Hopp til innhold

Mener det avles ulovlig på flere raser – nå må hundeoppdretterne møte i retten

Dyrebeskyttelsen Norge har saksøkt Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere for det de mener er ulovlig avl. Nå fremmes søksmålet av Oslo tingrett.

Hund pensjonert for nyttårsfeiringen

EKSTREM-AVL?: Engelsk bulldog er blitt kritisert for å være gjenstand for såkalt ekstremavl. Dyrebeskyttelsen mener det avles ulovlig på denne rasen i Norge.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

23. november i fjor tok Dyrebeskyttelsen Norge ut stevning mot flere norske hundeorganisasjoner.

Årsaken er at de mener det bedrives ulovlig avl av engelsk bulldog og Cavalier king charles spaniel.

De mener avlen på disse rasene er i strid med dyrevelferdslovens paragraf 25.

Partene som er saksøkt mente saken måtte avvises, men nå har Oslo tingrett avgjort at søksmålet skal fremmes.

Med mindre de saksøkte anker, og får medhold i anken, vil altså partene møtes i retten.

– Vi er svært fornøyde med utfallet, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

V8uBqUOYlvI

Cavalier king charles spaniel er den andre rasen dyrebeskyttelsen mener flere avler ulovlig på i Norge.

Foto: Julio Cortez / AP

Mye lidelse

Roaldset og Dyrebeskyttelsen Norge har i flere år ment at det avles ulovlig, og at mye av praksisen bryter med paragraf 25 i dyrevelferdsloven.

– Vi mener disse rasene har så store helsemessige utfordringer at videre avl er i strid med loven. Disse hundene har blant annet problemer med pust, fødsel, hofter, rygg og kneledd. I tillegg er det flere som sliter med selvmordshodepine, inngrodd hale og har utfordringer med urinstein, sier Roalset til NRK.

– Det er veldig, veldig mye lidelse.

Hun håper rettssaken vil finne sted i løpet av høsten 2021. Det vil i så fall være en historisk rettssak.

Åshild Roaldset Daglig leder og veterinær, Dyrebeskyttelsen

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Foto: Håkon Sparre

– Paragrafen har vi hatt siden 2010, men den har aldri vært tatt i bruk. Og det på tross av at vi mener det er systematiske og ønskede brudd.

– Dere saksøker tre organisasjoner og seks oppdrettere. Burde ikke kjøperne ansvarliggjøres?

– Det er lovlig å kjøpe hunder med dårlig helse, men det er ulovlig å systematisk avle dyr med dårlig funksjon og helse. Valpekjøper kan ikke stå til ansvar for andres lovbrudd.

Roaldset, som er utdannet veterinær, sier eierne ofte er blinde. Hun sier mange av dem ikke ser at hundene er syke, og at det eksempelvis blir sett på som søtt når hundene har pusteproblemer som fører til at de snorker eller sovner stående.

– Det er menneskelig å være så glade i dyret sitt at man ikke greier å se skavankene de sliter med.

An English Bulldog sits in a shopfront in Paris

Engelske bulldoger har så store helsemessige utfordringer at videre avl er i strid med loven, ifølge Dyrebeskyttelsen.

Foto: THOMAS WHITE / Reuters Creative

– Vi er totalt uenig

Arne Øygarden er leder i Norsk Bulldog Klubb. Han sier at partene ennå ikke har tatt stilling til om de vil anke Oslo tingretts avgjørelse.

– Hvis det blir rettssak vil vi ta det svaret vi får der som en retningslinje for hva som er innenfor lovverket, og hva som ikke er innenfor, sier han til NRK.

– Vi mener avlen som foregår på våre raser er lovlig.

Verken Norsk Bulldog Klubb eller de andre klubbene avler hunder selv. De er organisasjoner for både eiere og oppdrettere. Øygarden er uansett helt uenig med Dyrebeskyttelsen Norge.

– Vi er totalt uenig. Vi vil alltid kjempe for at våre raser skal være friske, og vi som klubb legger til rette med en del helsekrav og etiske grunnregler, sier han og legger til:

– Det jobbes konstant for å bedre helsen til våre hunder.

Jobber mot samme mål

Øygården mener at Dyrebeskyttelsen Norge framstiller bulldogklubben som en passiv gjeng som ikke bryr seg om hundene. Det er han svært uenig i.

– Det er absolutt ikke slik. Helsen forbedres hele veien. Eksempelvis sies det at hundene ikke kan føde, men i 2020 hadde vi 40 prosent selvfødende hunder.

– Vi har mange flotte og friske hunder, så mye rett har vi gjort.

Medierådgiver Kjetil V. Johansen i Norsk Kennel Klub sier de er kjent med Oslo tingretts kjennelse, men at de ikke vil uttale seg nærmere om saken annet enn at det viktigste er god helse for hundene.

– Det er viktig for oss å presisere at Norsk Kennel Klub og Dyrebeskyttelsen Norge jobber mot samme mål. Norsk Kennel Klub har i likhet med Dyrebeskyttelsen Norge et sterkt ønske, og en klar målsetting om å sikre god hundevelferd for alle hunder.

Leder av Norsk Cavalierklubb, Kari Skapsno, skriver i en e-post til NRK at de av respekt for domstolen og den rettslige prosessen dyrebeskyttelsen har valgt, ikke vil delta i debatter, eller kommentere søksmålet og dets innhold i mediene.