Hopp til innhold

Regjeringsadvokaten: Breivik kan gjøre det utenkelige

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener Anders Behring Breivik er mer radikal enn noen gang, og at Kriminalomsorgen må planlegge for at Breivik kan gjøre det utenkelige.

Fredrik Sejersted hilser på Breivik

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hilst på Anders Behring Breivik før rettssaken startet tirsdag. Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Tirsdag startet ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett i Skien fengsel.

Etter at terroristen igjen hadde krenket retten med å gjennomføre en nazihilsen, gikk regjeringsadvokaten umiddelbart løs på tingrettsdommen i sitt innledningsforedrag.

Staten ble i tingretten dømt for brudd på menneskerettighetene, og Sejersted mener tingretten tar helt feil når den mener at de sikkerhetsmessige aspektene rundt soningen er for strenge.

Staten er dypt uenig med tingrettens konklusjon om at menneskerettighetene til Breivik blir krenket under soningen.

– Kjernen i statens uenighet ligger i tingrettens oppfatning av at de sikkerhetsmessige aspektene har tatt overhånd. Snarere har det vært en forsvarlig, faglig og profesjonell sikkerhetsvurdering gjennom hele soningen, sa Sejersted.

Mer ekstrem

Han la også vekt på at Breivik er styrket i sin høyreekstreme ideologi siden han ble dømt for fem og et halvt år siden.

– Han er styrket i sin høyreekstreme tro, og er fortsatt en høyreekstremist.

Flere ganger under Sejersteds innledningsforedrag så Breivik opp på regjeringsadvokaten og ristet på hodet.

Han viste tydelig at han var uenig med flere av regjeringsadvokatens bemerkninger – blant annet da Sejersted hevdet at Breiviks soningsforhold er langt bedre enn hva mange andre fanger opplever.

Anders Behring Breivik

Breivik tok notater under regjeringsadvokatens innledning. Flere ganger ristet han på hodet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Har ikke brutt sammen

Regjeringsadvokaten mener man må planlegge for at Breivik kan gjøre det utenkelige eller at det er vanskelig å vite hvor farlig han er i morgen, og minnet om at Breivik gikk rundt på Utøya og skjøt og drepte så mange som mulig.

– Breivik har ikke brutt sammen og har ikke angret. Tvert imot har han uttrykt at han er ufattelig stolt av det han har gjort. Han har den samme ideologiske overbevisning som før, og er bare enda sterkere i sin tro.

Sejersted sier Breivik har vist en helt ekstrem evne til skjult og fordekt opptreden og vilje til vold.

– Hvor farlig han er i dag, er vanskelig å vite. Det som er enda vanskeligere å vite, er hvor farlig han er i morgen eller om ti år. Men det vi vet, er at han frem til sommeren 2011 var Norges farligste mann.

– Da moren hans spiste middag med ham bare kort tid før 22. juli, merket hun ikke noe annerledes ved ham. Han var den samme høflige, unge mannen som sitter der borte, sa Sejersted.

Ville skape overskrifter

I innledningen la regjeringsadvokaten også vekt på at Breivik har antydet at flere av uttalelsene han kom med i tingretten, kun var ment for å skape overskrifter.

I etterkant skal han ha sagt til rettsbetjenter at han kom med uttalelser om kald kaffe, Fjordland og Paradise Hotel fordi han visste at det ville skape overskrifter, og at målet var at det skulle føre til at noen ville fatte interesse og undersøke hans ideologiske budskap nærmere.

Breivik har ifølge Sejersted også uttalt at han må gi media noen poenger de kan bruke for å gjøre narr av ham og «mener man må gi litt for å få folk til å være interessert i saken hans».

– Etter rettssaken var han svært opptatt av å snakke med alle tjenestemenn og ledere, han ville forsikre seg om at rettssaken var en rolle han spilte. Han sa at det var på grunn av at han fikk gitt signaler ut, og at de som skulle se dette, forsto koden.

– I en annen samtale med en betjent var Breivik svært opptatt av å beklage hilsenen han gjorde da han kom inn i tingretten, og sa at han skjønte hvor belastende det var for betjenten å se det, sa Sejersted.

Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted startet på sitt innledningsforedrag tirsdag. Han la vekt på å beskrive hvor farlig Breivik fortsatt er.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Lagmannsretten hadde satt av tre timer til regjeringsadvokatens innledning tirsdag, og Sejersted brukte mye av tiden til minne om hvor farlig de mener Breivik fortsatt er, og leste flere utdrag fra dommen etter 22. juli-rettssaken.

– Det er viktig, for det sier noe om den personen som sitter mer, men som vil fremstå som noe annet. Vi mener den personen som sitter her, i hodet sitt er den samme personen som satte seg i bilen 22. juli og kjørte mot Oslo sentrum.

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, der til sammen 77 mennesker ble drept.

Han har gått til sivilt søksmål mot Staten fordi han mener soningsregimet er så strengt at det bryter med Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3 (forbud mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff) og artikkel 8 (retten til privatliv).

Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold. 
Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Staten tapte i tingretten

Dommer Helen Andenæs Sekulic i Skien fengsel

DØMTE: Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic mente soningsforholdene til massedrapsmann Anders Behring Breivik bryter med menneskerettighetene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Etter forhandlingene i Oslo tingrett i fjor, ga retten Breivik delvis medhold: Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8, men ble funnet skyldig i å ha utsatt 22. juli-terroristen for umenneskelige og nedverdigende soningsforhold.

Breivik sitter som eneste innsatte på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS) i Skien fengsel. Soningsregimet er det strengeste innenfor fengselsmurene og medfører blant annet at Breivik ikke har kontakt med andre innsatte.

Isolasjonens lengde, få kompenserende tiltak, at Breiviks psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig hensyntatt når soningsregimet var fastlagt, og at de rutinemessige nakenundersøkelsene av Breivik ikke var godt nok begrunnet ut fra et sikkerhetsperspektiv, var blant momentene som ble trukket frem av tingrettsdommeren som begrunnelse for menneskerettsbruddet

Både Breivik og Staten anket tingrettens avgjørelse.

«Har ikke på noe tidspunkt vært utsatt for umenneskelig behandling»

– Når det gjelder rettsanvendelsen mener vi tingretten har lagt terskelen for lavt for hva som er brudd på EMKs artikkel 3, sammenlignet med gjeldende rettspraksis. I bevisvurderingen mener vi det er sentrale momenter Oslo tingrett ikke har lagt vekt på, som kompenserende tiltak i fengselet, og hvilken fare Breivik utgjør, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NRK da.

Staten vektlegger i sin anke at:

«Breivik ikke på noe tidspunkt er eller har vært utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling, verken i faktisk eller rettslig forstand. Tvert imot har han gjennom de snart fem år som har gått siden pågripelsen, vært underlagt et humant og ansvarlig soningsregime, som gradvis er tilpasset ut fra løpende fengselsfaglige vurderinger».

Breivik har fortsatt ikke kontakt med andre innsatte, men etter det NRK kjenner til, har han nå langt mer kontakt med de fengselsansatte enn før tingrettsdommen. I tillegg får han nå møte advokaten sin med et gitter mellom dem, i stedet for en glassvegg.

Avdeling for særlig høy sikkerhet

GITTER I STEDET FOR GLASSVEGG: I Skien fengsel får Breivik nå møte advokatene sine uten glassvegg. De ansatte bruker også mer tid på å prate med ham. Alle samtalene blir nøye loggført.

Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Ankesaken går for Borgarting lagmannsrett, men som forrige gang finner rettssaken sted i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik soner som eneste fange på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå.

Staten har i ankesaken «toppet laget» med at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted selv fører saken.

Onsdag morgen fortsetter regjeringsadvokaten med sitt innledningsforedrag før Breiviks advokat, Øystein Storrvik får ordet etter lunsj.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger