Hopp til innhold

Minst fire år før Anders Behring Breivik møter i norsk rett igjen

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Anders Behring Breivik vil ikke få anledning til å møte i en norsk rettssal før en eventuell prøveløslatelse skal behandles i tingretten. I Høyesterett har han ikke adgang.

Anders Behring Breivik

Da massedrapsmannen Anders Behring Breivik onsdag forlot gymsalen i Skien fengsel, var det siste gang på flere år han møter i en norsk rettssal.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Da lagrettsdommer Øystein Hermansen avsluttet forhandlingene om Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett onsdag, var det siste gang på minst fire år at Breivik får være til stede i en norsk rettssal.

Selv om Breiviks advokat, Øystein Storrvik, har varslet at han er forberedt på å ta saken til Høyesterett dersom han ikke vinner frem i lagmannsretten, og til Strasbourg om nødvendig, vil Breivik ikke få møte i Høyesterett.

– I Høyesterett vil partenes advokater møte og legge frem sine innlegg. Det er ikke vanlig at saksøker møter i Høyesterett, sier tingrettsdommer Ina Strømstad.

Ankesak til høsten

Ifølge lagrettsdommer Hermansen vil dommen fra ankesaken i Skien være klar i siste halvdel av februar. Det betyr at en eventuell anke kan behandles i Høyesterett til høsten.

Men det er ikke gitt at Høyesterett vil behandle en anke. Da kan det bli aktuelt å prøve saken for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Øystein Storrvik

Advokat Øystein Storrvik er forberedt på å ta saken hele veien til Strasbourg dersom de ikke vinner frem i lagmannsretten.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Alle vet at man må gå veien internt i landet før man kan gå til Strasbourg. Vi har aldri lagt skjul på at det kan være aktuelt, men nå har vi nådd frem i tingretten, og ønsker å nå frem i lagmannsretten, så får vi se, sier Storrvik.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har også merket seg at Storrvik har varslet at han er forberedt på å ta saken videre dersom han ikke vinner frem, og i retten uttalte han at de fleste som klager saker inn til Strasbourg, blir avvist.

– Vi har sjekket, og det har de siste årene til enhver tid vært om lag 200 norske saker som er klaget inn til Strasbourg, men godt under ti av dem – som oftest tre eller fire – slipper gjennom og behandles, mens resten er avvist. Det vil si at rundt 95 prosent av klagene ender med å bli avvist, sa Sejersted i retten.

Vil nå frem

Men Storrvik mener statistikken regjeringsadvokaten viser til, ikke er spesielt gyldig i Breiviks tilfelle.

– Saken fremstår som spesiell uansett. Min personlige vurdering at den vil nå frem, sier han.

I forkant av ankesaken i Borgarting var det ventet at Breivik ville benytte muligheten til sende en hilsen til høyreekstreme sympatisører, og da han ankom gymsalen, vendte han seg mot pressen, og gjorde en nazihilsen.

Hvordan vil Breivik takle at det blir stille rundt ham?

– Jeg håper han får de lettelsene som er påkrevet. Vi har argumentert i flere timer i dag på at han er på overtid i forhold til å gi ham grunnleggende menneskerettigheter. Jeg håper vi ser progresjon på det, sier Storrvik.

Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene i 2011, fikk han en minstetid på 10 år. Dersom han søker om prøveløslatelse, betyr det at neste gang han får anledning til å møte i en rettssal i Norge, er i 2021.

Da vil spørsmålet eventuelt behandles i Telemark tingrett.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ