Jusprofessor gir regjeringsadvokat Sejersted mye av æren for seier mot Breivik

Jusprofessor Jo Martin Stigen trekker fram regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds personlige egenskaper.

Fredrik Sejersted om dommen hvor Ander Behring Breivik tapte saken mot staten

Ti måneder etter at Oslo tingrett slo fast at Anders Behring Breiviks soningsforhold var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3, konkluderte Borgarting lagmannsrett onsdag med det motsatte.

– Breivik har tapt saken fullstendig. Avgjørelsen har ikke vært tvilsom, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Spilte en stor rolle

Staten toppet laget før runde to i lagmannsretten, og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har selv ført saken.

Jo Martin Stigen

GIR SEJERSTED SKRYT: Jusprofessor Jo Martin Stigen

Foto: Universitetet i Oslo

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Jo Martin Stigen, mener Sejersted selv spilte en sentral rolle i at lagmannsretten kom til en annen konklusjon enn tingretten.

– Man liker ikke å tenke at hvem som prosederer en sak skal være avgjørende. Men jeg har merket meg at Regjeringsadvokaten har gått inn i denne runden med full tyngde, og at regjeringsadvokat Sejersted selv har prosedert. Han selvfølgelig spilt en stor rolle, sier jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Jo Stigen til NRK.

Ankesaken til Anders Behring Breivik mot staten

ANKESAKEN: Anders Behring Breivik (t.v.) hilste på regjeringsadvokat Fredrik Sejersted før ankesaken begynte.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Overbevisende

Stigen er ekspert i folkerett, og peker på Sejersteds opptreden i retten og forarbeidet som er gjort av riksadvokatembetet som viktige forklaringer på at lagmannsretten kom til en annen konklusjon enn tingretten.

Var Sejersteds personlige kompetanse medvirkende til utfallet?

– Ja, Sejersted har enormt tro på det han sier, og det smitter. Han er nok veldig overbevisende og virker redelig og solid, sier Stigen.

Imøtegikk punkter

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted var ikke overraskende svært tilfreds med dommen da NRK møtte ham onsdag ettermiddag.

– Staten tapte i tingretten, og etter det la vi så la stor vekt på å imøtegå de punktene vi hadde tapt på, sier regjeringsadvokaten.

Sejersted trekker særlig fram to grunner til at lagmannsretten kom fram til en annen konklusjon enn tingretten:

  • Risikoen Breivik utgjør

– Tingretten la til grunn at Breivik utgjør en relativt liten risiko. Det er ikke kriminalomsorgens vurdering, som mener Breivik er en farlig fange som må sone under et stengt regime. Det har vi brukt mye tid på, og lagmannsretten aksepterer nå kriminalomsorgens vurderinger, sier Sejersted.

  • Bredere helhetsvurdering

– Lagmannsretten anla en bredere helhetsvurdering. Tingretten var litt ensidig fokusert på spørsmålet om samvær med andre medfanger. Det er et viktig moment, men lagmannsretten la større vekt på også andre momenter.

– Og det gjelder tiltak som er satt i gang angående Breiviks soningsforhold?

– Ja, det gjelder flere ting. Breivik har bedre materielle soningsforhold enn noen andre fanger i Norge, med blant annet tre celler. Det gjelder også besøksforholdene, Breivik har en besøksvenn, fengselsprest og studietilbud, sier Sejersted.

Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold. 
Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Hadde mindre tid

I tingretten var det advokat Marius Emberland som førte saken for Regjeringsadvokaten. Da NRK snakket med ham i starten av ankesaken, ville han ikke gå med på at dokumentasjonen var for dårlig forrige runde.

Men Emberland, som også var sentral i ankesaken, var enig i at de hadde større tid til å forberede saken i lagmannsretten.

– Vi hadde mindre tid forrige gang, og det er sånn opplegget var i tingretten. Innenfor de rammene fikk vi dokumentert mye den gangen.

– Bedre forberedt

Jo Stigen mener også at staten var bedre forberedt i ankesaken.

– Jeg fulgte ikke første runde godt nok, men inntrykket er at de er blitt bedre og bedre forberedt. De har nok møtt enda bedre forberedt i lagmannsretten, og da kunne de også imøtegå det tingretten hadde sagt. Det er en fordel.

– Hvor vanlig er det at regjeringsadvokaten selv prosederer?

– Det er ikke så veldig uvanlig, og det er noe regjeringsadvokaten bør gjøre. Man kan ikke sitte og lede folk som går i retten uten å gå i retten selv, sier Stigen.

Ina Strømstad i dommernes mediegruppe sier til NRK at det ikke er første saken til Sejersted etter at han tiltrådte som regjeringsadvokat.

– Men regjeringsadvokaten prosederer sjeldnere enn de andre på hans kontor, sier Strømstad.

Breiviks forvarer Øystein Storrvik har allerede varslet at saken vil bli anket til Høyesterett.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger