Hopp til innhold

Oslo tingrett: Breivik utsatt for nedverdigende behandling

OSLO TINGRETT (NRK): Soningsforholdene til massedrapsmannen Anders Behring Breivik bryter artikkel tre i menneskerettighetene, slår Oslo tingrett fast. Den norske stat dømmes også til å betale 330.000 kroner i saksomkostninger.

Anders Behring Breivik føres ut etter siste dag

Anders Behring Breivik føres ut av retten på den siste dagen i rettssaken i Skien fengsel.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Terrordømte Anders Behring Breivik gikk til sivilt søksmål mot staten, ved Justis – og beredskapsdepartementet, fordi han mener soningsforholdene ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Skien fengsel bryter menneskerettighetene.

I dommen, som Breivik har oversendt per faks til Skien fengsel, gis Breivik delvis medhold. Her heter det at soningsforholdene ved Skien fengsel og Ila fengsel og forvaringsanstalt krenker menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, som gjelder umenneskelig eller nedverdigende behandling.

I dommen listes det opp flere avgjørende momenter for menneskerettighetsbruddet:

  • Isolasjonens lengde.
  • Mangelfull begrunnelse for tiltaket.
  • Begrensede klagemuligheter.
  • Få kompenserende tiltak.
  • Breiviks psykiske helsetilstand var ikke tilstrekkelig hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet.
  • De rutinemessige nakenundersøkelsene Breivik måtte gjennom etter lufting i luftegård og uvarslede kontroller var ikke tilstrekkelig begrunnet ut ifra et sikkerhetsperspektiv.

Ila fengsel – og forvaringsanstalt har opplyst at Breivik ble kroppsvisitert med avkledning 117 ganger i 2011,199 ganger i 2012 og 76 ganger i 2013. Omfanget av kroppsvisitasjoner ble sterkt redusert i Skien fengsel, og anslås til fem tilfeller totalt.

«Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand», heter det i dommen.

Breivik anker ikke dommen

Anders Behring Breivik anker ikke de delene av dommen der han ikke fikk medhold, opplyser hans advokat Øystein Storrvik. Storrvik legger til at han mener isolasjonen Breivik har vært underlagt, må oppheves.

– Vi fikk medhold i det som hadde betydning for oss, altså isolasjonen er en krenkelse av artikkel tre. Det var derfor vi gikk til søksmål, sier Storrvik til NRK.

Storrvik ønsker ikke å kommentere hvordan massedrapsmannen har reagert på avgjørelsen.

Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten opplyser at han nå vil diskutere saken med sin klient, altså Justis – og beredskapsdepartementet, før man tar stilling til om dommen ankes. Dette må avgjøres i løpet av fire uker.

– Vi har fått medhold i deler av vår argumentasjon, det er vi glade for. Vi er også glade for at vi har et selvstendig domstol-system, sier Emberland.

Regjeringsadvokaten sa mot slutten av rettssaken om soningsforholdene at Breivik, gjennom sin oppførsel under rettssaken, hadde «gjort saken lett» for Staten. Onsdag fikk advokat Emberland spørsmål om regjeringsadvokaten har tatt for lett på saken.

– Absolutt ikke, svarte Emberland.

– Er du overrasket over utfallet?

– Ja. Jeg er alltid overrasket når retten ikke hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jussen.

Marius Emberland og advokat Adele Matheson Mestad

Advokatene Marius Emberland og Adele Matheson Mestad ved Regjeringsadvokaten.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Må tilrettelegge for kontakt med andre fanger

Dersom ingen av partene anker dommen før ankefristen på fire uker utløper, må Kriminalomsorgen foreta lempninger i Breiviks soningsforhold i tråd med tingrettens merknader.

I dommen heter det blant annet at Kriminalomsorgen må sørge for at innsatte som soner i avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS), ikke utsettes for større belastning enn nødvendig.

Retten skriver også at Kriminalomsorgen i en situasjon som den Breivik er underlagt må tilstrebe å få inn andre fanger på samme avdeling, og «tilrettelegge for et fellesskap».

Staten dømmes også til å betale Breiviks saksomkostninger med kroner 330.937 kroner og 50 øre. Disse pengene vil blant annet gå til å dekke advokat Storrviks advokatregninger, i og med at han til nå har jobbet gratis.

Frikjent for brevstopp

Ila fengsel- og forvaringsanstalt har opplyst at Breivik ble kroppsvisitert med avkledning
777 ganger i 20ll, 199 ganger i 2012 og 76 ganger i 2013.

Staten, ved regjeringsadvokaten, mener på sin side at restriksjonene Breivik er underlagt ved soningsregimet særlig høy sikkerhet er nødvendige fordi Breivik er en «svært farlig mann».

Breivik har også reagert på at brev han har skrevet i fengsel blir stanset, og mener dette er et brudd på artikkel åtte i EMK. Denne artikkelen gjelder retten til privatliv og offentlig korrespondanse.

Staten er frifunnet for brudd på artikkel åtte i menneskerettighetskonvensjonen. Her skriver retten at «når formålet med inngrepet er bekjempelse av eller forebygging av terrorisme, må staten tilkjennes en vid skjønnsmargin, selv i forhold til inngrep i den innsattes nære eller særlig beskyttede relasjoner».

Dommen falt i dag.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg kommenterer dommen om Breiviks soningsforhold.

Anundsen: – Skjønner at folk kan reagere

Justisminister Anders Anundsen representerer den saksøkte part i søksmålet. I en kommentar sier Anundsen at han registrerer Oslo tingretts dom.

Anundsen sier han forståelse for dem som mener det er oppsiktsvekkende at Oslo tingrett mener Breiviks soningsforhold bryter menneskerettighetene.

– Jeg har forståelse for at folk kan reagere på kjennelsen, men det er viktig at ikke minst denne saken håndteres på vanlig måte i vårt rettssystem. Utover dette kan ikke jeg eller departementet kommentere dommen før den er rettskraftig og viser til regjeringsadvokaten for ytterligere kommentar, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Verken direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt eller direktør Ole Kristoffer Borhaug i Skien fengsel ønsker å kommentere dommen. Begge viser til Regjeringsadvokatens uttalelser.

Advokat Marius Emberland er overrasket og uenig i dommen.

Advokat Marius Emberland sier han er uenig og overrasket over dommen.

Nasjonalsosialist

Den norske stat har hele veien nektet for å ha brutt menneskerettighetene. I rettssaken argumenterte regjeringsadvokaten med at det var viktig å begrense Breiviks kommunikasjon med omverdenen, fordi han forsøkte å danne et «arisk nettverk» av meningsfeller. Advokat Adele Mestad uttalte blant annet at «enkelte i nettets mørkeste kroker kan la seg forføre av Breiviks forkvaklede tankegods».

Saken ble behandlet over fire dager i Skien fengsel i mars, der fengselets gymsal ble gjort om til en provisorisk rettssal. Den første dagen av rettssaken gjorde Breivik en nazihilsen, og proklamerte senere at han er nasjonalsosialist.

I sin forklaring hevdet Breivik også at han hadde flere tegn på isolasjonsskader, som hodepine og øresus. Mest oppmerksomhet fikk likevel Breiviks uttalelser om at alle på Oslo vest skjønte at det å spise Fjordland-middager flere dager på rad var «verre enn waterboarding».

Uttalelsene ble til dels latterliggjort i sosiale medier, men Breiviks advokat Øystein Storrvik ba i sin prosedyre retten om å se bort fra «det folkelige hylekoret».

Ikke tegn til isolasjonsskader

I tillegg til massedrapsmannen selv vitnet flere aktører innen fengselsvesenet, samt leger og behandlende personell ved Ila og Skien fengsel. Blant disse er psykiater Randi Rosenqvist, som har hatt ansvaret for den medisinske oppfølgingen av Breivik i tiden etter terrorangrepene.

Rosenqvist fortalte blant annet at hun ikke har sett tegn til isolasjonsskader hos massedrapsmannen. Den erfarne psykiateren sa også til et samlet pressekorps at hun «slet med å ta Breiviks sak alvorlig».

Onsdag morgen sa Rosenqvist til NRK at hun ikke ville kommentere dagens avgjørelse i saken, uavhengig av utfall.

- At han bruker sin partsforklaring til å fremme sine forvirrede krav som nasjonalsosialist er et hån mot en rettsprosess som tar hans sak på alvor, sier Mestad.

Advokat Adele Matheson Mestad mener Breivik med sin oppførsel viste forakt for retten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger