Hopp til innhold

Nær 60 rein har blitt igjen ved omstridt vindkraftområde – frykter kalvingen vil ende tragisk

To små flokker med rein som er nært ved å kalve, har ikke kommet fram etter vårflyttingen forbi landets største vindkraftutbygging. Nå er de observert noen kilometer fra industriområdet. Men utbyggeren nekter å stanse arbeidet.

Utbyggingen av Øyfjellet vindpark pågår. Her fra mai 2020.

Ferske bilder fra Øyfjellet i Vefsn viser naturinngrepene som må til for å få på plass de 75 vindturbinene som skal sørge for miljøvennlig og fornybar energi til smelteverket i Mosjøen. Dette bildet er tatt ved månedsskiftet april-mai.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Vi har jobbet dag og natt. Men det er fortsatt rein som er igjen i området, sier reineier Ole-Henrik Kappfjell.

Han sier beitekrisen gjør at reinflokken har spredt seg for å finne mat. Derfor tar det lengre tid å flytte de tusenvis av reinene.

– Det er masse snø og det snør fortsatt. Det er lite mat og derfor sprer flokken seg.

Nå er omkring 60 rein, fordelt på to flokker, observert bare kilometer fra industriområdet.

Reindriftsnæringen har derfor, gjennom sin advokat, bedt om at arbeidet stanses til reinen er kommet til rette.

Reinflokken under vårflyttingen i Vefsn

Beitekrisen har gjort årets reinflytting ekstra utfordrende. Her ser vi flokken underveis på årets vandring. Nå er størsteparten av flokken kommet fram, men reineieren er bekymret for et titalls drektige simler som skal ha blitt igjen i området.

Foto: Ole-Henrik Kappfjell

Men utbygger sier nei.

– Vi er i en kritisk fase. En hytteeier fortalte at en reinflokk med mellom 20 og 30, i hovedsak drektige simler, befant seg i et område bare kilometer fra anleggsområdet. Det er en løpende risiko for at reinen kalver der, blir skremt av anleggsarbeidet og forlater kalven. Den vil ikke klare seg på egenhånd, sier senioradvokat Pål Gude Gudesen i Dalan.

75 vindmøller

Det var i fjor at det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus fikk grønt lys fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i Vefsn, midt i flytteveiene til flere tusen rein.

I vår har konfliktene stått i kø.

Først skulle reineierne få én dag på å flytte tusenvis av rein.

Det mente både NVE og Fylkesmannen var «fysisk umulig». De krevde at arbeidet måtte stansen i en måned, slik at reinen kunne komme seg uforstyrret forbi.

Men utbyggeren klagde og fikk medhold fra Olje- og energidepartementet.

Dermed har arbeidet kunnet fortsette.

– Men kan ikke reinen få hjelp til å komme seg ut av området, uten at arbeidet stanses?

– Værforholdene er krevende med kraftig snøvær og vanskelig sikt. Det gjør det vanskelig å komme fram på skuter og få oversikt over terrenget. Man ønsker uansett ikke å gjøre en hasteflytting nå.

Gudesen sier reinen er så nært kalving, at de vil unngå å jage reinen avgårde.

– Det øker risikoen for at reinen vil abortere, eller «kaste kalven» som man sier.

Vindkraftområde, Øyfjellet under utbygging våren 2020.

Vindparken på Øyfjellet skal bli landets største og skal sørge for grønn energi. I vår har arbeidet med å etablere de 75 vindmøllene pågått.

Foto: Eolus Vind AS

Holder utkikk

Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra utbygger.

Men i begrunnelsen for avslaget, står det at de ønsker et godt samarbeid med reindriftsnæringen, men at opplysningene ikke er konkrete nok til at Øyfjellet Wind vil beslutte anleggsstans.

– Øyfjellet Wind og Veidekke holder aktivt utkikk etter rein ved anleggsområdet, men har så langt ikke observert dyr i området, heter det i avslaget.

Videre står det at selskapet ønsker å holdes oppdatert på situasjonen, slik at anleggsdriften om nødvendig kan tilpasses.

Saken er nå til behandling hos Olje og energidepartementet.

Men Gudesen frykter det vil ta for lang tid å få svar.

– Det haster.

Bilder fra anleggsområdet på Øyfjellet i Vefsn, tatt våren 2020.

Bilder fra månedsskiftet april-mai, viser hvordan arbeidet skrider frem i Øyfjellet.

Foto: Ole Henrik Kappfjell