Hopp til innhold

Politiet om utenlandske turister: – Vi kan ikke kontrollere alle til enhver tid

Det har hersket forvirring rundt hvordan utenlandske turister skal håndteres. Politiet sier det er brudd på smittevern som avgjør om de gjør noe eller ikke.

Utenlandsk turist i Bodø under pandemien.

Denne tyske bilen med takboks og sykler bakpå ble observert i Bodø denne uken.

Foto: Privat

Mandag 15. juni åpnet Norge opp enda mer.

Endelig kunne vi trene på treningssentre, svømme i svømmehaller og glede oss til en relativt normal studiehverdag til høsten.

Også reglene for hvem som kan reise inn og ut av landet ble mildere.

Men hva skjer med de turistene som ikke omfattes av unntakene?

Altså mennesker fra for eksempel Tyskland eller Italia som kun ønsker å være turister?

NRK har fått flere henvendelser fra publikum som lurer på om turistene i det hele tatt har lov til å oppholde seg i landet. Og hvordan de eventuelt skal forholde seg til dem.

Ikke ring politiet hvis du ser utenlandske turister

Etter omfattende forsøk på å få et klart svar fra myndighetene, har det endelig kommet et noenlunde konkret svar fra politiet.

Fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet Jørn Schjelderup svarer at politiet ønsker helst å basere seg på råd og veiledning for å begrense smittespredning.

– Det kan være mange årsaker til at personer fra andre land er i Norge. Politiet vurderer hvert tilfelle individuelt og kan fatte vedtak om bortvisning hvis vi anser det nødvendig.

Jørn Schjelderup

Fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet Jørn Schjelderup oppfordrer alle til å være sitt ansvar bevisst og følge myndighetenes råd.

Foto: Politidirektoratet

En bortvisning kan finne sted ved grenseovergangene. Men også etter man er kommet inn i landet.

– Skal folk ringe politiet hvis de ser turister fra andre land enn de som har lov til å komme?

– Nei. Mange kontakter politiet når de opplever at råd ikke følges. Men det er viktig å huske på at det meste er basert på råd og anbefalinger som hver enkelt bør følge av hensyn til hverandre, svarer Schjelderup.

Han gjentar at de vil vurdere inngripen hvor det kan være alvorlig smittefare.

– Politiet skal fortsatt bruke mest mulig av sine ressurser på å forebygge og bekjempe annen alvorlig kriminalitet. Vi mener dette er den beste prioriteringen slik situasjonen er nå, sier han.

– Men har turistene lov til å være her?

– Vi kan ikke kontrollere hvem som til enhver tid har lov til å oppholde seg i landet.

Han sier det likevel ikke skal herske tvil om at åpenbare brudd som utgjør en smittefare vil bli fulgt opp.

Noen turister har lov til å være her uten å måtte i karantene. Her kan du lese hvem:

Desse landa kan nordmenn no reise til i Norden.

Svensker er fortsatt ikke velkomne inn i landet – med mindre de er fra Gotland.

Foto: FHI

Forstår at folk er bekymret

Flere har uttrykt bekymring etter å ha observert det som åpenbart ser ut som utenlandske turister. NRK har fått flere henvendelser. Det samme har ordfører i Vestvågøy i Lofoten.

Han forstår at politiet ikke kan fotfølge turistene.

Én av ordførerens bekymringer er at lokalt politi må bruke ressurser på å håndheve smittevernloven.

– Det er nasjonale vedtak som er gjort. Da må man forvente at det følges opp nasjonalt og ikke skyves over på lokale ressurser, sier han.

I tillegg ønsker han å kunne svare innbyggerne så konkret som mulig.

– Jeg forstår at folk er bekymra. Vi må snakke om dette før det blir et problem, sier han.

I morgen skal han møte politimesteren i Nordland og Fylkesmannen. Der håper han på å få enda mer konkrete svar.

Han håper blant annet på at det settes inn flere ressurser på grensa.

Remi Solberg, ordfører Vestvågøy og leder av Lofotrådet.

Remi Solberg, ordfører Vestvågøy og leder av Lofotrådet.

Foto: Espen Mortensen

Brudd på smittevernenglene avgjør om politiet gjør noe

Svaret fra politiet i Lofoten og Vesterålen er mye av det samme som fra direktoratet:

– Utgangspunktet er at utenlandske borgere ikke skal komme inn i Norge. Men det er viktig å være klar over at det er gjort en rekke unntak fra denne hovedregelen.

Det sier leder Per Erik Hagen til NRK.

Per Erik Hagen

Leder av politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

Foto: Kari Skeie / nrk

Heller ikke de har kapasitet til å kontrollere alle utlendinger som befinner seg i Norge.

– Men vi kommer til å følge litt ekstra med i sommer. Det gjelder både turister og lokalbefolkning. Opplever man alvorlige brudd på smitteverntiltakene, skal man ta kontakt med politiet.

Det er uavhengig av om det er lokal befolkningen selv eller turister som står for det alvorlige bruddet, sier Hagen.

For politiet er det eventuelle alvorlige brudd på smitteverntiltakene som vil være inngangen for at vi gjør noe.

Turistene vil kontrolleres på grensen. Men det er flere ubemannede grenseoverganger i landet.

Kan endre seg på kort varsel

Nå kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men altså kun til områder der smittepresset er akseptabelt, ifølge Norges kriterier.

Statsministeren advarte også om at situasjonen kunne endre seg på kort varsel.

– Hvis man planlegger ferie utenfor Norge må man også være oppmerksom på at karantene kan bli gjeninnført på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet, understreket statsminister Erna Solberg.