Breivik ville sende brev til 22. juli-støttegruppe

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): I mai 2016 ble et brev fra Anders Behring Breivik til Støttegruppen for de etterlatte, stanset i brevkontrollen. Ifølge regjeringsadvokat Fredrik Sejersted klaget Breivik på avgjørelsen.

Fredrik Sejersted

Onsdag morgen la regjeringsadvokat Fredrik Sejersted eksempler på flere brev Breivik skal ha forsøkt å sende fra fengselet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Brevet skal ha nådd bistandsadvokaten for støttegruppen, men nådde aldri de etterlatte, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han onsdag morgen fortsatte med å legge frem nye bevis og dokumentasjon i ankesaken om Breiviks soningsforhold.

I brevet forsøkte Breivik å fremstille drapene som en såkalt altruistisk handling.

– Selv i dette brevet, hvor han kommer med et slags forsøk på en individuell unnskyldning til de enkelte, men ikke til partiet Ap og staten Norge, så søker han å ideologisk rettferdiggjøre det han gjorde, fortalte Sejersted.

Regjeringsadvokaten fortsatte med å lese fra brevet hvor Breivik skrev at han valgte å bruke de etterlattes kjære som sitt mål. I brevet skriver han videre at en nasjonalist kun kan velge mellom marxistiske mål i motsetning til en jihadist som ifølge ham kan velge mellom flere typer mål.

Skrev til «Ariske brorskap»

I retten kom det også frem at Breivik i 2014 sendte et brev til Kriminalomsorgen hvor han søkte om å få etablere «Ariske brorskap», en organisasjon som holder til i USA, i norske fengsler. Breivik mente det var mulighet for vekst av høyreekstreme innsatte.

– Det er en kriminell organisasjon i USA som eksisterer blant fanger der, og som samler fascister, nazister og andre høyreekstreme innsatte der. Han ønsker å etablere det samme her, sa Sejersted.

– Jeg vurderte å påta meg arbeidet med å etablere AB-fellesskap i norske fengsler. Av Norges om lag 3000 innsatte, er det minst 100 høyreekstreme innsatte spredt rundt i ulike fengsler. Det er store muligheter for vekst ettersom de ikke er i samme fengsel," skriver Breivik, ifølge regjeringsadvokat Sejersted.

Kontaktannonse

I august 2015 skrev Breivik et brev med overskriften «En nasjonalsosialistisk kontaktannonse/ekteskapskontrakt». Regjeringsadvokaten sier at teksten viser at Breivik forsøker å få ut sitt budskap gjennom brevkontrollen.

– Den er sendt ut til en av hans kvinnelige meningsfeller, og han begynner med: "Hei, hvis du ikke aksepterer, blir du tvangsgiftet med meg. LOL. Brevet er en ideologisk tekst, men er kamuflert som en ekteskapsannonse, fordi han har lest at kontaktannonser har et særlig vern. Det viser hvordan han tilpasser seg, han har lest rettspraksis og søker å tilpasse seg det for å få ut sitt budskap, sa Sejersted i retten.

Ifølge Sejersted skrev Breivik at han utgangspunktet ser på kontaktannonser som så «blodharry» at det egentlig burde ha vært forbudt. Men hensikten er å bryte kommunikasjonsblokaden.

I brevet kommer det frem at Breivik vil bruke en kjæreste eller ektefelle til å spre sitt ideologiske budskap.

– Det viktigste i livet mitt er å tjene nasjonalsosialismen. Det viktigste er da å publisere mine tre bøker, som jeg er nektet utgitt. Det er av stor viktighet at ektefellen fasiliterer publiseringen av disse," skriver Breivik i «kontaktannonsen», ifølge regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokaten la onsdag morgen mye vekt å vise til at Breivik har de samme høyreekstreme holdningene i fengsel som tidligere.

– Hans voldsgjerninger var ideologisk, høyreekstremt fundert. Og dette er en person som fortsatt har de samme høyreekstreme meningene, sa han.

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik møtte uten håndjern i retten onsdag også.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bedre tid

I Breiviks ankesak legger lagmannsretten opp til at Staten får bedre tid til å dokumentere sin sak for retten. Regjeringsadvokaten brukte store deler av innledningen tirsdag til å forklare hvorfor de mener Breivik fortsatt er svært farlig mann, og at det viktig at soningsregimet opprettholdes på et svært strengt nivå.

Tirsdag anklaget regjeringsadvokaten Breivik for å bruke rettsprosessene om soningsforholdene til å snakke om sitt politiske prosjekt.

Ifølge Sejersted har Breivik sagt at han må gi media noen poenger de kan bruke for å gjøre narr av ham og «mener man må gi litt for å få folk til å være interessert i saken hans».

Sejerstad leste fra interne fengselsrapporter hvor det er beskrevet hvordan Breivik, overfor to fengselsbetjenter, skal ha fortalt om en bevisst mediestrategi under tingrettssaken. Ifølge rapporten skal Breivik ha kommet med sine malplasserte uttalelser om kald kaffe, Fjordland og Paradise Hotel for å skape overskrifter.

Bedre dokumentasjon

Etter at retten var hevet tirsdag, innrømmet regjeringsadvokaten at de vil gå langt mer detaljert til verks denne gangen.

– Det er dels fordi vi har to dager til i retten, så vi har bedre tid til å legge frem dokumentasjon. I en sak som dette kunne man i og for seg stått i to uker og lest alle dokumentene som belyser soningsforholdene hans. Vi tar det viktigste, sa Sejersted.

Men de legger også mer vekt på dokumentasjon denne gangen fordi staten ble dømt forrige runde.

– Hovedpoenget for oss er å vise gjennom dokumentasjonen at soningsforholdene er langt fra umenneskelige. Forholdene er respektfulle og humane.

I tingretten var det advokat Marius Emberland som førte saken for Regjeringsadvokaten. Han vil ikke gå med på at dokumentasjonen var for dårlig forrige runde

– Vi hadde mindre tid forrige gang, og det er sånn opplegget var i tingretten. Innenfor de rammene fikk vi dokumentert mye den gangen.

Gjorde dere et feil utvalg forrige gang?

Nei.

Misforstod tingrettene argumentene deres?

– Det skal ikke jeg uttale meg om. Den gjorde sin vurdering, sier Emberland.

SISTE NYTT

Siste meldinger