Krever PCI i Bodø: – Befolkningen i Nordland aksepterer ikke noe annet

Hvert år fraktes nær 600 akutte hjertepasienter fra Nordland til Tromsø. I ettermiddag kommer innstillinga fra Helse Nord-direktøren om et nytt hjertesenter i Nordland.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Den omstridte PCI-saken nærmer seg et endelig utfall. Pasient- og brukerombudet i Nordland, Inger Marie Sommerseth sier det haster å få en avgjørelse i den betente saken.

– Helse Nord må legge fram en innstilling som sier at det skal opprettes et hjertesenter i Bodø. Befolkningen i Nordland aksepterer ikke noe annet, sier hun.

Lars Vorland

I dag kommer Helse Nord-direktør Lars Vorland med sin innstilling til et såkalt PCI-senter i Nordland, der de kan blokke ut årer til personer med hjerte og karsykdommer:

Foto: Helse Nord

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. De alvorligste hjerteinfarktene bør behandles innen to timer. Behandlinga heter PCI og går ut på at en slange føres inn til den tette blodåra i hjertet og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

Men hvor rask behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. I Nord-Norge er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø som tilbyr PCI-behandling.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

Omstridt forslag

Fagmiljøet

Det var en stor samling fagfolk innen hjertemedisin som i februar stilte opp for innstendig å be styret i Helse Nord om ikke å vedta forslaget fra Helse Nord-direktøren om å etablere et PCI-senter i Bodø.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Men saken er omstridt. Hjertelegene i Tromsø frykter at et tilbud i Nordland vil svekke tilbudet til beboere Finnmark og vanne ut fagmiljøet.

– Vi mener fortsatt det er feil å opprette et PCI-senter i Bodø. Det vil bli et lite dagsenter som ikke vil bety noe positivt for folkehelsa i nord, heller ikke i Bodøregionen. Kostnadene økonomisk og faglig rettferdiggjør ikke dette i dagens situasjon, sa overlege og PCI-operatør ved UNN, Terje Steigen, til Avisa Nordland forrige uke.

Men Finnmark vil støtte et hjertesenter i Bodø, så lenge det ikke går utover tilbudet til innbyggerne i fylket.

PCI-tilbudet i Bodø ble først foreslått opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell. Et ambulerende med leger og sykepleiere fra UNN, skulle i perioder jobber i Bodø. For å få dette til skulle fagmiljøet i Tromsø styrkes.

Ragnhild Vassvik

– Jeg unner Bodø og Nordland et eget tilbud, men ikke på bekostning av det fagmiljøet vi har ved UNN, sier påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik fra Arbeiderpartiet.

Foto: NRK

– Vi vet at Finnmark er det fylket hvor befolkningen dessverre har dårligst overlevelse når det gjelder hjerte- og karlidelser. Derfor er jeg veldig spent på innstillingen som kommer fra Helse Nord i dag, sier påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik fra Arbeiderpartiet i Finnmark.

– Det haster

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland avviser at et tilbud i Bodø vil svekke miljøet i Tromsø.

– En oppbygging i Bodø vil ikke gå på bekostning av Finnmark. Jeg har tiltro til at Helse Nord greier å se hva som er best for alle. UNN er viktig for alle i Nord-Norge, men det er også viktig at alle nordlendinger får best mulig behandling, raskest mulig når noe alvorlig skjer, sier han.

Muligheten for overlevelse og et godt liv etter alvorlig hjertelidelse er lavere i store deler av Nordland enn resten av landet. Dette gjelder spesielt hjertepasienter på Helgeland.

– Dette må rettes på, og det har jeg stor tiltro til at Helse Nord kommer til å gjøre, sier Norvoll.

Nordlandssykehuset i Bodø

Her ved Nordlandssykehuset tilbys ikke PCI-behandling.

Foto: Malin Nygård Solberg