Hopp til innhold

Borgarting lagmannsrett: Anders Behring Breivik ikke utsatt for menneskerettighetsbrudd

Soningsforholdene til massedrapsmannen Anders Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene, slår Borgarting lagmannsrett fast. Breivik tapte på alle punkter, men hans advokat sier de vil anke dommen.

Advokat Øystein Storrvik vil likevel ikke gi opp, og varsler at han er forberedt på å ta saken videre.

Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at de vil anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Breivik har tapt saken fullstendig. Avgjørelsen har ikke vært tvilsom, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Dommen ble formidlet til Breivik i formiddag, og frifinner staten for brudd på artikkel 3, og forkaster Breiviks anke om for streng brevkontroll. I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 om manglende behandling av Breiviks sårbarhet.

I den 55 sider lange dommen legger retten vekt på at de strenge sikkerhetstiltakene Breivik er underlagt er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

Retten mener han fortsatt kan inspirere personer i høyreekstreme miljøer til voldshandlinger, og at hans ønsker om å bygge nettverk med meningsfeller må vurderes i lys av dette.

De kan heller ikke se at det er klare indikasjoner på at Breivik er påført isolasjonsskader under soningen.

– Breivik er fortsatt ansett å ha både dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Hans alminnelige helsetilstand og væremåte fremstår som lite endret på tross av meget langvarig fengselsopphold med svært omfattende sikkerhetstiltak. Hans mentale tilstand har også preg av å være stabil, skriver lagmannsretten.

Breivik anker

Advokat Øystein Storrvik vil likevel ikke gi opp, og varsler at han er forberedt på å ta saken videre.

– For oss er det naturlig at vi anker denne saken og arbeider videre for å bryte isolasjonen, sier Breiviks advokat.

Han sier at Breivik er orientert om dommen, men at han foreløpig ikke har hørt noe mer om massedrapsmannens reaksjon.

Storrvik har merket seg at lagmannsretten ikke er enig i at terskelen for brudd på menneskerettighetene er nådd.

– Det er jeg uenig i, sier advokaten og viser til at både tingretten og lagmannsretten nå har vurdert soningsforholdene grundig.

Han mener det er vanskelig å gi noe klart svar på hvor grensen går.

Det står i dommen at det må vurderes grundig. Vi ønsker å arbeide for at det blir konstatert et brudd. Vi vil anke dommen og gå videre, sier han.

Særlig høy sikkerhet

I dommen skriver lagmannsretten at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, byggero på tilstrekkelig grundige vurderinger.

Beslutningene om ikke å tillate Breivik fellesskap med andre innsatte, innebærer heller ikke noen uforholdsmessig belastning, fastslår lagmannsretten.

– Den høye risikoen for vold fra og mot Breivik har vært til stede under hele oppholdet i fengselet. Sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet, heter det i dommen.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted anser onsdagens dom om Anders Behring Breiviks soningsforhold som en oppreisning for Kriminalomsorgen.

Regjeringsadvokaten: En oppreisning

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener lagmannsretten har avsagt en grundig og omfattende dom.

Han sier staten oppfatter dommen som en oppreisning, ikke minst til Kriminalomsorgen og de mange ansatte som arbeider i Skien og Ila fengsel.

– Gjennom 5,5 år har de gitt sitt ytterste for å gi Breivik en streng, men human soning. Det har de fått medhold i av lagmannsretten.

Sejersted sier han har fått med seg at Breivik anker saken, og at det naturligvis betyr at saken ikke er over.

– Det blir en ny runde. Det vil komme en anke til Høyesterett, så får vi ta saken videre derfra. Men så langt har staten vunnet frem i lagmannsretten, og det er vi fornøyd med.

Lagmannsretten har kommet til at partene må dekke sine egne sakskostnader både for tingretten og lagmannsretten.

Vant i tingretten

I 2015 gikk Anders Behring Breivik til sivilt søksmål mot staten. Den terrordømte massedrapsmannen mener soningsforholdene ved Ila og Skien fengsel er et brudd på menneskerettighetene.

Da Oslo tingrett behandlet søksmålet hans i fjor, vant drapsmannen frem. Tingretten konkluderte med at soningsforholdene krenket Menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, som gjelder umenneskelig eller nedverdigende behandling.

– En farlig mann

Staten anket dommen, og da Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken i januar, stilte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i retten.

Han la vekt på at Breivik fortsatt er en farlig mann, og var på ingen måte uenig i at sikkerhetsregimet i fengselet er svært strengt. Sejersted poengterte imidlertid at det har vært flere lempninger i sikkerhetstiltakene og løpende tilpasninger.

Sejersted minnet også retten på at Breivik har vist en helt ekstrem evne til skjult og fordekt opptreden og vold, og at massedrapsmannen nå er mer radikal enn noen gang.

– Han er styrket i sin høyreekstreme tro, og er fortsatt en høyreekstremist, sa Sejersted.

Breivik: Har blitt mer radikal

Da Breivik fikk anledning til å forklare seg i retten, hevdet han at regjeringsadvokatens opptreden i retten fikk ham til å forkaste sin opprinnelige forklaring.

– Han har helt rett. Jeg har blitt mer og mer radikal i fengsel, sa Breivik og mener radikaliteten skyldes det strenge soningsregime.

Han mener han tatt stor skade av soningen, og at det begynte allerede på Ila.

Ankesaken ble behandlet over seks dager i Skien fengsel i januar, der fengselets gymsal ble gjort om til en provisorisk rettssal. Breivik krenket retten med en nazilignende hilsen under rettens første dag, men gjentok ikke armbevegelsen senere slik han gjorde under tingrettens behandling av saken.

Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold. 
Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger