Hopp til innhold

Disse norske hunderasene kan dø ut

Norge har syv nasjonale hunderaser. Av disse syv så er det bare én som ikke er på listen for utrydningstruede raser.

Lundehundvalper

GÅR FREMOVER: I 2012 var det 580 lundehunder i Norge, og rundt 1200 i hele verden. I 2020 var det 840 hunder i Norge, og rundt 1500 i hele verden. Disse valpene er en krysning mellom norsk lundehund og norsk buhund, som skal bidra til å redde lundehunden.

Foto: Arild Espelien / Privat

I ti år har oppdrettere jobbet knallhardt for å bevare seks norske hunderaser.

De er fremdeles utrydningstruet (se faktaboks).

Den eneste norske hunderasen som ikke står i fare for å forsvinne for godt, er norsk elghund grå.

– Vi er opphavsland til disse hundene og da har vi et spesielt ansvar overfor FN å bevare disse rasene, forteller Odd Vangen, professor i husdyravl og -genetikk, ved NMBU.

Odd Vangen, professor i husdyravl og genetikk ved NMBU

– For å bevare disse trenger man flere individer i hver rase og da må flere velge å ha disse hundene, sier Odd Vangen, professor i husdyravl og -genetikk, ved NMBU.

Foto: Line Hødnebø / NRK

I 20 år har han vært leder for det norske genressursutvalget for husdyr, som har som formål og bevare genressurser fra husdyr, inkludert hund.

For ti år siden ble det startet et prosjekt som skulle bidra til å ivareta de nasjonale hunderasene. I samarbeid med Norsk Kennelklubb (NKK) ble det fryst ned sæd fra disse truede hundene, for å sikre at genetikken ikke ble helt borte.

Grad på hvor truede de forskjellige rasene er, bestemmes av hvor stor populasjonen er. Hvor mange kull som blir født i året, hvor mange hannhunder og antall tisper som er i avl.

– Det viktigste er at disse hundene er i bruk, og at det er noen som vil avle på dem. Det vil sikre en overlevelse av en hunderase, sier han.

Norsk elghund sort

Norsk elghund sort er på listen for utrydningstruet hunder i Norge.

Foto: Vibeke Brath / NRK
Norsk elghund grå, er på tipp på topp listen over de mest populære hunderasene i 2020

Norsk elghund grå er ikke på listen for utrydningstruet hunderaser, men hører til våre nasjonale hunderaser. I fjor var den blant de ti mest populære rasehundene hos NKK.

Foto: Vibeke Brath
Hygenhund

Hygenhund er på listen for utrydningstruede raser i Norge.

Foto: Vibeke Brath / NKK
Dunker

Dunker er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge.

Foto: Vibeke Brath / NKK
Haldenstøver

Haldenstøver er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge.

Foto: Lise Gro Andersen / NRK
Norsk buhund

Norsk buhund er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge.

Foto: Vibeke Brath / NKK
Norsk Lundehund

Lundehunden er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge.

Foto: Arild Espelien / Privat

Kan dø ut

Rasehundklubbene har lagt ned mye arbeid for å få opp populasjonene blant hundene. Statistikken de siste årene viser en tendens til en gradvis økning for flere av de truede nasjonale hunderasene.

– Men er det nok til å kunne si at faren er over for at disse rasene kan dø ut?

– Nei, på ingen måte. I disse dager hvor det er så populært å kjøpe hund, dras ikke disse rasene noe særlig med i dette dragsuget, sier Vangen.

Han tror noe av forklaring er at dette er typiske brukshunderaser.

– Norges nasjonale raser er hunder som ikke har historie som selskapshunder. De er avlet for et bruksområde, sier han.

Norges nasjonale hunderaser valpestatistikk

RASENAVN

2000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

norsk elghund grå

1257

1107

958

976

980

904

890

870

941

787

767

743

811

norsk elghund sort

139

148

184

183

177

149

167

207

210

224

228

257

230

norsk lundehund

71

60

45

54

87

70

71

89

90

99

103

85

132

haldenstøver

18

9

20

39

10

23

22

14

11

31

4

33

38

norsk buhund

126

64

80

91

117

85

73

109

76

164

134

163

112

dunker

233

201

124

142

162

103

101

174

103

143

152

139

112

hygenhund

21

52

37

14

53

43

9

23

19

33

32

43

42

Harehund i fare

Selv med godt over 3000 medlemmer i harehundklubbene, slipper haren mer og mer unna de norske rasene haldenstøver, dunker og hygenhunder.

Det er ikke på grunn av harehundene, men mangel på jegere, jaktområder og rekruttering av nye unge jegere til harejakten.

– Det er mange tispeeiere som kvier seg for å sette valper på harehundene fordi det er færre jegere. Alle valpene som produseres i dag går kun til jegere, forteller leder i Norske harehundklubbers forbund, Arild Nygård.

Han fremhever at dette er brukshunder som er avlet spesielt for bruk på jakt av hare og rev.

– Dette er hunder som krever mye mosjon og jakttrening. Det er ingen typisk familiehund som velges av «Ola og Kari» til selskap for turer i skog og fjell, sier han.

Det har også blitt vanskeligere å drive med harejakt i Norge, og Nygård mener årsaken er at de har fått færre områder å jakte i.

Sliter med helsa

Lundehunden sliter med helseproblemer, en alvorlig mage-/tarm-sykdom rammer mange av hundene. Anslagsvis dør tre av ti hunder av denne sykdommen.

– Vi har krysset inn tre andre nordiske spisshundraser, for å øke den genetiske variasjonen på lundehunden. Særlig med tanke på å styrke immunforsvaret og mot mage-/tarm-sykdommen, forteller Ingvild Espelien som er medlem av avls og sunnhetsutvalget i Norsk lundehundklubb.

I tillegg til helseproblemer er det utfordringer rundt fruktbarheten, noe som følger naturlig av innavl.

– Ofte blir tispene paret uten å få valper, og når det først kommer valper, så er det kanskje bare én valp. Dette gir utfordringer fordi det er begrensninger i antall kull man kan ha per tispe, og det er uheldig for valpen å vokse opp uten søsken, sier hun.

Lundehundvalper som ble født i mars 2020, som nå har kommet til nye hjem ulike steder i Norge.

Lundehundvalper som er født i mars 2020, har nå kommet til nye hjem ulike steder i Norge. (Disse er krysninger mellom lundehund/buhund - som er et tiltak for å redde rasen)

De siste ti årene har lundehundklubben jobbet målrettet for å bevare rasen, og antall hunder har økt gradvis.

– Det å stå på en liste for utrydningstruet raser handler først og fremst om avlspopulasjonen, og at den er for lav. Det å få alle friske lundehunder i avl vil være helt essensielt fremover, for å komme av denne listen, sier hun.

De opplever en veldig stor etterspørsel etter lundehund nå, både reinrasede og krysninger.

–Jeg har inntrykk av at veldig mange er særlig opptatt av at dette er norsk kulturhistorie, og vil gjerne bidra til å ta vare på rasen, slik at vi har den i fremtiden også, sier hun.

Gradvis fremgang

Både Norsk buhundklubb og Norsk elghundklubb ser en gradvis fremgang i populasjonen med hundene de forsøker å få ut av listen for utrydningstruede. De ser optimistisk på fremtiden.

Norsk elghund sort ligger blant annet på grensen til å komme seg ut av den utrydningstruede listen.

Norsk elghund grå er derimot en av landets mest populære raser, ifølge oversikten fra Norsk Kennel Klub.

Hør Vangen fortelle om norske hunderaser i Ekko.

Les også: Satte ut tusenvis av fasaner for å trene hunder – nå er det slutt

Les også: Norge forbyr salg av enkelte hundeposer

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger