Fransine (39) og kvinnene på Træna har Norges lengste reisevei for å føde

Kvinner i øykommunen Træna i Nordland må reise 7 timer og 5 minutter for å komme seg til nærmeste fødested. Det er Norges lengste reisevei for fødende, viser ferske tall fra SSB.

Fransine Ånetsen og Jorid Langskjær kjemper for fødetilbudet

LANG REISEVEI: Fransine Ånetsen (t.v.)og Jorid Langskjær fra Træna har begge født fire barn. Derfor har de stilt opp i kampen for å bevare fødeavdelingen ved Sandnessjøen sykehus.

Foto: Kathrine Sørgård

OPPDATERT INFORMASJON: Tallene fra Statistisk sentralbyrå som ligger til grunn for denne artikkelen, blir nå gjennomgått på nytt av SSB. Dette gjøres for å kvalitetssikre tallene og for å undersøke at alle forhold er tatt med i beregningen.

– Det er flere som har kontaktet oss i kjølvannet av denne publiseringen. Til grunnlag for våre kjøretidsberegninger ligger blant annet Nasjonal vegdatabank (NVDB). På bakgrunn av de opplysningene SSB fikk fredag, har vi kontaktet leverandør av dette datasettet med formål å se nærmere på datagrunnlaget for reisetiden mellom Træna og fastlandet, opplyser Emil Vågnes, førstekonsulent i seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk til NRK. ​​​​

Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spennet i kjøretiden for kommunene i Norge strekker seg fra 3 til 426 minutter.

Lengst reisevei i nord

Av de ti kommunene med høyest gjennomsnittlig kjøretid ligger fire i Nordland og seks i Finnmark.

Aller lengst vei har øykommunen Træna i Nordland. Her har fødende kvinner i gjennomsnitt 7 timer og 5 minutter reisevei til nærmeste fødeavdeling.

Nest lengst reisevei har kvinnene i øykommunen Røst – som også ligger i Nordland. Her må kvinnene belage seg på å reise 6 timer og 45 minutter.

Deretter følger Lebesby i Finnmark med en reisetid på 5 timer og 10 minutter.

Fransine Ånetsen fra Træna er ikke overrasket over at akkurat hennes kommune topper statistikken.

Ytterst i havgapet

Træna sett fra Lovund

LANGT TIL HAVS: Ingen steder i Norge har kvinner lenger vei til fødeklinikk enn på Træna ytterst på Helgelandskysten.

Foto: Hermann Aasnes Mindrum

Kommunen med om lag 500 innbyggere ligger 6,5 mil fra Helgelandskysten, og er kanskje mest kjent for det ikoniske fjellet Trænstaven og den årlige Tænafestivalen.

– Vi ligger ytterst i havgapet, så det er kanskje ikke så unaturlig.

Ånetsen fødte barn i 2009 og 2011. Første gang var været så dårlig at hun måtte fraktes til sykehuset i Sandnessjøen med helikopter.

Fransine Ånetsen

Fransine Ånetsen fødte en datter i 2009 og en sønn i 2011 - begge ganger ved fødeavdelingen i Sandnessjøen.

Foto: Privat

Andre gang rakk hun rutegående hurtigbåt til fastlandet – en tur som tar litt over to timer.

– Jeg har nok hatt litt flaks. Hvis fødselen starter rett etter båten har gått, er det lenge til neste båt går.

Jordmødrene bekymret

Årsaken til den lange reiseveien i nord er at mange bor i øykommuner, der det er langt mellom hver fødeavdeling.

Her er befolkningen avhengig av at ferga eller hurtigbåten går.

– Det er ikke alltid det klaffer på minuttet. Da kan reisetida bli lang, sier sier Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Hun mener de store forskjellene SSB-tallene avdekker, viser at norske kvinner i dag ikke har et likeverdig fødetilbud, slik de har krav på.

– Forskning viser at tilgang til nær fødeavdeling med akuttfunksjoner og kyndig jordmorhjelp er avgjørende faktor for at mødre og nyfødte skal overleve fødsel.

Jordmorforbundet mener at dagens utvikling går i feil retning.

– Det er blitt økende regionale forskjeller i landets fødetilbud. Det er kun 18 prosent av kommunene som har følgetjeneste med jordmor.

Schjelderup viser også til planene om ytterligere nedleggelser av fødetilbud i prosessen med sentralisering på Helgeland, Møre og Romsdal og på Innlandet.

– Fødeavdelingene i Kristiansund, Sandnessjøen, Gjøvik, og Elverum nå truet, samt fødetilbudet i Brønnøysund som er ei fødestue.

Skal utrede fødetilbudet

Bent Høie

– Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Denne uka fikk Helsedirektoratet i oppdrag med å lede en arbeidsgruppe som skal utrede fødetilbudet i Norge.

Initiativet kommer etter en bekymringsmnelding fra Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening om bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene.

– Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Arbeidsgruppa skal vurdere om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet, ifølge Høie.

1.500 avvik på Haukeland

Kvinneklinikken i Bergen

På Kvinneklinikken på Haukeland i Bergen ble det registrert 1.500 avvik i løpet av fjoråret.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

I løpet av de siste tre årene har 1.088 kvinner født før de når fram til nærmeste fødested.

Jordmorforbundet skal delta i arbeidet, og er fornøyd med grepene helseministeren tar.

Hanne Charlotte Schjelderup

– Det er viktig at dette arbeidet nå innbefatter seleksjon av fødende, finansieringsmodell og følgetjeneste. Vi er også fornøyde med at helseminister Bent Høie sier at flere må få føde i nærheten av der de bor, sier Hanne Schjelderup i Jordmorforbundet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi ser at dagens bemanning er for lav. På Kvinneklinikken på Haukeland i Bergen ble det registrert 1.500 avvik i løpet av fjoråret. Det tilsvarer fem avvik i døgnet, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

6,5 kilometer ute i havgapet er kvinnene mest opptatt av følelsen av trygghet.

– De fleste som bor her føder ved fødeklinikken i Sandnessjøen, som er kårets til landets beste fødeavdeling. Vi har et fantastisk tilbud der. Derfor har mange av oss engasjert oss i kampen mot nedlegging av lokalsykehuset, sier Fransine Ånetsen.