NRK Meny
Normal

PCI-teamet i Tromsø: – Vi er helt imot forslaget til Helse Nord-direktøren

Blir forslaget om å etablere et PCI-senter i Bodø vedtatt vil det svekke tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge. Det mener fagmiljøet som jobber med disse pasientene ved UNN.

Fagmiljøet

Det var en stor samling fagfolk innen hjertemedisin som stilte opp for innstendig å be styret i Helse Nord om ikke å vedta forslaget fra Helse Nord-direktøren om å etablere et PCI-senter i Bodø.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Vi ber alle styremedlemmene i Helse Nord om å stemme imot forslaget fra Lars Vorland. Blir forslaget vedtatt vil det svekke og ikke styrke det samlede tilbudet til hjertepasientene i Nord-Norge, sier Mads Gilbert, overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

I går ble det kjent at Helse Nord-direktør Lars Vorland går inn for at det skal etableres et såkalt PCI-senter i Bodø.

Han begrunner det med at hjerteinfarktpasienter fra spesielt Helgelands-regionen har et dårligere tilbud på grunn av lang geografisk avstand til UNN Tromsø.

Derfor er han enig med en rekke miljøer som har tatt til orde for å etablere et slikt senter i Bodø, og knytte det til fagmiljøet i Tromsø ved at hjertespesialister derfra skal dele på å jobbe i Bodø.

Det er uvisst hva det vil koste å etablere et slikt senter, men likevel mener Vorland at det er en investering Helse Nord bør prioritere.

Ingen rivalisering

Torsdag kalte fagmiljøene som jobber med denne pasientgruppen på UNN til en pressekonferanse for å forklare hvorfor de er uenige i forslaget til Vorland.

– Dette er ikke en rivalisering mellom Tromsø og Bodø eller UNN og Nordlandssykehuset, men vi mener at et PCI-senter i Bodø ikke vil gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen, sier Gilbert.

Han mener det er mye viktigere å oppgradere det behandlingstilbudet før pasientene når sykehuset, blant annet med nytt og bedre utstyr for prehospital trombolyse, altså behandling av hjerteinfarkt før pasientene kommer seg til sykehus.

– Vi har vært gjennom flere utredninger av PCI-senter i Bodø tidligere da vi manglet PCI-kompetanse i Nord-Norge. Per i dag er vi inne i en ny æra, og vi har ikke det samme behovet for flere PCI-senter. Frontlinjen i dagens situasjon går på de komplekse behandlingene som skal gjennomføres av store team. Vi vil være på team med dem som jobber i Bodø, men vi tror det er medisinsk rett å gjøre det slik vi gjør det i dag, sier overlege Truls Myrmel.

Kan virke splittende

Representantene for fagmiljøene på UNN mener også at etableringen av et PCI-senter i Bodø kan virke splittende og ikke styrkende når det kommer til kompetanseutvikling.

– Og vi trenger en kompetanseøkning for å møte de stadig mer kompliserte problemstillingene vi får. Pasientene våre trenger ikke å møte mindre team som står for seg selv. De må møte store team med fagfolk fra forskjellige fagfelt, sier sjef på Hjerte- og lungeklinikken å UNN, Kristian Bartnes.