Hopp til innhold

Mener strømmen blir dyrere hvis vindmøllemotstandere får det som de vil

Strømprisene vil gå opp hvis man stanser vindkraftutbygginger, mener Zero-ekspert. Men Motvind kjøper ikke argumentasjonen.

Ånstadblåheia, Sortland

De 14 vindmøllene på Ånstadblåheia i Sortland produserer 150 gigawattimer i året, og eies av det finske energiselskapet Fortum. Her fra åpningen i juni 2019.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Med omstridte utbyggingsplaner på blant annet Øyfjellet i Nordland og Haramsøya i Møre og Romsdal er vindkraft et hett tema.

Flere har tatt til orde for å stanse de mange utbyggingene landet over.

Men nordmenn vil merke det på lommeboka om man dropper vindkraftutbygging, mener Jon Evang.

Jon Evang

Jon Evang, fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero.

Foto: Zero

Han er fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero og sier at strømprisen vil gå opp om ikke Norge får bygd ut vindkraft eller annen fornybar energi.

Han sier det er en myte at vi har nok kraft, og at Norge var netto importør av kraft i fjor.

– Vi skal elektrifisere større deler av samfunnet og hvis vi ikke bygger den kraften selv så må vi importere mer til en høyere pris.

– I tillegg kommer den kraften fra kullkraft i Europa, så det vil være uheldig på flere måter om ikke Norge bygger ut mer fornybar energi.

Må løse krisene

– Hva vil skje om vi dropper vindkraftutbygging?

– Da vil strømprisen i Norge over tid gå noe opp fordi vi får mindre rimelig kraft tilgjengelig, sier han.

Ifølge Evang kan man få 5–6 terawattimer ut av eksisterende vannkraft.

Frem mot 2030 vil Norge trenge 40 terawattimer med ny fornybar energi som skal gå til å elektrifisere mer av transporten, til prosesser i industrien, og til å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner, sier han.

– Vindkraft er godt for både klima og miljø. Vi har en klimakrise og en miljøkrise, og vi må løse begge deler.

Han mener at derfor trenger vi å bygge mer fornybar energi for å fase ut fossil energibruk slik at ikke klimaendringene rammer oss hardere i neste omgang.

Aksjon Øyfjellet

Aksjonistene blokkerer den 6,5 kilometer lange anleggsveien opp til Øyfjellet.

Foto: Gry Solbraa

Han tror grunnen til at vindkraftutbygging er så kontroversielt er en kombinasjon av flere forhold.

– Lønnsomheten i vindkraft har blitt stadig bedre, slik at selv prosjekter som ble konsesjonsøkt for lenge siden realiseres først nå, samtidig med nye prosjekter.

– Det har gjort at veldig mange prosjekter kommer veldig mange steder, omtrent på samme tid. Det tror jeg har vært med på å øke konfliktnivået; at folk ser at det kommer en del vindkraftverk veldig likt i tid.

Mener Norge ikke har behov for vindkraften

Styreleder i Motvind, Eivind Salen, mener det må skilles mellom nettleie og strømregning.

– Det Zero snakker om, er at kraftprisen blir lavere. Men det som interesserer forbrukerne, er strømregningen. Den går opp fordi nettleia blir dyrere på grunn av store investeringer i linjenett og såkalte grønne sertifikat som egentlig er en avgift.

Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge

Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge.

Foto: Motvind Norge

Han viser til tall fra NVE som sier dette vil koste førti milliarder kroner. Oppgradering av linjer koster 5,5 milliard.

– Dette vil strømbrukerne merke på strømregningen, sier han.

– Så hvis vi slutter å bygge vindkraft, blir det dyrere strøm?

– Selve strømmen blir dyrere, men regningen blir billigere.

– Men Norge har behov for mer fornybar energi?

– Det er en merkelig ting å si. Det er vel ingen land i verden utenom Island som er mer selvforsynte av fornybar energi enn Norge, sier han og viser til vannkraften.

– Folk blir provosert

Norge har ti terawattimer i overskudd som går til eksport, ifølge Salen.

Han fremholder at «vindkraften er for å forsyne Europa, ikke Norge» og at vi selv ikke trenger denne vindkraften.

– Men Norge importerte kraft i fjor?

– Ja, det klarte de å få til ved å ikke tappe magasinene. Det var litt mer import enn eksport.

– Hvorfor blir det så mye støy rundt disse prosjektene?

– I konsesjonsavtalen står det at utbygger skal legge til rette for at det blir en egen avtale for reindriften. Den avtalen finnes ikke, og likevel gis det grønt lys til utbygging av Olje- og energidepartementet. Det er klart folk blir provosert, sier Salen.