Hopp til innhold

Lettelse etter Breivik-dom: – Håper vi slipper å høre noe fra ham på mange år

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen mener det var vondt for mange da Breivik vant mot staten i Oslo tingrett, og er glad for at Borgarting lagmannsrett nå har gitt staten medhold.

Lisbeth Røyneland og Eskil Pedersen

LETTET: Leder for støttegruppen etter 22. juli Lisbeth Røyneland og tidligere AUF-leder Eskil Pedersen er begge glade for at staten vant frem mot Anders Behring Breivik i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Terje Bendiksby/Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Det har i mange år nå vært absurd å høre på hvordan han klager over forholdene sine når det finnes mennesker over hele landet som savner noen og mennesker over hele landet ble så hardt berørt. Jeg er glad for at staten anket, det var riktig av dem, og jeg er glad for utfallet.

Det sier Eskil Pedersen til NRK etter at det ble klart at Borgarting lagmannsrett mener soningsforholdene til massedrapsmannen Anders Behring Breivik ikke bryter med menneskerettighetene.

Da Oslo tingrett behandlet Breiviks søksmål i fjor, vant drapsmannen frem. Tingretten konkluderte med at soningsforholdene krenket Menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, som gjelder umenneskelig eller nedverdigende behandling.

– Vondt for mange

– Jeg er glad for at vi gjennom hele prosessen har vist at vi er en rettsstat og at vi skal behandle alle, også en massedrapsmann, på en skikkelig måte. Men det er ingen tvil om at det var vondt for mange når han vant frem i fjor, og jeg er veldig glad for at dette ble utfallet, sier Pedersen.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett frifinner staten for brudd på Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3, og forkaster Breiviks anke om for streng brevkontroll. I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.

– Jeg er enorm lettet. Han tok 77 liv – åtte ble bombet i stykker og 69 henrettet på Utøya – så det skulle bare mangle, sier Lisbeth Røyneland, leder for «Nasjonal støttegruppe for 22. juli-hendelsene».

– Hva tenker du nå?

– Nå håper jeg vi slipper å høre noe mer fra ham på mange, mange år.

I lagmannsretten brukte regjeringsadvokaten mye tid på å argumentere for at Breivik fremdeles er svært farlig og mer radikal enn noensinne. Advokat og EMK-ekspert Thomas Horn tror statens endrede strategi i lagmannsretten har påvirket utfallet.

Anker til høyesterett

Thomas Horn intervjues på sitt kontor

ADVOKAT: Thomas Horn har tidligere skrevet doktorgradsavhandling om varetektsfengsling og isolasjon.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– En ting er hvor hardt man går ut i retorikken, det tror jeg ikke har hatt så mye å si. Men at man har opplyst saken bedre, har vist bedre hvordan man har foretatt vurderinger, det har vært veldig sentral, sier Horn til NRK.

Breiviks forvarer Øystein Storrvik har allerede varslet at saken vil bli anket til Høyesterett. Behandlingen der vil ikke foregå på sammen måte som den er gjort så langt, tror Horn.

Advokat Øystein Storrvik vil likevel ikke gi opp, og varsler at han er forberedt på å ta saken videre.

– Det normale vil være at høyesterett tar stilling til denne saken bare ved hjelp av skriftlige bevis. Det vil ikke være noen vitneførsel i denne saken. På denne måten vil den skille seg fra behandlingen i tingretten og lagmannsretten, sier advokaten.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til NRK at han er fornøyd med dommen.

Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) overtar som justis- og beredskapsminister.

FORNØYD: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er selvfølgelig svært fornøyd med at statens syn har fått gjennomslag, og at det er en dom i tråd med det staten har lagt til grunn, sier Amundsen.

– Samtidig må jeg understreke at dommen ikke er rettskraftig, men det er godt å se at lagmannsretten legger til grunn at staten ikke har brutt menneskerettighetene. Det er alltid viktig for staten at vi oppfører oss i tråd med menneskerettighetene, uansett hvem det måtte være, og det oppfatter jeg at denne dommen sier i denne saken.

AKTUELT NÅ