norge utad og vinner, sier oppdretteren.

Hun har drevet med hund hele livet, og oppdrett av cavalier king charles spaniel i nærmere 20 år. Kallekleiv hevder hun avler frem friske hunder av rasen.

Nå vurderer hun å flytte utenlands med hundene sine dersom hun ikke får drive oppdrett av rasen hjemme i Norge.

Nina Mehandru Kallkleiv

Oppdretter av cavalier king charles spaniel, Nina Mehandru Kallekleiv, sammen med sin tre år gamle toppvinner Goggen.

Foto: Privat

Kallekleiv forteller at hun får masse reaksjoner på rettssaken når hun reiser utenfor Norge.

– Mange «der ute» tror at rasen må være sykere her i Norge siden dette skjer. De er sjokkert, forteller hun.

Hjemme i Askøy har hun to valpekull nå. Hun opplever etterspørselen etter valper som normalt, men ser en endring.

Jeg opplever større pågang fra utlandet da de er bekymret for at de i fremtiden ikke kan få kjøpt norskoppdrettede cavalierer. De søker norsk cavalier på grunn av det gode helsearbeidet her og den gode helsestatistikken vi har her, sier hun.

Nina Mehandru Kallekleiv har drevet med oppdrett av cavalier king charles spaniel i 19 år. Her sommen med to av hunden og to av rasen whippeter.

For Nina Mehandru Kallekleiv betyr hundene alt. Her sammen med flere av dem, fra rasene cavalier king charles spaniel og whippet.

Foto: Privat

Kryssavl

Dyrebeskyttelsen Norge har ment at løsningen ut av helseproblemene til disse hundene er å krysse inn gener fra andre friske hunderaser. På lik linje med de norske hunderasene, som kan være i fare for å dø ut.

Saken har skapt stor internasjonal interesse.

Både engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel har historisk tilhørighet til Storbritannia.

– Det er England som må ta en avgjørelse på om disse rasene skal kryssavles, opplyste NKK til NRK tidligere.

Kommer ny forskrift

I sommer leverte Mattilsynet foreløpig forslag til en ny forskrift om hundeavl, som er bestilt av Landbruks- og matdepartementet. Den vil gjelde alle hunder i Norge.

Der lyder et av punktene at hunder ikke skal brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper som er kjente og som med sannsynlighet kan påføre avkommet unødvendige belastninger.

– Vi foreslår å stille strengere krav til avl, slik at vi får vesentlig forbedring, fortalte jurist og seniorrådgiver i Mattilsynet Bjørnar Stavenes til NRK tidligere.

Det er også et forslag om at alle hunder skal bli undersøkt av veterinær før de brukes i avl for første gang.

Mattilsynet sikter på å sende et endelig ferdig og fullstendig forslag til Landbruks- og matdepartementet før jul. Dermed kan forslaget sendes på høring i starten av 2023.

– Vi håper med dette å få fastsatt forskriften om avl av hund før sommeren 2023, sier Stavenes.

Les også: Vil ha strengere regelverk for hundeavl i Norge – også for blandingshunder

Far til valpen Sebastian er en blanding av tibetansk spaniel, chihuahua og papillon. Mor er en blanding av tibetansk spaniel og jack russel terrier.
Far til valpen Sebastian er en blanding av tibetansk spaniel, chihuahua og papillon. Mor er en blanding av tibetansk spaniel og jack russel terrier.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ