Hopp til innhold

Gikk til aksjon mot vindkraftverk på Øyfjellet i dag – blokkerer anleggsvei

Aksjonister stanset i natt arbeidet ved vindkraftanlegget på Øyfjellet ved Mosjøen. – Nok er nok, mener Motvind og Naturvernforbundet.

Aksjonister i Øyfjellet

AKSJON: De første aksjonistene var på plass tidlig onsdag morgen.

Foto: Gry Solbraa

Aksjonister har sperret anleggsveien til vindkraftanlegget på Øyfjellet på Helgeland.

Minst 30–40 personer fra Motvind Norge, det sørsamiske miljøet, Mo i Rana, Mosjøen og Trøndelag, deltar i aksjonen.

– Vi har sperret anleggsveien, og ingen arbeidere slipper inn i anleggsområdet. Målet er å holde denne aksjonen i gang så lenge som mulig, sier aksjonsleder Torbjørn Lindseth, som er styremedlem i organisasjonen Motvind.

Torbjørn Lindseth, Motvind

Torbjørn Lindseth er kritisk til den utbygginga av vindkraft som skjer nå.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Også Naturvernforbundet er med på aksjonen.

– Nok er nok. I denne regionen har vi et stort kraftoverskudd. Vi har noen av landets største kraftutbygginger rundt oss med Røssvatn og Hundåla. I Rana er det 29 kraftverk, i nabokommunen Hemnes er det tett på 17.Vi har ikke mye natur igjen vi kan ofre, sier Tage Vedal i Naturvernforbundet i Nordland.

Torbjørn Lindseth sier de går til aksjon, fordi de har sett seg lei av å miste nærområdene til vindkraftindustri.

– Vindkraft skaper ingen finansielle verdier i Norge. Store internasjonale investeringsselskap eier nå mer enn 80 prosent av vindkraftindustrien i Norge.

At Eolus Wind har tyske eiere, mener Lindseth fører til at ansvaret pulveriseres.

– Det er ikke kraftforsyning som er drivkraften her, men penger. Norske fjell er ei gullgruve. Norge er et stabilt land å investere i og når norske myndigheter åpner dørene på vidt gap, kommer kapitalsterke investorer.

– Men har ikke verden behov for grønn kraft?

– Spørsmålet er vel om vindkraft er så grønn. FNs rapport om naturmangfold forteller at naturen taper over hele verden. Vi bygger ned store naturområder som er viktig for liv og helse. Turbinene som kommer hit er produsert med kinesisk kullkraft, og sprer mikroplast i naturen, hevder Lindseth.

– Er i kontakt med politiet

Ørjan Thorstensen Rosvold, byggeprosjektleder Eolus Wind

– En spesiell dag på jobb, konstaterer Ørjan Thorstensen Rosvold i Eolus Wind.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Eolus Wind ble ikke veldig overrasket over aksjonen på anleggsveien onsdag morgen.

– Vindkraft generelt er svært konfliktfylt, og aksjoner er ikke noe nytt. Vi har egentlig vært forberedt på dette. Men jeg synes det har eskalert drøyt mye. Jeg registrerer at det er yrkesaksjonister til stede, som reiser rundt og iverksetter dette.

Rosvold sier at Eolus Wind har is i magen, men er i dialog med politiet.

– Dette er en hårfin balanse mellom ytringsfrihet og det å stanse et lovlig arbeidsoppdrag. Så lenge det er rolig og ting ikke utarter, kan det ta en stund før aksjonistene blir fjernet.

Se NRK Nordlands nettsending i opptak:

Også prest Gry Solbraa i Vefsn deltar i aksjonen.

– Jeg er her for den sørsamiske kulturen og språket. Det er fire-fem familier som lever av reindrift i disse områdene, og de har vært her siden 1500-tallet. De har bruksrett til Øyfjellet.

Lindseth hevder det er gjort dårlige vurderinger på Øyfjellet med hensyn til blant annet biomangfold.

– Det er mye vi reagerer på. Denne utbyggeren burde aldri fått konsesjon. Hvis de som sitter i Olje- og energidepartementet hadde hatt et snev av anstendighet, burde de grepet inn den dagen Fylkesmannen i Nordland og NVE stanset byggingen da vinterflyttingen av rein gjennom området startet. Vi mener det er begått lovbrudd mot en minoritet som har en egen beskyttelse i norsk lov.

Konfliktfylt område

Det var i fjor at det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 72 vindturbiner i Vefsn, midt i flytteveiene til om lag 2000 rein.

I vår har konfliktene stått i kø. På den ene siden står det svenskeide selskapet Eolus Vind. På den andre reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Da Eolus Wind fikk konsesjon var forutsetningen at de fikk til en avtale om sameksistens med reindriftsnæringa. Mens reineierne mener prosessen har vært uryddig, mener vindkraftutbyggeren de har strukket seg langt for å komme reineierne i møte.

Prosessen har vært lang, og er nå fastlåst, ifølge Rosvold.

– Konsesjonen ligger trygt og godt. Men vi opplever at reindriften har gått tilbake et hakk, og ønsker å stanse hele prosjektet. De slåss mot konsesjonen. Vi klarer ikke å få til en avtale med noen som ikke vil ha prosjektet i det hele tatt.

Aksjon i Øyfjellet, Motvind

Aksjonistene blokkerer den 6,5 kilometer lange anleggsveien opp til fjellet hvor kraftverket kommer.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Anleggsveien opp til fjellet er 6,5 kilometer vei og området hvor de 72 vindturbinene skal opp er på 55 kvadratkilometer. Det vil ikke være mulig å opprettholde reindrift i området, ifølge næringa selv.

– Når vi ser hvordan Eolus Wind har håndtert prosessen rundt årets vårflytting, kan jeg ikke se hvordan en sameksistens vil bli håndtert når anlegget kommer i drift. De trosser og ber landets øverste myndighet om å gjøre om vedtak som er gjort, sier Torstein Appfjell, som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Eolus Wind tror sameksistens er fullt mulig.

– Det finnes rapporter som sier at reindrift og vindkraft ikke lar seg kombinere. Så er det andre rapporter som konkluderer det motsatte. Det er ikke sånn at vi asfalterer 55 kvadratkilometer. Vi bygger noen veier og noen turbiner. Vi gjør det ikke uframkommelig for verken folk eller dyr.

Ender trolig i retten

Eolus Wind har foreslått en løsning hvor dyrene transporteres på lastebil eller ferge.

Det avviser lederen i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

– Vi har ulik forståelse om hva en flyttlei er. Etter lovverket er det en lei hvor reinen skal gå på egne bein.

Reinbeitedistriktet har foreslått å konsentrere anlegget til kun Øyfjellet, og gjerde inn kraftverket.

Rosvold kaller det er dramatisk forslag.

– Med det forslaget ville det kun blitt 13–14 turbiner, og ikke 72. Ville blitt et helt annet prosjekt.

Anleggsarbeid på Øyfjellet.

Anleggsveien opp til området blir 6,5 kilometer lang.

Foto: Trond Erik Vollen

Torstein Appfjell minner om vilkårene i konsesjonen, hvor det skal foreligge en avtale og avbøtende tiltak.

– Det er et ufravikelig krav at flyttleiene skal opprettholdes. Flyttleiene er alfa og omega for å kunne komme seg til vinterbeitene på kysten. Enten kommer man fram til en avtale eller så går man til retten.

Appfjell er oppgitt over situasjonen reindriften på Helgeland nå står i.

– Presset på alle typer areal i området er stort. Tidligere har presset vært konsentrert i dalførene med vassdragsregulering, jordbruk, hytte- og veibygging og gruvedrift. Nå er det høgfjellene som står for tur. De skal tas ifra oss. Hvor skal vi være til slutt, når vi ikke engang får ha høgfjellet i fred?

Du kan lese mer om bakgrunnen for saken her.