Fylkesrådet vil ha to sykehus på Helgeland

Fylkesrådet i Nordland har følgende råd til fylkespolitikerne: Helgeland bør ha to sykehus – ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana.

Leverer sin innstilling

Sykehuskampen på Helgeland ruller videre. Denne uka skal fylkespolitikerne si sitt i saken.

I den forbindelse presenterte fylkesrådet sin innstillingen til ny sykehusstruktur på Helgeland.

Rådet er klart: Helgeland bør ha to sykehus – ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana.

Fylkesrådet følger langt på vei styret i Helgelandsykehuset, og går inn for et stort akuttsykehus i Sandnessjøen.

– Men vi tror ikke det vil være realistisk med bare ett sykehus på Helgeland. Det vil ikke være hensiktsmessig. Det vil være en modell som vil skape så mye mer splid at det er ikke noe vi kan gå videre med, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Dermed er konklusjonen at også Mo i Rana må ha et sykehus med akutt- og fødetilbud.

Norvoll vil ikke si noe om hvor stort sykehuset på Mo skal være, men han sier at styret har flyttet tyngdepunktet til sør for Korgfjellet. Stortinget har tidligere vedtatt at det ikke er grunnlag for to store, likeverdige sykehus på Helgeland.

Fylkesråd for økonomi Svein Eggesvik (Sp) sier at fylkesrådet er enige i saken.

– For fylkesrådet sin del er det viktig å gjøre et vedtak som vi kommer oss fremover med, sier han.

Ingelin Noresjø i KrF sier dette er det beste vedtaket, gitt omstendighetene.

– Det er det beste forslaget akkurat nå, men hvordan det ser ut som 20 år, vet vi ikke. Det har vært en kamp mellom litt mindre byer mot den store byen, som er Mo i Rana. Nå peker vi på at tyngdepunktet må ligge sør for Korgfjellet, og jeg tror det er riktig.

Fylkesrådet, som har flertall i fylkestinget, består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF.

Selv om fylkespolitikerne ikke har direkte innflytelse på avgjørelsen, er det ventet at Helse Nord vil vektlegge hva politikerne faktisk mener.

Leverer sin innstilling

Fra dagens pressekonferanse.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Styret vil ha kun ett sykehus

Forrige uke uttalte fylkesråd for økonomi Svein Eggesvik (Sp) at han trodde fylkestinget ville gå inn for ett, stort sykehus i Sandnessjøen, ifølge Helgelendingen.

Det vil i så fall være i tråd med det styret i Helgelandssykehuset vil. Et flertall av styret vil ha ett, stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Det betyr at styret gikk imot forslaget fra direktør Hulda Gunnlaugsdottir, som mener det beste er et stort sykehus i Rana og et mindre i Sandnessjøen.

For Rana, som står i fare for å miste sykehuset dersom styret får viljen sin, er rådet fra fylkesrådet en delvis seier. De får beholde sykehuset, selv om fylkesrådet mener tyngdepunktet bør ligge i Sandnessjøen.

Ordfører Geir Waage (Ap) sier at man i Rana uansett vil fortsette kampen for å få det største sykehuset til Mo.

– Sykehuset på Mo er det største sykehuset på Helgeland, med det største fagmiljøet, og vi kommer ikke til å sitte stille og se på at det bygges ned.

Waage mener Sandnessjøen bør få et mindre akuttsykehus, mens Mosjøen og Brønnøysund bør få distriktsmedisinke sentre.

Neste steg på veien mot en avgjørelse skjer når Helse Nord leverer sin innstilling senere i desember. Til slutt er det helseminister Bent Høie som avgjør saken på nyåret.

Mener tilhørighet avgjorde

Etter at styret i Helgelandsykhuset landet på Sandnessjøen, mente flere i Rana at det skyldtes at flertallet av styrets medlemmer hadde bostedsadresse sør for Korgfjellet.

Av politikerne på fylkestinget har syv tilhøringhet nord for Korgfjellet, mens seks har tilhørighet sør. Resten av fylkestinget kommer fra andre deler av fylket.

Kort forklart: Striden om Helgelandssykehuset.

Skal bli færre sykehus

Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei.

Derfor har striden om hvilke sykehus som skal bevares og hvilke som skal legges ned, vært ekstra betent.

Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB.

Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista.

I denne delen av regionen har det derfor vært ytret sterk bekymring for rådene om ett stort sykehus i Rana.

I dag er det sykehuset i Rana som har det største sykehuset. Det er også kommunen med flest innbyggere, cirka 25.000.

Men Mo i Rana er også en geografisk utkant, lengst nord i regionen.

Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei. Det er likevel dette alternativet den eksterne ressursgruppa har pekt på som den beste løsningen totalt sett.

Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus.

Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen da den ble presentert.

Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen.

12 ordførere samlet seg

I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord.

Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen.

Sist uke kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Der anbefalte hun en todelt løsning, med ett stort sykehus i Rana og et mindre i Sandnessjøen.

Hun mener det beste er å beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland.

Men med syv mot fire stemmer, valgte Helgelandssykehusets styre å se bort fra både ressursgruppa og direktørens råd.