Hopp til innhold

Reineiere og vindkraftutbygger i bitter konflikt: – Frykter katastrofevinter

Reineiere på Helgeland frykter en dyretragedie fordi de ikke får flyttet reinen. Situasjonen er så alvorlig at Statsforvalteren i Nordland har bedt departementet gripe inn overfor utbyggeren.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

I generasjoner har reinen flyttet over Øyfjell-området i Vefsn i Nordland på vei til vinterbeitet. Nå er området dekket av 75 vindturbiner, og reinen må finne en annen vei.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

På Øyfjellet i Vefsn kommune har landets største vindpark reist seg, og vil snart være i full drift.

I 2019 fikk det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus grønt lys fra NVE til å bygge 75 vindturbiner, midt i flytteveiene til flere tusen rein på Helgeland.

Det har ikke overraskende ført til konflikter, og denne vinteren ser det ut til å toppe seg.

Torstein Appfjell fra Jillen Njaarke

Reineier Torstein Appfjell.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Vindturbinene hindrer forflytningen til vinterbeitet ute ved kysten og nå står nesten tusen rein i lavlandet, og de sliter med å finne mat på grunn av snø og is på bakken.

For å komplisere det ytterligere er reinen spredt utover et område på flere mil mellom Mosjøen og Trofors.

– Jeg frykter vi vil ende opp i en katastrofevinter hvor vi mister store deler av reinflokken, sier leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell.

Nå prøver vi å berge stumpene. Vi må forsøke å berge reinen vi får tak og få flyttet den. Men det er meget vanskelig.

Mener Eolus har ansvaret

Reineierne har krav på å få kompensasjon fordi de må flytte reinen med bil rundt vindparken.

Men det er ikke oppnådd enighet mellom vindkraftselskapet og reineierne om betalingen.

Statsforvalteren er klar på at ansvaret for å løse konflikten ligger på Eolus Vind.

– Det er Eolus som har tatt en kalkulert risiko ved å starte opp arbeidet før avtalene var på plass, sier underdirektør Stein Tage Domaas i Landbruks- og reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland.

– Det ligger i konsesjonsvilkårene at Eolus skal fremforhandle en avtale med reindriften. Da er det naturlig at det er Eolus som har ansvaret for å finne en løsning.

Reinflytting over Øyfjellet.

Vinterbeitet ligger på vestsiden av vindparken. For å ikke hindre produksjonen må reinsdyrene flyttes rundt anlegget med bil og ferge.

Foto: NRK

Ber regjeringen gripe inn

Også Domaas er klar på at situasjonen er utfordrende for reinen, og han frykter for de langsiktige konsekvensene for flokken.

Det er ikke akutt fare for at reinen skal sulte i hjel, men situasjonen blir verre og verre med det været som er nå.

Derfor har Statsforvalteren i Nordland bedt Olje- og energidepartementet om å løse konflikten.

Vi ber dem om å se på dette og bistå til å få en best mulig løsning. Vi er alle interessert i en rask løsning så dyrevelferden blir ivaretatt.

I ytterste konsekvens mener Domaas Eolus kan bli nødt til å stoppe produksjonen, slik at reinen kommer seg til vinterbeitet.

Reindriftsloven er klar på at det er ulovlig å hindre reinens frie flyt mellom beiteområdene. Hvis de ikke blir enige om en løsning, må Eolus stoppe arbeidet og stanse produksjonen i den tiden det tar å flytte reinen.

Ønsker å samarbeide

Johan Hammarqvist, kommunikasjonssjef for Eolus Vind AS, sier de ønsker å samarbeide med distriktet for å gjennomføre en sikker og god flytting.

Han viser også til at Eolus har en avtale med reinbeitedistriktet, som gjaldt i fjor og i år.

– Innenfor de rammene har det blitt utbetalt en sum for å dekke ekstra kostnader som distriktet har og i tillegg har vi tilbudt ekstra midler for å dekke årets flytting, som går utover det som er avtalt mellom partene tidligere, sier han.

Ifølge Helgelendingen skal selskapet ha tilbudt reineierne seks millioner kroner i tilskudd til reinflyttingene denne vinteren.

Hammarqvist legger også til at de gjerne bidrar med andre løsninger for å kunne bidra med en god flytting.

Kart over Øyfjellet Wind AS anleggsområde.
Området viser hvor 72 vindturbiner er bygd, samme område som brukes for å komme seg til vinterbeite.

– Dekker ikke kostnadene

Reineier Torstein Appfjell bekrefter at de har blitt tilbudt et beløp av Eolus.

– Men beløpet dekker ikke opp de reelle kostnadene, sier han.

– Er det for kravstore?

– Nei, det er vi absolutt ikke.

Appfjell mener det nå er en konflikt mellom partene om hvordan man skal tolke den inngåtte avtalen. Til våren møtes de i retten.

De er ikke interessert i løsninger som gagner reindriften. De er opptatt av å ivareta seg selv og posisjonere seg foran rettssaken. Vi er fanget i et byråkrati.

Partene har allerede utkjempet krefter i rettssalen. I fjor gikk reineierne til sak mot Eolus med krav om midlertidig stans i utbyggingen.

Dette for å sikre at reindriftsområder ikke rekker å ødelegges av utbyggingen, mens de venter på svar fra regjeringen på klage om at utbyggingen er i strid med grunnloven.

Men reineierne gikk på et sviende nederlag.

Lagmannsretten mente at den økonomiske ulempen utbygger påføres ved at anleggsarbeidet stanses midlertidig, er mye større enn ulempene som reindrifta påføres av utbyggingen.