Hopp til innhold

Styrelederen i Helse Nord ble truet før PCI-møtet

For tredje gang skal styret i Helse Nord forsøke å avgjøre hjertestriden i Nord-Norge. Men spørsmålet om det skal opprettes et såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø er svært omdiskutert. Styreleder Marianne Telle innledet møtet med å fortelle at hun har blitt truet med gjengjeldelse dersom hun ikke stemmer «rett».

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord, fortalte under møtet i dag at hun har fått trusler mot seg i forbindelse med avgjørelsen i PCI-saken.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

  • Siste: Helse Nord-styret går inn for et nytt PCI-senter, med åtte mot èn stemme.
  • Etter at det har blitt reist spørsmål om regnestykkene knyttet til etablering av et PCI-tilbud i Bodø, har styreleder Marianne Telle bedt om en pause på ubestemt tid for å «gjøre en opprydding».

Telle åpnet styremøtet med å rette kritikk mot dekningen av PCI-saken i media.

– Det er fra kommentatorhold blitt reist spørsmål om jeg ikke evner å forstå den politiske dimensjonen i PCI-saken. Det kan jeg forsikre om at jeg gjør. Jeg ser hvordan PCI-tilbudet trekkes inn i en regionaliserings- og bykamp, sier Telle.

Telle mener videre at avisen Nordlys i Tromsø har forsøkt å frata henne legitimitet. Særlig retter hun kritikk mot politisk redaktør Skjalg Fjellheim.

– Den hyppige bruken av navnet mitt har bidratt til å flytte saken fra sak til person. Skjalg Fjellheims kommentar «Et veivalg for Telle», illustrerer dette godt, sa Telle.

Før hun fortsatte:

– Jeg har de siste dagene mottatt trusler om at dersom jeg ikke stemmer i henhold til definerte interesser, vil jeg som person bli rammet av sanksjoner og gjengjeldelse. Noen av truslene er så graverende at politianmeldelse er aktuelt.

Marianne Telle forteller i sitt åpningsinnlegg om trusler hun har mottatt i forkant av styremøtet.

– Sjokkerende uprofesjonelt

Skjalg Fjellheim svarer Telle i en epost til NRK.

– Telle må forstå at den makten hun representerer som styreleder i Helse Nord, blir kritisk vurdert. Dersom hun ikke forstår det, må det dessverre kunne stilles spørsmål ved om hun er rett person til å lede styret i landsdelens viktigste helseinstitusjon. Dersom hun nå tar en beslutning som rammer det sårbare fagmiljøet ved Norges minste universitets-klinikk, må hun jo selv være i stand til å begrunne det, skriver Fjellheim.

Skjalg Fjellheim

Skjalg Fjellheim i Nordlys tror saken kan bli veldig skadelig for Helse Nord, og at den kan gi alvorlige konsekvenser for helseforetakene de neste årene.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fjellheim understreker at han ikke håper Telle mener det er Nordlys som er årsak til at hun blir truet.

– Hvis hun forsøker å gjøre Nordlys ansvarlig for å ha mottatt trusler, er det sjokkerende uprofesjonelt fra hennes side, sier Fjellheim.

Og legger til:

– Drapstrusler er sterk beklagelig. Og det er vi sterk avstand fra. Det vil alltid være brodne kar og nett-troll som går for langt i enhver samfunnsdebatt. Trusler bør anmeldes, og det er bra at Telle gjør det.

Direktør positiv til tilbud i Nordland

Hvert år rammes over 12.000 nordmenn av hjerteinfarkt, og nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland fraktes årlig nordover for avansert undersøkelse og behandling.

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Helse Nord-direktør Lars Vorland gikk derfor inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø tidligere i år, og har gjentatt sin innstilling i ettertid.

Lars Vorland

I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN som kan nå et PCI-tilbud innen tidsfristen på 90 minutter, og ifølge Helse Nord-direktør Lars Vorland vil ytterligere 100.000 mennesker kunne få tilsvarende tilbud ved opprettelse av et tilbud i Bodø.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Mener politikere driver medisinsk regionbygging

Uenighet mellom fagmiljøene er blant årsakene til at Helse Nord-styret har utsatt et vedtak i PCI-saken to ganger.

– Jeg tror hovedårsaken til at debatten har blitt så opphetet, er at landsdelens felles universitetsklinikk i Tromsø føler seg fullstendig overkjørt. Fagmiljøets uttalelser har prellet av som vann på gåsa, sier Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i avisa Nordlys til NRK.

Arenaen har vært pressekonferanser, media, demonstrasjoner og debatter, og meningsutvekslingen preget av uenige fagmiljøer, politikere, journalister og samfunnsdebattanter.

En hjertesak har blitt til det som omtales som den mest utreda saken i Helse Nord gjennom tidene.

Fjellheim mener ønsket om PCI til Nordland er drevet frem av politikk og ikke medisin.

– Saken kommer i bakkant av en opphetet regiondebatt. For oss i Nordlys har det vært helt avgjørende å forsvare landsdelens felles universitetsklinikk mot forsøk på å splitte opp sårbare fagmiljøer.

PCI-tilbudet i Nordland er foreslått opprettet ved hjelp av leger og sykepleiere fra UNN, som i perioder jobber i Bodø.

– Må få landet saken

Men, ved UNN mener legene at ett hjertesenter i Nord-Norge er å foretrekke. De frykter et svekket fagmiljø, og for tilbudet til hjertepasienter i nord.

– Saken har møtt veldig stor motstand hos legene som har fryktet for fagmiljø og ressurser, og det er helt legitimt, sier sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen.

Hanssen mener en grunnleggende rivalisering mellom Nordland og Troms også er blant årsakene til at debatten nå har blitt så tilspisset.

– Så skal det også legges til at Helse Nord har brukt to år på saken. Jo lengre tid behandlingen tar, jo mer betent blir den. Så det er viktig at man får landet den nå.

Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør i Avisa Nordland

– For mange faktafeil

Jan Eirik Hanssen, sjefredaktør Avisa Nordland

Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland mener det er et godt tilbud i snitt i nord, men at det er betydelige PCI-forskjeller internt i landsdelen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I Norge er det store geografiske forskjeller når det gjelder antall hjerteinfarkt, med nesten dobbelt så høy forekomst i Nordland og Finnmark som på Sørlandet.

Sjefredaktøren hevder at over halvparten av pasientene med akutt hjerteinfarkt i Nordland bruker langt lengre tid på å få PCI-behandling enn de nasjonale retningslinjene tilsier.

Hanssen sier det for hans egen avis på meningsplass har vært viktig å jobbe for et tilbud til Bodø.

– Samtidig er vi opptatt av at fakta skal komme frem. Irrasjonelle momenter trekkes fram i debatten, og også tall som er direkte feil. Investeringen i PCI i Nordland er egentlig liten for å sikre et likeverdig behandlingstilbud.

Sålangt har det bare vært tilbud om PCI-behandlig i Tromsø i Nord-Norge. Nå skal endelig Bodø få behandlingen, men ikke før i 2019.

Dette er PCI – få en kort innføring.