NRK Meny
Normal

Tromsøleger mener forslaget om PCI-senter i Bodø må trekkes

Flere framtredende leger ved UNN, derav flere som også jobber som PCI-operatører, mener det ikke er tatt hensyn til faglige argumenter, og at det ikke er noen gevinst å hente med to PCI-sentra i Nord-Norge, skriver de i et opprop.

Legekutt ved UNN
Foto: Ken Are Bongo / NRK

I sin innstilling til styret i Helse Nord foreslår administrerende direktør Lars Vorland et slikt tilbud ved Nordlandssykehuset.

– To PCI-tilbud i Helse Nord er det beste for pasienter med hjerteinfarkt

PCI-senter ikke avgjørende

Seksjonsoverlege Amjid Iqbal ved UNN, sier den store gevinsten ligger i å utvikle og utvide den prehospitale behandlingen av pasienter med akutt hjerteinfarkt.

– Dermed er det ikke et PCI-senter som er avgjørende, men hvorvidt pasientene ute i ambulansen får rask diagnostikk og behandling. Om disse pasientene blir fløyet til Tromsø eller Bodø i ettertid er ikke det som er vesentlig, sier han.

Har et godt tilbud

Amjid Iqbal

Seksjonsoverlege Amjid Iqbal ved UNN, mener det ikke er noen gevinst i å opprette dele PCI-miljøet i to.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Seksjonsoverlegen sier det er ikke er forskjeller i overlevelse av hjerteinfarkt i Helgeland, Nordland og Troms, og at tilbudet som blir gitt i regionen er svært godt. Å dele opp miljøet i to mener han er helt unødvendig.

– Det tar mange år å bygge opp et nytt miljø, det tar mange år å bygge opp en sykepleierkompentanse og det er helt unødvendig å dele det opp på det nåværende stadium, hvor risikoen er at miljøet vi allerede har kan bli splittet opp og svekket, sier han.

Men Vorland sier ekspertisen i Tromsø også skal brukes i Bodø?

– Ja, men det er ikke den enkelte operatør som er det store og viktige, det er et helhetlig tilbud som vi har opprettet her, med hjertekirurger, med operatører, med anestesileger, med intensitivkapasitet. Det er det vi har brukt 20 til 30 år på å bygge opp.

Nå håper de 11 legenes som har undertegnet oppropet av saksframlegget og vedtaksforslaget trekkes før styremøtet, subsidiært at styrets flertall avviser det.