Hopp til innhold

Amundsen vil fjerne Raja som visepresident på Stortinget

Venstres Abid Raja er ikke skikket til å fortsette som visepresident på Stortinget. Det skriver Frp-profil Per-Willy Amundsen i et hemmelig notat til Frps stortingsgruppe.

Abid Raja og Per Willy Amundsen

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) mener Abid Raja (V) ikke er skikket til å sitte i Stortingets presidentskap. Her er de sammen på et møte om beredskapssenteret på Taraldrud da Amundsen var justis- og beredskapsminister.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tirsdag skal Stortinget konstitueres. Det betyr blant annet at våre fremste folkevalgte skal velge Stortingets presidenter.

Kvelden før konstitueringen vil tidligere justisminister og nåværende innpisker for Frp på Stortinget, Per-Willy Amundsen, be partifellene på Stortinget vurdere om de mener Abid Raja bør få fortsette som visepresident for Venstre.

Det kommer frem i et hemmelig notat NRK har fått tilgang til gjennom kilder i og nært partiets stortingsgruppe.

I notatet, som er sendt til partiets stortingsgruppe, står det blant annet:

«Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.»

Abid Raja om dramaet den siste tiden

Vil be Venstre fremme annen kandidat

Abid Raja skapte for to uker siden stor uro i regjeringen ved å si at Frp sprer «brun propaganda» om båtflyktninger og snikislamisering. Han har siden gått tilbake på ordbruken, men har stått fast på budskapet.

I Amundsens notat skriver han at Raja bryter ned Stortingets anseelse og autoritet med sin retorikk og språkbruk mot Frp. Videre står det:

«Jeg kan ikke med god samvittighet bidra til at Raja velges til visepresident.»

Per-Willy Amundsen

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) mener Abid Raja (V) er uegnet som visepresident.

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Amundsen ber hele Frps stortingsgruppe ta stilling til om de ønsker å stemme på Raja, og at Frp bør vurdere å kreve at Venstre må stille en annen kandidat enn Raja dersom de ønsker Frps støtte til å få et medlem i presidentskapet.

NRK har konfrontert Amundsen med det hemmelige notatet, som han stiller seg undrende til at NRK har fått tilgang til. Frp-profilen går likevel med på å svare på spørsmål om innholdet.

– Formålet er å ta opp en problemstilling for mange i Frp, nemlig at de oppfatter at Abid Raja ikke ivaretar Stortinget som helhet og at han er uskikket til å bekle den viktige posisjonen det tross alt er å være visepresident i Stortinget. Abid Raja bryter ned Stortingets anseelse og autoritet.

Hva tror du dette vil gjøre med samarbeidsklimaet mellom Frp og Venstre?

– Samarbeidsproblemene mellom Venstre og Frp har vel vært tydelig for de fleste lenge. Dette dreier seg først og fremst om personen Abid Raja og den rollen han har inntatt som gjør at han ikke fremstår som skikket til å være visepresident i Stortinget, sier Amundsen.

Venstre: – I strid med avtalen

Abid Raja ønsker ikke selv å kommentere saken overfor NRK. Venstres parlamentariske leder Terje Breivik viser til at regjeringspartiene har avtalt å samarbeide om konstitueringen av Stortinget.

– Venstre forholder seg til den avtalen vi har om konstituering av Stortinget og presidentskapet. Den avtalen medfører at Venstre skal ha en av visepresidentene, og Venstre står selvsagt fritt til selv å peke ut hvem vi vil ha i den stolen, sier Breivik.

– Så det vil ikke være greit av Frp å instruere dere om hvem dere skal velge?

– Dette er vanskelig å se på som noe annet enn et enkeltutspill, og jeg tar for gitt at Frp som Venstre forholder seg til de avtalene vi har.

Statsbudsjett 2017. Nestleder i Venstre Terje Breivik i vandrehallen etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget torsdag.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sier Frp ikke kan velge hvem som skal være Venstres visepresident på Stortinget.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hva skjer hvis Frp stemmer mot Raja som visepresident?

– Det spørsmålet har knapt akademisk interesse i dag. Dette tar jeg som et enkeltutspill, sier Breivik.

Frps parlamentariske leder Hans-Andreas Limi svarer på SMS til NRK.

– Frp har tradisjon for å overholde avtaler mellom partiene, sier Limi.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ