Hopp til innhold

Noreg importerte meir straum enn vi eksporterte

Vi brukte meir straum enn det som vart produsert her i landet i 2019, og for første gong sidan 2010 vart Noreg i fjor netto importør av straum.

Strømmaster og kraftledninger

Vi brukte meir straum enn det som vart produsert her i landet i 2019, og for første gong sidan 2010 vart Noreg i fjor netto importør av straum.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det bikka akkurat så vidt over, slik at vi fekk inn meir straum frå utlandet enn det vi eksporterte, seier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

Sjølv om Noreg gjekk frå eit eksportland til importland, var det ikkje dei store mengdene med straum som vart kjøpt inn netto. Ifølgje Statnett, som måler kraftflyten i det norske straumnettet, kan den importerte straumen samanliknast med forbruket til ca. 7.000 norske husstandar.

– Ved eit normalt år er det ca. 16 til 18 TWh (terawattimer) med nettoeksport, medan det i fjor var ein nettoimport på 0,16 TWh, seier Glette i Statnett.

Det meste av straumen vart importert frå Sverige og Danmark.

Les òg: Rekordhøy import av strøm

Les òg: Motstanden mot vindkraft på land aukar

Tørkesommar førte til mindre produksjon

Årsaka til kraftimporten kan sporast tilbake til den tørre sommaren i 2018. Det førte til historisk låge vasstandar over store delar av Noreg og lite vatn i magasina. Hetebølgja førte òg til driftsproblem i mange kraftverk og høgt straumforbruk.

Les òg: Tørke fører til full stans i strømproduksjonen

Med det friskt i minnet, sparte kraftprodusentane i 2019 på vatnet i periodar då straumen var billegare i utlandet. Til saman vart det produsert 133 TWh (terawattimer) i løpet av fjoråret.

Det er betydeleg lågare enn det som har vore vanleg dei siste åra.

Lav vannstand i vannmagasinet til Håen kraftverk i Melhus kommune

Slik såg det ut i vassmagasinet til Håen kraftverk i Melhus kommune sommar 2018. Her var det full stans i straumproduksjonen.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) kan ikkje seie noko om dette vil halde fram framover.

– Det er noko som varierer frå år til år avhengig av kor mykje det regnar, men også av kor mykje kraftproduksjon vi får bygd ut i form av vindkraftverk, seier senioringeniør Christer Skotland i Noregs vassdrags og energidirektorat.

Les òg: Strømprisen har aldri vært høyere

AKTUELT NÅ