Hopp til innhold

Vindkraftselskap må stanse i en måned for å la reinen passere her

Utbyggeren av det som blir landets største vindkraftverk ville gi reineierne én dag på å flytte tusenvis av rein. Nå har NVE bestemt at det ikke er godt nok.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Over dette området skal tusenvis av rein flyttes i vår. Nå har NVE bestemt at arbeidet med vindkraftverket må stanse opp i en måned.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Selskapet Øyfjellet Wind har fått tillatelse til å bygge Norges største vindkraftverk på Øyfjellet i Vefsn.

Men planene er omstridte. Som NRK nylig har fortalt, har vindkraftselskapet fortsatt ikke kommet til enighet med reindriftsnæringen.

Likevel kjøpte de nylig 72 vindturbiner som skal settes opp på området, som er viktig for reindriften.

Tusenvis av rein passerer her under vårflyttinga. Spørsmålet er hvor lang tid de skal få på seg.

Én til to dager burde holde, mener selskapet selv. Det er NVE uenig i.

Må stanse arbeidet i en måned

Nå slår de fast at Øyfjellet Wind AS ikke får gjennomføre arbeid i vindkraftverket i perioden 10. april til 10. mai.

Advokat Pål Gudesen

Advokat Pål Gudesen representerer reindriftsnæringa.

Foto: Dalan advokatfirma

Det skal gi reineierne tid til å gjøre unna vårflyttinga. Og det er en viktig periode, fordi flyttinga nå være fullført før reinkalvene blir født i månedsskifte april/mai.

– Vi har god grunn til å tro at mesteparten av flyttinga vil være over til 10. mai. Forutsatt at dette går som normalt, sier seksjonssjef i NVE, Øyvind Leirset til NRK.

Myndighetene har bestemt at utbyggeren må få til en sameksistens med reindrifta. Ikke bare i anleggsperioden, men også når vindmøllene er i drift.

Øyfjellet Wind må også gi tilskudd på inntil 500.000 kroner som Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt kan benytte for å gjøre flyttinga mer effektiv.

Det kan være utgifter til helikopter og ekstra gjeting, heter det i vedtaket.

Selskapets advokat, Johan Fredrik Remmen, opplyser i en SMS til NRK i ettermiddag at vedtaket fra NVE er påklaget til Olje- og energidepartementet.

– Løser kun problemet i år

Reindriften hadde bedt om to måneder med stans i anleggsarbeidet, men fikk ikke gjennomslag for det.

Pål Gudesen er advokaten deres. Han sier til NRK at de likevel er fornøyd med vedtaket som kom i dag.

– Vi forstår det slik at utbygger må vente dersom flyttingen ikke er ferdig til 10. mai. Det vil gi reindriften ro til å gjennomføre flyttingen på en forsvarlig måte.

Ifølge Gudesen er det nærmere 2000 rein som skal flyttes. 90 prosent av dem er hunnrein, og flesteparten av dem er drektige.

I tillegg er reinen spredt over store områder. Det gjør at det tar tid å få samlet dem.

NVE bekrefter at det kan komme vedtak om ytterligere stans i anleggsarbeidet dersom det fortsatt er rein inne i området etter 10. mai.

Nå er Gudesen mest spent på hva som skjer i årene fremover.

– Dette er en grei løsning for vårflyttingen i år. Men det er ingen plan for hvordan reindriften skal flytte gjennom dette området etter at det er blitt et gigantisk vindkraftanlegg. Det er fortsatt en bekymring.

Her kommer vindmøllene på Øyfjellet

Her skal de 72 vindturbinene bygges i Vesterfjellene i Vefsn. De vil få en høyde på 180 meter fra bakken til rotorspiss.

Foto: Eolus