Anneli Rystad Aune og geitene på garden i Misvær

Norsk seterdrift er trua. No kan ho verte sett på liste for kulturarv

99 prosent av setrene i Noreg har vorte lagt ned. Men no vil eldsjeler få setra inn på Unesco-liste.