Hopp til innhold

Breivik får opp sak i lagmannsretten

Terrordømte Anders Behring Breivik tapte søksmålet om soningsforholdene mot staten. Nå slipper lagmannsretten gjennom anken.

Soningsforhold Anders Behring Breivik. Advokat Øystein Storrvik

22. juli-terroristen fikk ikke gjennomslag i vinter, men lagmannsretten har nå tatt opp anken hans. Her i samtale med sin advokat Øystein Storrvik.

Foto: Caroline Utti / NRK

Det er drøyt tre måneder siden Anders Behring Breivik (45) ikke fikk gjennomslag i retten, på sitt søksmål om soningsforholdene.

Nå har lagmannsretten besluttet at anken tas opp. Det bekrefter både Regjeringsadvokaten og Breiviks advokat Øystein Storrvik til Aftenposten mandag kveld.

«Breivik har gode fysiske soningsforhold og relativt sett stor frihet i hverdagen. Han kan i stor grad innrette dagene sine slik han ønsker det, innenfor de rammene fengselet gir. Han studerer og arbeider med sine politiske prosjekter,» sto det i dommen.

Slik soner Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Slik ser baderommene ut inne i avdelingen der Anders Behring Breivik soner forvaringsstraffen. Breiviks celleanlegg er fordelt på to etasjer.

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Slik soner Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Slik soner Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Celleanlegget Behring Breivik soner i har eget trimrom.

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Slik soner Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Slik soner Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Menneskerettsbrudd

Breivik mener menneskerettighetene blir brutt, og anket dommen.

– Dette viser at kriminalomsorgen gjør en grundig jobb som er faglig solid og rettslig riktig, når de vurderer hvilke soningsforhold Breivik skal ha. Det er all grunn til å gi honnør til det arbeidet som gjøres i Ringerike fengsel, sa advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

Breivik anket umiddelbart.

– Vi hadde håpet på et motsatt utfall, for vi mener de kompenserende tiltakene ikke er tilstrekkelige med tanke på hvor langt tid isolasjonen har vart. Det har retten vurdert annerledes, sa Breiviks advokat Øystein Storrvik til NRK etter dommen.

Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker 22. juli 2011. Han mener han ikke lenger er farlig, og derfor ikke trenger et så sterkt soningregime.

Under rettssaken i januar var de sakkyndige vitnene uenige i det, de mener tankegodset hans er det samme.

Les også Statens evige hodepine

Soningsforhold Anders Behring Breivik

– Ingen soningsskader

Retten mente det ikke var påvist varige soningsskader, og at det er lagt til rette for et godt helsemessig tilbud.

Her er noen av de andre hovedpunktene fra dommen:

  • «Det er også en rekke tjenester som tilbyr mulighet for kontakt, som han i dag i relativt stor utstrekning benytter, herunder samtaler med prest, lege, sykepleier og psykiater. Breivik har videre anledning til å motta besøk utenfra.»
  • «Breivik har samlet relativt omfattende menneskelig kontakt og etter forholdene varierte sanseopplevelser. Det er imidlertid svært begrenset fortrolig kontakt med personer på 'like fot'.»
  • «Det har vært en klar utvikling i soningsforholdene etter behandlingen i rettssystemet i 2016/2017. Utviklingen av samværet med de ansatte har vært betydelig, både i omfang, men ikke minst i form, med daglige felles måltider og det som tilsynelatende bærer preg av 'normalt' sosialt fellesskap.»

Soningsforhold Anders Behring Breivik

Tror Breivik sparket besøksvenn av taktiske årsaker