Fagmiljø advarer mot to sykehus: – Vil gi et dårligere fødetilbud

I dag tar Helse Nord-direktøren sitt valg om Helgelandssykehuset. Han er under et voldsomt press, mener VG-kommentator.

Lars Vorland, direktør Helse Nord

Helse Nord-direktør Lars Vorland er under et «voldsomt press,» sier VG-kommentator Tone Sofie Aglen.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Valget av Helgelandssykehusets struktur har kokt ned til to alternativer: Ett stort sykehus eller to sykehus, hvor det ene har blitt kalt et «lite» sykehus.

Frykten for å spre fagmiljøene for tynt var den viktigste årsaken til at den eksterne ressursgruppa ønsket ett sykehus.

Sykehusdirektøren, styret og fylkesrådet har alle kommet med ulike råd, og debatten om ett eller to sykehus lever i beste velgående.

I dag får vi svaret på hva Helse Nord-direktør Lars Vorland ønsker.

Setter spørsmålstegn

Én av hovedbekymringene på Helgelandskysten har vært avstanden til et godt fødetilbud og hvordan en fødeavdeling ved et såkalt «lite» sykehus vil se ut.

Det er grunnen til at Norsk gynekologisk forening (NGF) advarer mot to sykehus.

– Man må ha et størst mulig og samlet fagmiljø, sier NGF-leder Nils-Halvdan Morken. Man kan ikke splitte opp fødselshjelp og kvinnesykdommer. Det er ett fag.

Nils-Halvdan Morken

Leder i Norsk gynekologisk forening, Nils-Halvdan Morken, er svært skeptisk til to sykehus.

Han setter spørsmålstegn ved bruken av begrepene «stor» og «liten» fødeavdeling.

– Det foreligger klare krav til hva en fødeavdeling skal inneholde, og hvilke støtteordninger den skal ha. Det er usikkert hva en såkalt «liten» fødeavdeling skal inneholde. Dermed synes vi den begrepsbruken er veldig uklar.

Journalist Ole-Fredrik Arctander Lambertsen forklarer striden om Helgelandssykehuset.

– Hvem vil jobbe der?

I en styresak fra november i 2019 kan man lese at det «alltid vært vanskelig å rekruttere gynekologer til de to fødeavdelingene på Helgeland».

«Yngre ferdigutdannede spesialister foretrekker å arbeide i større fagmiljøer, der også vaktbelastningen er mindre», står det.

Morkens største frykt er svak rekruttering ved en mindre fødeavdeling.

– Hvilke kolleger er det som ønsker å jobbe på en «liten» fødeavdeling hvor man ikke har støtte fra for eksempel mage- og tarmkirurg eller kan jobbe med planlagt kirurgi innenfor gynekologi? Det tror jeg vil være særdeles vanskelig for rekruttering.

Kan dette bli sett på som en annenrangs fødeavdeling?

– Ja, det er en tanke som slår ned når man ser bruken av begrepet fødeavdeling.

I gynekologien har man både fødeavdelinger og fødestuer. Morken sier at innholdet i begge er godt definert.

– Skal man ha en fødeavdeling må man ha de støttefunksjonene som skal være der. Hvis man ikke har støttefunksjoner som kirurgi og akuttjenester så er alternativet en fødestue som er jordmorbetjent.

Bunadsgeriljaen under styremøte til Helgelandssykehuset

Bunadsgeriljaen på plass mens styret i Helgelandssykehuset gir sin innstilling

Foto: Ole Dalen

– Under et voldsomt press

Politisk kommentator i VG, Tone Aglen, mener Helse Nord-sjefen er under stort press.

– Han er under et voldsomt press. Det som er utfordrende er at rådene så langt har spriket i alle retninger.

Tone Sofie Aglen

Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen.

Foto: NRK

Aglen tror Vorland lander på tosykehusmodellen

– Jeg vil tro at Helse Nord-sjefen legger vekt på fylkestingets ønske om en løsning som ivaretar både Sandnessjøen-området og Mo i Rana. Jeg kan vanskelig se for meg at han foreslår énsykehusmodell.

Samtidig mener hun også det vil være vanskelig å opprettholde to sterke fagmiljø på Helgeland.

– Når man smører ressursene ut så tynt ut som man gjør med flere sykehus, så blir det veldig krevende å få gode, bærekraftige fagmiljø.

Videre peker hun på de klare, faglige rådene om å samle fagmiljøene mer enn dagens tre sykehus får til.

– Det er vanskelig å rekruttere til flere sykehus samtidig som det er veldig kostbart å ha mange nok kirurger og leger i vaktberedskap. Derfor pekte man jo først på Mo i Rana, som området hvor det ville være lettest å rekruttere arbeidskraft.