– To PCI-tilbud i Helse Nord er det beste for pasienter med hjerteinfarkt

I dag ble det endelig klart. Helse Nord-direktør Lars Vorland går inn for å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, der legene kan blokke ut årer til pasienter med hjerte- og karsykdommer.

Lars Vorland

– Et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi ytterligere 100 000 mennesker mulighet til å få hjerteinfarktbehandling enda raskere enn i dag, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi ytterligere 100.000 mennesker mulighet til å få hjerteinfarktbehandling enda raskere enn i dag, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

I februar innstilte han på at Nordlandssykehuset skulle få drive med hjerteutblokking. Men etter sterke protester fra fagmiljøet ved UNN i Tromsø ble denne saken utsatt. Åtte måneder senere er han kommet fram til samme konklusjon.

– Behandlingen etableres som et dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Tilbudet skal være tilnærmet en «blåkopi» av tilbudet i Tromsø, sier Lars Vorland til NRK.

Onsdag ettermiddag orienterte han ledelsen og fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge om innstillingen. Han legge ikke skjul på at nyheten ikke falt i god jord.

Skuffet i Tromsø

– Fagmiljøet i Tromsø er skuffet. De har sterke faglige innvendinger, det må man respektere. Men det betyr ikke at miljøet i Tromsø vil delta dersom styret neste uke vedtar innstillingen, sier Vorland.

Vorland har nå sendt innstillingen til styret i Helse Nord, som skal behandle saken 25. oktober.

600 nordlendinger til Tromsø hvert år

Hvert år rammes over 12.000 personer i Norge av hjerteinfarkt. Det er om lag 1600 hjerteinfarkt i året i Nord-Norge. De alvorligste hjerteinfarktene bør behandles innen to timer. Behandlinga heter PCI og går ut på at en slange føres inn til den tette blodåra i hjertet og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

PCI

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI for pasienter fra hele Nord-Norge. Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for behandling. – Det er ikke noe som tyder på at kvaliteten på det vi kan kalle «små» PCI-tilbud er dårligere enn på større, sier Vorland.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Men hvor rask behandling pasientene får, avhenger i altfor stor grad av hvilket sykehus de legges inn på. I Nord-Norge er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø som tilbyr PCI-behandling.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. Dette utgjør hvert fjerde oppdrag ambulanseflyene har i Nord-Norge i løpet av ett år.

– Basert på at det er en alvorlig diagnose, at pasientgruppen er stor og at det ofte handler om korte tidsfrister, mener jeg at befolkningen i Nordland bør ha et tilbud om PCI nærmere der de bor, sier Vorland.

Vorland mener også at erfaringene fra Sverige, som har valgt at flere sykehus skal kunne utføre PCI, er viktige å ta med seg.

– Det er ikke noe som tyder på at kvaliteten på det vi kan kalle «små» PCI-tilbud er dårligere enn på større, sier han.

Store protester

PCI-tilbudet i Bodø er foreslått opprettet som et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset, i en såkalt senter-satellitt-modell, heter det videre i innstillingen.

Et ambulerende team med leger og sykepleiere fra UNN, skal i perioder jobber i Bodø. For å få dette til skal fagmiljøet ved hjerteavdelingen i Tromsø styrkes og videreutvikles slik at man også i framtiden kan drive med forskning og kompetanse.

Nordlandssykehuset

– Det utføres årlig om lag 3100 koronare angiografiundersøkelser i Helse Nord. I disse ligger også 1400 PCI-er. Å dele disse på to tilbud er godt innenfor europeiske anbefalinger om at et PCI-tilbud bør utføre minst 400 PCI-er i året og 75 per operatør, sier Vorland. Her fra Nordlandssykehuset.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Fagmiljøet i Tromsø og UNN-ledelsen har vært særdeles kritisk til et slik modell. De mener at det ikke er pasientgrunnlag for å drive med utblokking av tette årer to steder i Nord-Norge. Legene mener at det er nok at dette skjer i Troms, og at alle hjertepasienter i Nord-Norge fraktes til Tromsø.

Etter det NRK kjenner til har ikke hjertespesialistene i Bodø og Tromsø kommet nærmere hverandre siden utsettelsen av saken i februar. På forhånd har det vært ventet bråk uansett hva Vorland lander på.

– Likeverdig tilbud

I Nordland mener fagmiljøet at det i dag ikke er et likeverdig tilbud for hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge. Dette argumentet er også viktig for Vorland.

– Det er for langt å frakte pasientene til Helgeland til Tromsø. Viktig tid går tapt, og hjertet kan bli mer skadet. Et PCI-tilbud i Nordland vil gi et mer likeverdig tilbud i landsdelen, heter det i innstillingen.

I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN som kan nå et primært PCI-tilbud innen tidsfristen på 90 minutter.

Vorland vurderer det slik at ved å etablere et PCI-tilbud også i Bodø, vil en tilsvarende befolkning på ytterligere 100.000 mennesker kunne få tilsvarende tilbud om primær PCI.

Et PCI-tilbud vil også frigjøre et stort antall flytimer for ambulanseflyene. Det samme gjelder transport til og fra flyplass med ambulanse.

Vil bedre kapasiteten for folk i Finnmark

Finnmarkssykehuset

Med et PCI-senter i Nordland vil det bli økt frigjort kapasitet ved UNN vil kunne medføre et raskere og bedre tilbud til pasienter fra Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK

Det er gjort økonomiske beregninger av å etablere og drifte et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i tillegg til dagens tilbud ved UNN. Resultatet av disse beregningene viser at investeringsbehovet er på 17 mill. kroner i Nordlandssykehuset.

Med et PCI-senter i Nordland vil det bli økt frigjort kapasitet ved UNN vil kunne medføre et raskere og bedre tilbud til pasienter fra Finnmark.

Helse Nord vil nå gjennomføre dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset om hva som skal til for å få etablert en ordning som legger til rette for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø.

Glede ved Nordlandssykehuset

– Dette er en klok og faglig godt dokumentert innstilling fra administrerende direktør Lars Vorland, sier administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset,

Strand avventer nå styrets behandling, og forventer at de går for innstillingen.