Hopp til innhold

Derfor anbefaler sykehustoppen to sykehus på Helgeland

– Det har ikke vært noen lett jobb. Geografi og hvor folk på Helgeland bor ble avgjørende for hvorfor sykehusdirektøren anbefaler to sykehus på Helgeland.

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir ønsker seg to sykehus på Helgeland.

Foto: Frank Nygård / NRK

Sykehusdirektøren på Helgeland har talt. Hennes anbefaling er å beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et lite i Sandnessjøen.

– Vi har jobbet med dette spørsmålet i sju år. Det har vært mange rapporter og mange meninger. Ut fra en samlet vurdering mener jeg det blir riktig for helgelendinger å ha to sykehus, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Helgelandssykehuset.

Spesielt to faktorer ble viktig for toppsjefen.

– Geografien og bosettingsmønsteret på Helgeland tilsier at det ikke blir riktig å samle alt på ett sted. I årene framover får vi flere eldre og kronisk syke.

Bygge nytt i Sandnessjøen?

Gunnlaugsdottir understreker at det er et godt fagmiljø både i Mo i Rana og i Sandnessjøen. Men det tyngste miljøet befinner seg på Mo. Derfor bør det største sykehuset plasseres her.

Hun anbefaler at man vurderer å bygge et helt nytt sykehus i Sandnessjøen, og mener at det finnes det økonomi til.

– Ja, det har vi, og det kommer klart fram i rapporten. Nå man skal lage et velfungrende sykehus, er det viktig å både bruke det vi har. Men samtidig bør vi åpne muligheter for å til noe helt nytt.

Bryter med ekspertutvalg

Helgelandssykehuset Rana

STORT SYKEHUS PÅ MO: Sykehusdirektøren ved Helgelandssykehuset foreslår å legge det største av de to sykehusene til Mo i Rana.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Gunnlaugsdottir bryter med sitt egen ekspertutvalgs ønske at regionens eneste sykehus skulle ligge på Mo.

Saken har skapt splid på Helgeland i over et år nå, og temaet er fortsatt betent.

– Mosjøen er den store taperen, sier ex-ordfører Jann-Arne Løvdahl til Helgelendingen.

Både Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

Men selv ikke i Alstahaug, som får ett av de to akuttsykehusene, er de fornøyde.

– Det er ingen tvil om at vi er skuffet, sier varaordfører Hanne Wiig (R).

– Vi hadde håpet på en innstilling som skulle skape mer ro i rekkene her på Helgeland. Pasienter på Helgeland fortjener et likeverdig tilbud uansett hvor de bor.

Men er det ikke bra at det er to sykehus?

– Så lenge det ikke er to likeverdige sykehus, med et som inneholder alt det et fullverdig sykehus skal ha, så er ikke denne løsningen god nok.

Hanne Wiig

Varaordfører i Alstahaug, Hanne Wiig fra Rødt, var ikke fornøyd med innstillingen til sykehusdirektøren.

Varaordføreren mener at det mindre sykehuset i Sandnessjøen vil stå i fare for å bli nedbygd i framtiden.

– Vi mener at en innstilling med et «lite» sykehus i Sandnessjøen er starten på nedbyggingen av sykehuset her.

Nå sier hun de er bekymret for hva et lite sykehus skal innebære.

– Her på sørsiden av Korgfjellet kan vi ikke leve med et sykehus som gradvis blir nedbygd.

Sandnessjøen sykehus

Mange i Sandnessjøen var redd for at sykehuset skulle bli lagt ned. Nå ønsker sykehusdirektøren å beholde det.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Tilfreds

Stemningen er en helt annen lengre nord på Helgeland.

I en pressemelding sier Rana-ordfører Geir Waage (Ap) at de er tilfreds med at det er to-sykehusmodellen som blir foreslått.

Det er det kommunen selv har ønsket.

– Vi er tilfreds med at både Sør-Helgeland og Nord-Helgeland får sykehus med fødeavdelinger- og akutt-funksjoner dersom man følger rådet fra ledelsen ved Helgelandssykehuset.

Krevende

Det har ikke vært lett å bli enige om hvor det bør ligge sykehus på Helgeland.

Spredt bosettning, mange øyer og mindre byer har gjort det krevende å finne et endelig svar.

For hvordan skal behovet for et akuttilbud uten alt for lang reisetid veies opp mot for eksempel behovet for enkel rekruttering?

Gunnlaugsdottir sier at nettopp det ligger til grunn for hennes innstilling.

– Jeg har vurdert alle forhold samlet, og mener dette er det beste alternativet med hensyn til pasientene, fagmiljøene, geografi og demografi, de ansatte og økonomi, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Veien videre

Innstillingen fra sykehusdirektøren skal behandles av styret ved Helegelandssykehuset neste torsdag, 28.november. Deretter går saken videre til styret i Helse Nord 18.desember, før Helse- og omsorgsdepartementet skal behandle saken i et foretaksmøte.

En lang og konfliktfylt vei mot et nytt sykehustilbud på Helgeland begynner dermed å nærme seg en slutt.