Hopp til innhold

Vil kun bosette om lag halvparten av flyktningene de blir bedt om: – Vi mangler ansatte

De fleste kommunene i landet vil bosette færre flyktninger enn de blir bedt om. Fauske kommune skylder på for få ansatte.

Ordfører i Fauske, Marlen Rendall Berg.

Ordfører i Fauske, Marlen Rendall Berg, sier at de ikke har kapasitet til å bosette flere enn litt over halvparten av flyktningene de blir bedt om.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Norske kommuner er anmodet til å bosette 37.000 flyktninger, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Men et flertall av kommunene vil bosette færre flyktninger enn de er blitt anmodet om.

Én av dem er den gjeldstyngede nordlandskommunen Fauske.

Fra før har kommunen med knappe 10.000 innbyggere bosatt 460 flyktninger.

Blant disse finner vi småbarnsfamilie Shyian.

– Fauske er en veldig fin by, med mange interessante mennesker. Jeg liker meg veldig godt her, sier familiefar Bohdan.

Mann, kone og barn sitter ved siden av hverandre på kafe. Mor og far ser rett i kamera, mens datteren lener seg inn mot mor.

Småbarnsfamilien fra Ukraina er særlig glad for at barna blir så godt ivaretatt i Norge.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Men neste år vil det være færre som får starte livet på nytt i Fauske. Kommunen mangler nemlig ansatte for å ta imot det antallet flyktninger regjeringen ønsker at de skal ta imot.

– De som kommer etter hvert har litt mer bagasje med seg, og krever litt mer oppfølging, sier ordfører i Fauske.

Men IMDI er ikke bekymret. De sier flere kommuner ennå ikke har svart på hvor mange de kan bosette, og at nye prognoser viser at det ikke vil komme så mange som først antatt.

– Fått mer enn forventet

Bohdan Shyian sitter ved siden av kona Viktoriia. På fanget hennes sitter fem år gamle Vladyslava.

Familien har flyktet fra Ivano-Frankivsk, vest i Ukraina, etter at Russland invaderte landet.

I Fauske har de fått alt de kunne ønske – og mer til.

– Vi har fått mer enn vi hadde forventet. Hvis det oppstår problemer, får man hjelp, sier Bohdan.

En kvinne i hvit jakke og en mann i rød jakke står foran havet og ser rett inn i kamera.

Bohdan og Viktoriia Shyian er veldig takknemlig for hjelpen de har fått i Norge, bare på de tre ukene de har bodd i landet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Han fortsetter:

– Ungene er vår førsteprioritet.

Særlig sønnen, Vladimir (8), trives veldig godt på skolen.

– Den lykkeligste i familien er sønnen vår, Vladislav. Han vil knapt komme hjem fra skolen. Han er veldig glad i klassekameratene og liker seg på skolen.

Les også Kriserammet kommune vedtok å flytte ut av eget rådhus – skal spare 100.000 kroner

Fauske rådhus avbildet om kvelden, kun opplyst av byggets vinduer og opplyste kommunevåpen.

Flertallet vil bosette færre

Gladhistorien om småbarnsfamilien er neppe unik i Norge.

Men å ta imot flyktningene på en god nok måte utfordrer et allerede presset Kommune-Norge.

For av de 37.000 flyktningene som IMDI har anmodet kommunene om å bosette, har kommunene selv vedtatt å bosette kun 22.819.

Mor holder rundt datteren, som smiler inntil mors bryst.

UDI melder at 72.000 flyktninger fra Ukraina har søkt om beskyttelse i Norge etter krigsutbruddet i 2022. Viktoriia Shyian og dattera er to av dem.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Og blant de 276 kommunene i Norge som har fattet vedtak om bosetting, vil kun seks av dem bosette flere enn de har blitt anmodet til.

116 kommuner vil bosette like mange som anmodet.

154 av dem har vedtatt færre plasser.

Blant disse finner vi Fauske kommune.

IMDI har anmodet kommunen om å bosette 70 nye flyktninger. Selv mener de at de ikke klarer flere enn 40.

Les også Vil drive Norges beste mottak uten å tjene penger: – Alt vårt overskudd går tilbake

Sykepleier Tanja Vatnås

Mangler fagfolk

– Vi vil være sikre på at vi kan gi de tjenestene som vi er lovpålagte, og at vi klarer å integrere de som kommer på en god måte.

Det sier ordfører Marlen Rendall Berg (Sp).

Marlen Rendall Berg

Ordfører i Fauske, Marlen Rendall Berg (Sp), sier at kommunen får tilskudd for å bosette flyktninger. Men fordi det blir press på de kommunale tjenestene med flere innbyggere er det ikke nok.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kommunen har per i dag 1,4 milliarder kroner i gjeld og har vært inn og ut av Robek-listen helt siden ordningen ble innført i 2001.

Men ifølge ordføreren er det ikke økonomien som er det største problemet med tanke på bosetting av flyktninger.

– Vi er nødt til å ta hensyn til økonomi, men det er ikke det som begrenser oss i stor grad nå. Det er faktisk å få tak i nok kompetanse og folk.

Flyktningene skal ha akkurat det samme tilbudet i kommunen som andre innbyggere.

– Det er både helsetjenester, skole, lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier og så videre, sier Berg.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) og ordførerkandidat Nils-Christian Steinbakk (Ap).

Ordføreren sier at flyktningene er en ressurs for samfunnet, men at det er viktig at de får den støtten og oppfølgingen de trenger. Derfor kan ikke kommunen ta imot mer enn 40 flyktninger i 2024.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Hvor krevende ville det vært å bosette 70 flyktninger?

– En ting er å skaffe nok boliger. Vi vet at vi klarer å skaffe boliger til 40. Men det andre, som er en stor utfordring, er å få tak i kompetanse og nok folk for å gi gode tjenester til de som kommer.

Kommunene får tilskudd for å bosette flyktninger, men ifølge ordføreren er det ikke nok.

For med flere innbyggere, blir det press på de kommunale tjenestene.

– Vi trenger flere lærere, helsesykepleiere, psykologer, leger. Da er ikke midlene nok til å dekke inn alt som skal tilrettelegges.

Les også Saveliy (15) og Kristina (16) kom til Noreg i haust – ventar endå på skuletilbod

Saveliy og Kristina får ikke skoletilbud.

IMDI: Kommer sannsynligvis færre

Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDI, sier at det er et beregningsutvalg som har beregnet kostnadene flyktningene har for kommunen. Og at den generelle dekningsgraden god.

– Da er det slik at jo bedre jobb kommunene gjør, jo raskere kommer flyktningene ut i arbeid. Det er en vinn-situasjon både for kommunen og den enkelte flyktning, sier hun.

Rieber-Mohn er heller ikke bekymret for at de til nå bare har fått grønt lys til å bosette 22.000 av 37.000 flyktninger fra kommunene.

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn.

Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDI, sier at tilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige kostnadene kommunen har til å bosette flyktningene. Det gjelder for fem år per flyktning.

Foto: IMDi

Det er nemlig fremdeles 80 kommuner som ikke har svart på IMDI sin anmodning.

– Sånn sett ligger vi an til at kommuner vil fatte vedtak mellom 70 og 80 prosent av det vi har anmodet om, altså mellom 28.000 og 29.000 flyktninger.

I tillegg er anmodningen basert på en prognose for 2024. Det betyr at det ikke er 37.000 flyktninger som er kommet til Norge så langt i år, men at dette er hva forrige prognose regnet med ville komme i løpet av hele 2024.

– Nå har det kommet nye prognoser fra beregningsutvalget som tilsier at måltallet blir 33.000 i 2024.

Ukrainske flyktninger kommer til den polske grensebyen Przemysl lørdag morgen. Flyktningene er først og fremst kvinner og barn.

IMDI-direktøren sier at dersom det blir flere flyktninger enn prognosene sier, vil de be kommunene om en tilleggsanmodning. Det gjorde de høsten 2022.

Ifølge direktøren kan det også komme færre flyktninger, avhengig av blant annet regjeringens innstrammingstiltak og utviklingen i Ukraina.

– Kommunene har gjort, og gjør en fantastisk innsats, sier Rieber-Mohn.

– Selv om man selvfølgelig merker det i inngangen til det tredje året med historisk høye bosettingstall, er det store bildet at det er stor vilje, selv om noen kommuner sliter med kapasitet, sier hun.

Les også Eierne tjente 20 millioner – de frivillige fikk en varmepumpe

Nord-Norsk Mottakssenter Tverlandet