Tommel opp for at hjertepasienter skal behandles i Bodø

Toppsjef Lars Vorland i Helse Nord går inn for at det opprettes en PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø. – Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med, sier Helse Nord-direktøren.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Det er styret i Helse Nord som skal ta den endelige avgjørelsen 22. februar. Dersom styret gir grønt lys, vil det nye dagtilbudet i PCI-behandling stå klart i 2018.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med. Etter en grundig vurdering av hva som vil være best for våre pasienter, mener jeg et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø vil være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet, sier administrerende direktør Lars Vorland, i Helse Nord.

Bør behandles inne to timer

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. De alvorligste hjerteinfarktene bør behandles innen to timer. Behandlinga heter PCI og går ut på at en slange føres inn til den tette blodåra i hjertet og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

Men hvor rask behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. I Nord-Norge er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø som tilbyr PCI-behandling.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. En lang flytur som har kostet liv.

Samarbeid med UNN

Lars Vorland
Foto: Amanda Åsberg/NRK

PCI-tilbudet i Bodø foreslås opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell.

– Vi oppretter et ambulerende team med leger og sykepleiere fra UNN, som i perioder jobber i Bodø. Det vil ta noen legestillinger, som gjør at vi må styrke fagmiljøet i Tromsø. Dette gjør at vi raskt kan komme i gang med topp kvalitet fra dag en, sier Vorland til NRK.

Hva et PCI-tilbud i Bodø vil koste Helse Nord er foreløpig usikkert. I første omgang skal det investeres 17 millioner kroner til to nye laboratorier ved Nordlandssykehuset.

– Det tåler vi. Det vil også koste å ansette flere folk. På sikt må vi få en utdanningskandidat i Bodø som vi kan lære opp. Samtidig koster det store summer å frakte 600 pasienter årlig til Tromsø.

Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

– Flaks avgjør om du overlever

Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma og hjertelege Anders Hovland

FLAKS: – Jeg hadde flaks, sier Kjell Lund Olsen, som her undersøkes av hjertespesialist Anders Hovland ved Nordlandssykehuset.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tidligere har NRK omtalt Kjell Lund Olsen fra Sulitjelma i Nordland som fikk hjertestans da han var på Eidsvoll hos sine søsken på juleferie.

Han priser seg lykkelig for at han var i nærheten av PCI-senteret på Rikshospitalet, og ikke i Sulitjelma – mer enn 500 kilometer fra Tromsø.

– Det er flaks som avgjør om du overlever, forteller Olsen.

Stritter imot

22. februar skal styret i Helse Nord ta den endelige avgjørelsen om dette tilbudet også skal opprettes ved Nordlandssykehuset i Bodø.

I fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Tromsø har de lenge advart mot at Nordland får sitt eget hjertesenter. De mener et nytt tilbud i Bodø blir problematisk.

– Det er et godt argument. Også UNN er sårbar med relativt små fagmiljøer. Men med Ved to PCI-tilbud i Helse Nord vil fagmiljøet bli større og komme styrket ut, mener Lars Vorland.

Totalt vil det bli flere spesialister, og vi skal sikre forskning og at kompetansen videreutvikles. Hver spesialist vil med en slik organisering få utføre mer enn nok PCI-prosedyrer og få god faglig utvikling, avslutter Vorland.

Nordlandssykehuset i Bodø

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. Men hvor god behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. Her ved Nordlandssykehuset tilbys ikke PCI-behandling.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK