Hopp til innhold

Statsforvalteren ut mot vindkraftutbygger: – Klønete oppførsel

Reineierne kaller situasjonen for håpløs. Statsforvalteren mener vindkraftselskapet Eolus Vind har håndtert saken klønete. Men selskapet selv avviser kritikken.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

I generasjoner har reinen flyttet over Øyfjell-området i Vefsn i Nordland på vei til vinterbeitet. Nå er området dekket av 72 vindturbiner.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Det er ikke noe beite. Reinen går i granskogen i Vefsn, sier Torstein Appfjell i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

På Øyfjellet i Vefsn er det satt opp 72 vindmøller, og prosjektet er nå under sluttføring. Produksjonen settes gradvis i gang i løpet av første kvartal i år.

Men vindturbinene hindrer reinen i område i å komme seg til vinterbeitet ute ved kysten.

Store deler av reinflokken i Jillen-Njaarke kom seg derfor aldri til vinterbeite, og nå sulter dyra i vintersnøen, ifølge reineierne.

– Det er helt håpløst, sier reineier Torstein Appfjell til Helgelendingen, som omtalte saken først.

Dette skjer samtidig som store deler av reindriftsnæringa opplever den største beitekrisa på lang tid.

Hos Statsforvalteren i Nordland følger de nøye med på det som skjer.

– Måtte bære all usikkerheten alene

– Jillen-Njaarke alene har vært nødt til å bære all usikkerheten og kostnaden med høstflyttinga når de ikke kunne bruke den tradisjonelle flytteveien. Dermed er det bare den ene parten som har tatt ansvar, sier underdirektør Stein Tage Domaas.

Stein Tage Domaas, underdirektør Statsforvalteren i Nordland

Stein Tage Domaas, underdirektør Statsforvalteren, mener Eolus Vind ikke har håndtert saken godt nok.

Foto: Wigdis Korsvik/Statsforvalteren

Nå står reineierne i en prekær situasjon, ifølge han. Reinen er spredt over et stort området, og har på grunn av en hard vinter vansker med å grave frem mat.

Les også: Reindrifta vant ikke frem – utbyggingen på Øyfjellet får fortsette

Anleggsarbeid ved Øyfjellet
Anleggsarbeid ved Øyfjellet

Mener de har vært klønete

Domaas går hardt ut mot utbyggeren Eolus Vind og beskriver deres håndtering som klønete.

Eolus har utvist klønete oppførsel. Vi håper nå de tar til seg at dette er levende dyr med en naturlig oppførsel de skal forholde seg til. Vi har også fått henvendelse fra en av investorene deres som er bekymret.

Domaas sier de tidligere har foreslått å stenge ned vindkraftverket i perioder om høsten slik at reinen kan flytte gjennom.

Nå i byggefasen ville det vært bra om Eolus hadde stilt midler og ressurser til rådighet, når man naturlig skal flytte reinen. Dette kan bli dyrere enn det hadde trengt å bli, når man nå har havnet i en uheldig situasjon der reinen er spredt til helt feile steder.

Les også: Reineier hevder vindutbygger kom med «skambud»: – Skulle få 3200 kroner per vindturbin

Rein påkjørt ved anleggsvei i Mosjøen. Øyfjellet
Rein påkjørt ved anleggsvei i Mosjøen. Øyfjellet

Adkomstvei til Øyfjellet vindkraftverk

Dette er adkomstveien til Øyfjellet vindkraftverk. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt sier de fikk samlet kun halvparten av flokken før resten ble spredd for alle vinder. De legger ansvaret på utbyggerne, som avviser kritikken.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– For skjematisk skrivebordstilnærming

I konsesjonen for å få bygge vindkraftverk i Vefsn var det en forutsetning om at utbyggeren skulle komme til enighet med reindriften.

– Det jeg registrerer er at Jillen Njaarke vurderte det slik at de tilbudene de fikk i november ikke var tilstrekkelig verken økonomisk eller med tanke på sikkerhet for hvordan de skulle flytte rein tilbake til våren.

Er det en virkelighetsforståelse du deler?

– Ja.

– Det kan se ut som om Eolus med fordel kunne forstått mer av reinens atferd, og de naturlig innebygde syklusene som reinen har. Det blir litt for skjematisk skrivebordstilnærming, sier Domaas.

Les også: Reineiere og vindkraftutbygger i bitter konflikt: – Frykter katastrofevinter

Eolus Vind avviser kritikken

Vindkraftutbyggeren mener at de har strukket seg langt for å komme reineierne i møte.

I februar kom de endelig fram til en avtale med dem for denne vintersesongen.

Kommunikasjonssjef i Eolus Vind, Johan Hammarqvist, skriver i en e-post til NRK at de er uenige i at de har skyld i problemene reineierne nå opplever:

– Vi er uenige. Statsforvalteren velger for øvrig konsekvent å ikke snakke med Eolus, derfor synes jeg det er merkelig at slike kommentarer kommer fra dem.

Johan Hammarqvist stående fremfor grå vegg, ikledd blå skjorte, grå vest og briller.

Johan Hammarqvist i Eolus Vind

Foto: Daniel Larsson / Daniel Larsson

Statsforvalteren kaller dere «klønete», at dere har en «skjematisk skrivebordstilnærming» og ikke skjønner reinens naturlige oppførsel. Hva sier dere til det?

– Det er ingen grunn til at vi skal kommentere denne typen språkbruk fra Statsforvalteren.

Hammarqvist sier de er overbevist om at det er mulig å samarbeide og sameksistere i de få årene den aktuelle vinterbeitesonen brukes.

Han understreker at reinbeitedistriktet må ønske å snakke med utbygger.

– Fire ganger de siste månedene har vi som utbyggere invitert dem til et møte for å utarbeide en slik plan, men de har dessverre ikke ønsket å komme på møter.

Aksjon mot vindkraft på Øyfjellet i Vefsn

Det har vært sterke protester mot vindkraftutbygging på Øyfjellet i Vefsn.

Foto: Hilde Sletten

Torstein Appfjell i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt sier til NRK at de ikke har noe imot å møte utbyggeren.

– Vi har ikke sagt nei, men forespørselen kom da vi var midt i vinterflyttinga. Da ville de sette seg ned. Utbyggerne har ikke brydd seg om å komme til enighet med oss, sier Appfjell.

Også Statsforvalteren sier de svarer på henvendelser.

Statsforvalteren kan ikke se å ha mottatt noen henvendelse om å kommentere påstandene i Eolus sitt brev til OED. Får vi en slik henvendelse skal vi selvsagt svare det ut. Så langt har ikke vi sjøl hatt behov for å ta kontakt med Eolus for å be om informasjon, sier Domaas.

Krise i mange reinbeitedistrikt

Det er nå erklært reinbeitekrise i fem reinbeitedistrikt i Nordland: Ildgruben, Saltfjellet, Balvatnet, Frostisen og Skjomen.

Likevel beskrives situasjonen i Jillen-Njaarke som helt spesiell.

Også lengst i nord har reindrifta store utfordringer. På vinterbeitene i Troms og Finnmark er det erklært krise. Den vanskelige beitesituasjon skyldes et islag som hindrer reinen å nå ned til maten, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Les også: Aksjonerte mot vindkraftverk: – Et ran

Aksjon mot vindkraft på Øyfjellet i Vefsn
Aksjon mot vindkraft på Øyfjellet i Vefsn