Hopp til innhold

Store forskjeller i behandling av hjerteinfarkt: – Dette er alvorlig

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. Men hvor god behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. – Forskjellene er så store at noe må gjøres, sier en av Norges mest erfarne hjerteleger.

Lars Aaberge

Hjertelege Lars Aaberge ved Rikshospitalet mener helseforetakene må gå gjennom behandlingstilbudet for hjerteinfaktpasienter for å sikre en likeverdig behandling.

Foto: Eik, Robert S. / VG

Denne uka fortalte NRK at Helgelandssykehuset Mo i Rana de siste tre åra har ligget i bånn av skalaen over hvor mange pasienter som overlever hjerteinfarkt.

Tallene er henta fra Kvalitetsindikatoren til Folkehelseinstituttet som slår fast at det er store variasjoner i overlevelse mellom sykehusene i landet.

Uavhengig av rapporten mener en av Norges mest erfarne hjerteleger, seksjonsleder ved invasiv seksjon ved Rikshospitalet, Lars Aaberge, at det er på tide at behandlingstilbudet for hjerteinfarktpasienter i hele Norge gås gjennom.

Vi har trodd at behandlingstilbudet i Norge er likeverdig for denne sykdomsgruppa. Nå har vi fått kunnskap om at det er store forskjeller.

Aaberge viser blant annet til Norsk Hjerteinfarktregister, som siden 2013 har samlet data om hjerteinfarktpasienter fra hele landet.

Vi ser at det er ganske store regionale forskjeller i hvordan pasienter blir behandla for akutt hjerteinfarkt.

Livstruende hjerteinfarkt

Aaberge er spesielt bekymra for pasienter som rammes av akutt og livstruende hjerteinfarkt. Denne gruppa bør så raskt som mulig komme til et sykehus som kan åpne den tette blodåra. Problemet er at den beste behandlinga, som går under navnet PCI, i dag kun utføres åtte steder i landet.

– Pasienter som bor nært et sykehus som har dette tilbudet, får denne behandlinga i mye større grad enn pasienter som legges inn på sykehus i litt avstand til disse sentrene, sier Aaberge.

Tall fra Norsk hjerteinfarktregister viser at det er store forskjeller. Mens pasienter som i 2014 først ble lagt inn i Hammerfest med den mest akutte formen for hjerteinfarkt, fikk 62 prosent PCI. Andre sjukehus er opp i 100 prosent.

Aaberge får støtte fra assisterende generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Mari Larsen.

Mari Larsen

Forskjellen kan i verste fall føre til unødvendige dødsfall, sier assisterende generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Mari Larsen.

Foto: Anders Bergersen / LHL

– Det er nå dokumentert at det regionale forskjeller i behandling av førstegangs hjerteinfarkt. Det bekymrer oss. Vi er opptatt av at det ikke skal være slike forskjeller i helsetilbud avhengig av hvor du bor.

Gammeldags struktur

Aaberge mener det er på tide at alle helseforetakene går gjennom sin behandling av hjerteinfarktpasienter.

– Dette er alvorlig. Nå har vi kunnskapen, da må vi ta diskusjonen.

For pasienter som ikke får den behandlinga de trenger, kan konsekvensene bli alvorlige.

Pasienter kan i større grad utvikle hjertesvikt, flere kan dø og det kan også bety at pasienter etter et slikt hjerteinfarkt har mere plager i form av angina. Det går både på overlevelse og livskvalitet.

I Helse Nord sier kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen at
at de er i sluttfasen av et arbeid der de ser på hjerteinfarktbehandlinga i Nord-Norge. Rapporten er klar i løpet av høsten.