Hopp til innhold

Enstemmig dom: Breivik skal i fengsel

SAL 250 (NRK.no) Anders Behring Breivik er funnet skyldig i terror og må sone i fengsel. Dommen slår fast at han var tilregnelig da han drepte 77 mennesker den 22. juli i fjor.

Wnche Arntzen dommer

SE VIDEO: Anders Behring Breivik smilte da dommen falt. Breivik er funnet skyldig i terror. De fem dommerne er enstemmige i sin dom og dømmer ham til forvaring.

Etter få minutter leste fagdommer Wenche Elizabeth Arntzen opp slutningen i den historiske dommen:

33 år gamle Anders Behring Breivik er funnet skyldig i brudd på den såkalte terrorloven, straffelovens paragraf 147 a og b, og etter §233 første og andre ledd, for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han dømmes til forvaring med en strafferamme på 21 år, med en minstetid på ti år. Dommen er enstemmig.

Breivik smilte da forvaringsdommen mot ham falt i Oslo tingrett. Før retten var satt, gjorde 33-åringen sin høyreekstreme hilsen, som han har vist tidligere under hovedforhandlingen.

Begrunnelse på 90 sider

Dommen ble avsagt ved at retten først leste opp domsslutningen, deretter domspremissene.

Domspremissene, som er dommernes begrunnelse for hvorfor de har kommet fram til at 33-åringen skal dømmes til fengsel, utgjør cirka 90 sider.

Dommer Wenche Arntzen og Arne Lyng vil dele på opplesningen, som i alt er ventet å ta fire timer.

Dommen er inndelt i ulike deler. Dommer Arntzen leste først delen om tiltaltes aktiviteter frem mot terrorhandlingene. Hun nevnte blant annet hans barndom, forretningsvirksomhet, tiden han brukte på dataspilling og hans ideologi.

Dommer Lyng fortsatte med Breiviks anskaffelse av våpen, utstyr og forberedelser som ledet opp til selve terrorhandlingene.

Deretter kommer Arntzen til å lese opp det som angår tilregnelighetsspørsmålet.

Et langvarig opphold i Ila fengsel

Selv om dommerne er enige om at Breivik skal i fengsel, så har både den tiltalte og aktor to uker på seg til å vurdere om de vil anke dommen. Breivik selv har sagt at han ikke kommer til å anke en tilregnelighetsdom.

Dersom dommen blir stående, kommer 33-åringen til å sone på en egen høysikkerhetsavdeling på Ila.

Onsdag sendte fengselet ut bilder av to av de tre cellene Breivik disponererer.

  • SE BILDENE:

33-åringen kommer trolig til å sitte på et isolasjonsvedtak i lang tid. Det vil si at han ikke får møte andre fanger på Ila, selv om det er fengselets hensikt i det lange løp at han skal sosialiseres med andre innsatte.

Ifølge forsvarer Geir Lippestad har Breivik selv et ønske om å sone alene fordi han frykter for sin egen sikkerhet dersom han må være sammen med andre.

Ikke så ulik hverdag

Breivik har sittet i varetekt under «særlig høyt sikkerhetsnivå» siden pågripelsen. Dersom han går over til å sone når dommen mot ham er rettskraftig, blir det i praksis ikke så store endringer i hans hverdag.

Terroristen har hatt tilgang til tre celler som hver er på ca. 8 kvadratmeter. To av dem er omgjort til arbeidsrom og treningsrom. Avdelingen har egen luftegård med høye betongmurer og overdekket netting slik at Breivik ikke skal få kontakt med andre under lufting.

De innsatte vekkes klokka 7 på hverdager og klokka 9 i helgene, og blir låst inn på cella klokka 20.30.

(Artikkelen fortsetter under videoinnslaget)

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er lettet over at Anders Behring Breivik er dømt til forvaring.

SE VIDEO: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er lettet over dommen.

– Tiltakene under regimet særskilt høy sikkerhet skiller seg i svært stor grad fra dem som gjelder for soning av en ordinær forvaringsdom. Han har ikke tilgang til aktivitetsbygget og treningsrommet, derfor har vi satt i stand et rom til ham hvor han kan trene, eller til noen av arbeidsplassene og skolen. Han har sin egen lille luftegård, fordi han ikke kan dele luftegård med de andre innsatte, sa fengselsdirektør Knut Bjarkeid til NTB tidligere denne uka.

Motstridende rapporter

Det har vært stor spenning knyttet til om massedrapsmannen ville bli idømt fengselsstraff eller tvungent psykisk helsevern.

Under forhandlingene måtte retten ta stilling til to sprikende erklæringer fra to par rettspsykiatrisk sakkyndige.

Mens Synne Sørheim og Torgeir Husby slo fast at Breivik er paranoid schizofren og utilregnelig, kom Agnar Aspaas og Terje Tørrissen fram til motsatt konklusjon.

Aktoratets påstand ikke tatt til følge

Aktoratet mente dette skapte såpass stor tvil at de la ned påstand om utilregnelighet, mens forsvarerne hele tiden har hevdet at Breivik ikke lider av en psykose.

Nå har dommerne konkludert:

Breivik er tilrengelig og dømmes dermed til å sone sin straff: forvaring i fengsel.

Dommen er imidlertid ikke rettskraftig før ankefristen har gått ut om to uker.

Domsslutningen mot Anders Behring Breivik

STOR INTERESSE: Presse fra hele verden dekker domsslutningen mot Anders Behring Breivik. Rundt 500 pressefolk er akkreditert.

Foto: POPPE, CORNELIUS / Afp
Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.