Hopp til innhold

Elleve aktører har gått sammen for å kreve umiddelbar stans av Øyfjellet

De krever stans i anleggsarbeidet i forbindelse med det planlagte vindkraftverket på fjellet ut mai og fortgang i behandlingen: – Vårflyttinga av rein skjer på våren, og det er nå.

Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet

Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet. Når de 72 vindturbinene står ferdig skal de gi fornybar kraft til aluminiumsprodusenten Alcoa i Mosjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

For halvannen uke siden bestemte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at vindkraftselskapet Øyfjellet Wind måtte stanse anleggsarbeidet i en måned.

Det var for å la tamrein passere på en flyttevei gjennom området.

Men utbyggeren klaget på vedtaket til departementet og fikk delvis medhold.

Beskjeden fra departementet er at anleggsarbeidet kan fortsette til departementet har behandlet klagen fra utbygger.

I mellomtiden fortsetter altså arbeidet av anleggsveien til det nye vindkraftverket i Vefsen.

Flere har tatt til orde for å stanse utbyggingen mens behandlingen pågår, og nå øker motstanden.

Arbeid med å bygge vei til anleggsområdet for Øyfjellet vindpark.

Anleggsarbeidet får delvis fortsette.

Foto: privat

Krever rask behandling

Elleve aktører, deriblant Naturvernorganisasjoner og samiske interesser har nå gått sammen:

I et felles opprop krever de at anleggsarbeidet ved Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn stanses umiddelbart og ut mai.

Oppropet er i form av et åpent brev til statsministeren, landbruksminister og olje-og energiministeren.

Du kan lese hele brevet nederst i saken.

I brevet henviser de blant annet til at utbygger er i gang med anleggsarbeidet, selv om reinbeitedistriktet sin klage ikke er ferdigbehandlet. Sametinget venter stadig på å bli konsultert i saken.

Leder i Norges naturvernforbund, Silje Ask Lundberg, mener behandlingstiden blir for lang.

Silje Lundberg

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Nå må dette behandles kjapt. Dette kan ikke ha en behandlingstid som strekker seg over mange måneder mens anleggsarbeidet får fortsette, sier hun til NRK.

– Vårflyttinga er ikke noe man kan flytte på basert på når det er hensiktsmessig for departementet å behandle en sak. Vårflyttingen skjer på våren, og det er nå.

NRK har foreløpig ikke mottatt kommentar fra departementet.

Her er alle sakene om Øyfjellet Wind samlet på én side.

Saken er oppdatert 21.4 kl. 20:25 med brevet i sin helhet.