Hopp til innhold

Foreslår ett sykehus på Helgeland: – Det kommer til å bli høy temperatur

Helgelandssykehusets ressursgruppe står fast ved at et nytt sykehus bør plasseres i Mo i Rana, og at sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned. – Jeg skjønner at mange er skuffet, sier lederen av gruppa.

Den endelige anbefalingen i det som er én av de mest omstridte sakene på Helgeland legges fram. Men flere mener ekspertgruppen som skal peke på hvor ett stort sykehus bør ligge, har hatt for kort tid på seg.

Den endelige anbefalingen i det som er én av de mest omstridte sakene på Helgeland legges fram. Men flere mener ekspertgruppen som skal peke på hvor ett stort sykehus bør ligge, har hatt for kort tid på seg.

Kampen om hvilken by som skal ha sykehuset på Helgeland, ser foreløpig ut til å ha en klar vinner, og det er Mo i Rana.

Det kom frem da den eksterne ekspertgruppen la frem sin endelige anbefaling til styret ved Helgelandssykehuset.

Og ressursgruppa står altså på den samme konklusjonen i den foreløpige rapporten som ble lagt frem 3. desember. Det bør være ett sykehus på Helgeland, og det bør ligge på Mo.

Det gjør de til tross for at et overveiende flertall av de totalt 111 høringsinnspillene etter den forrige rapporten, mener sykehuset bør ligge sør for Korgfjellet, i Sandnessjøen, Mosjøen eller Leirfjord, og ikke i Mo i Rana.

Hovedargumentet er at ett sykehus sør for Korgfjellet er mer sentralt på Helgeland. Og at det er viktig både for planlagte og akutte pasientreiser.

Men leder av ressursgruppa, Helge Torgersen, mener likevel Mo i Rana er det beste alternativet for å skape et godt pasienttilbud for alle på Helgeland.

– Det viktigste er rekrutteringssituasjonen. Den er en stor utfordring i dag og vil bli enda større fremover. Vår vurdering er at Mo i Rana har best rekrutteringsevne, sier han.

– Mo i Rana har et større og bredere arbeidsmarked, et større og bredere boligmarked, og bedre kommunikasjon med omliggende regioner.

Se pressekonferansen her

– Skjønner at mange er skuffet

Men Torgersen er klar på at det nå vil bli en debatt med høy temperatur på Helgeland. Særlig i Sandnessjøen er de veldig redd for å miste sykehuset de har i dag.

– Jeg skjønner at mange er skuffet, men den reaksjonen hadde kommet uansett hva vi hadde foreslått, sier Torgersen.

– Det verste som kan skje er at man blir stående stille, at vi blir stående på stedet hvil med den løsningen vi har i dag. Da vil man komme i en situasjon hvor sykehusvesenet gradvis forvitrer på Helgeland.

Torgersen håper helgelendingene nå klarer å finne sammen.

– Det er mange gode krefter på Helgeland. Jeg skulle så gjerne ønske de gikk sammen for å finne gode løsninger.

Helgeland har i dag tre lokalsykehus, på Mo, i Sandnessjøen og i Mosjøen. Den eksterne ressursgruppa foreslår å legge ned sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen, slik at Helgeland vil ha ett, stort sykehus i Rana. Forslaget innebærer at Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre.

– Kraftsentrum

Helge Torgersen innledet pressekonferansen med å fortelle om innspillene de har fått. Han fortalte at de hadde fått inn 111 konstruktive innspill i høringsprosessen, og at de nå har fått en mer oppdatert rapport.

– Det har vært en stor jobb å gå gjennom og forbedre rapporten. Vi har gått systematisk gjennom tilbakemeldingene.

Torgersen fortsatte med å gå gjennom noe av det som har vært gjennomgående i høringsuttalelsene.

Noe av innspillene har ført til presiseringer og endringer i deler av rapporten, mens andre ikke har fått noe innvirkning på ressursgruppas vurderinger.

Reisevei ble også gjennomgått, og det ble vist til at det allerede er en viss aksept for reisevei til sykehus med den strukturen som er på Helgeland.

– Skal man skape likeverdig helsetjeneste på Helgeland, må man få samlet kompetanse til ett stort akuttsykehus.

Samlet sett holder ressursgruppa fast ved at det riktige er ett stort sykehus ett sted på Helgeland.

– Som kan være et kraftsentrum for hele regionen, sier Torgersen.

Oppsummering
Foto: Skjermdump fra presentasjonen i dag

Det ble også vist til at Alstahaug, Vefsn og Leirfjord ikke er en «funksjonell bo- og arbeidsregion» (se oppsummering fra presentasjonen over).

Står fast ved opprinnelig anbefaling

I den forrige rapporten kom ressursgruppa med to anbefalinger, i tillegg til et null-alternativ. Null-alternativet så ressursgruppa som en dårlig løsning.

I den forrige rapporten stod det mellom ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen, og ett stort akuttsykehus i Mo i Rana. Ressursgruppa anbefalte sistnevnte.

Og etter et lengre resonnement, konkluderte ressursgruppa til slutt med at de står fast ved at nytt stort sykehus på Helgeland bør plasseres på Mo.

Det ble pekt på at Mo har noen fordeler. Det ble vist til rekruttering, størrelse på fagmiljø og øvrig befolkningsutvikling blant annet.

Samtidig understreket Torgersen på at det er utfordringer, uansett hvilken struktur man velger å gå for. Da særlig knyttet til reisevei.

– Forholdene ligger godt til rette for et stort akuttsykehus i Mo i Rana, selv om alternativet også innebærer noen utfordringer som krever oppmerksomhet, står det under «ressursgruppas anbefalinger».

Ressursgruppas anbefalinger
Foto: Skjermdump fra presentasjonen
Her overleveres sykehusrapporten

Sykehusrapporten ble overleverer i dag.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK