Hopp til innhold

Fylkesmannen: – Ikke fysisk mulig å flytte tusenvis av rein på én dag

Utbyggeren Øyfjellet Wind gir reindriften én dag på å sluse tusenvis av rein forbi det som blir landets største vindkraftverk. – Ikke fysisk mulig å gjennomføre, mener Fylkesmannen.

 Deler av Øyfjellet vindpark sett fra fjellplatået (fotomontasje). Det er en skog av turbiner her, m

OMSTRIDT VINDKRAFTVERK: Øyfjellet vindpark vil inneholde så mange som 72 vindturbiner. Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene gjennom området hvor det nå skal bygges vindmøller.

Foto: Nordconsult

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Hvordan skal vårflyttingen av flere tusen rein foregå?

Det er spørsmålet NVE nå skal ta stilling til. På den ene siden er reindriftsnæringa på Helgeland. På den andre er Øyfjellet Wind.

Selskapet har fått klarsignal til å bygge Norges største vindkraftverk på Øyfjellet i Vefsn. Samtidig er de pålagt å ta hensyn til de som driver med rein i området.

Utbyggeren må få til en sameksistens. Ikke bare mens vindkraftverket bygges, men også når det kommer i drift. Det har myndighetene bestemt.

Det haster med en avklaring. Vårflyttinga må være fullført før reinkalvene fødes rundt månedsskiftet april-mail.

Før påskeferien starter, er det ventet at NVE har tatt sin beslutning om forslaget som utbyggeren har lagt på bordet, er godt nok.

Forslaget er å stanse anleggsarbeidet i én til to dager for å få flyttet reinen gjennom området. Det har reindriftsnæringa selv sagt er umulig.

Nå får de også støtte fra Fylkesmannen. I en fersk uttalelse til NVE slår de fast at flytting på én dag nærmest er en umulig oppgave.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Vårflyttingen må være fullført før kalvingen starter.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Må stanse all drift

John Kosmo forklarer. Han er landbruks- og reindriftsdirektør i Nordland:

John Kosmo

John Kosmo er landbruks- og reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland. 

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Flytting må skje i flere omganger, sier han.

– Distriktet har ikke infrastruktur til å flytte rein med ferge eller bil. Samlet flytting er også vanskelig da de mangler infrastruktur og gjerdeanlegg til å få samlet hele flokken.

Mange reinsdyr er ikke sammen med hovedflokken.

Det må være tid til å flytte disse også, sier Kosmo.

Konklusjonen deres er dermed at det bare finnes én løsning. Og det er å stoppe driften på anlegget den tiden det tar å flytte reinflokkene.

– Presset på alle kanter

Olje- og energidepartementet har påpekt at reindriftsnæringen kan benytte andre vinterbeiter i anleggsfasen. Som ikke krever flytting forbi anleggsområdet.

Men så enkelt er det ikke, ifølge Fylkesmannen.

I høringsuttalelsen påpeker de at vinterbeiter er en begrensende faktor for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Det er de som har rein her.

Selv om distriktet har store arealer, er de likevel presset på alle kanter av ulike utbygginger.

Her kommer vindmøllene på Øyfjellet

Her skal de 72 vindturbinene bygges i Vesterfjellene i Vefsn. De vil få en høyde på 180 meter fra bakken til rotorspiss.

Foto: Eolus

– Dette er vanskelig, da distriktet må optimalisere bruken av vinterbeitene ut fra vær, vind og hvor det er beiter tilgjengelig, sier John Kosmo hos Fylkesmannen.

– Det er distriktet som har best kunnskap om dette, og det kan ikke planlegges flere år i forveien, fortsetter han.

Konflikt med lang historie

Konflikten mellom utbyggeren og de som er motstander av planene, har eskalert over tid.

Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet

Her bygges anleggsveien opp til Øyfjellet. De 72 vindturbinene skal gi fornybar kraft til aluminiumsprodusenten Alcoa.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Øyfjellet Wind AS har allerede begynt å bygge en anleggsvei. Den leder opp til det 55 kvadratkilometer store fjellområdet vest for Mosjøen, hvor turbinene skal opp.

Sist uke ble det kjent at utbyggeren har bestilt 72 vindturbiner fra en tysk produsent.

Avtalen har en verdi på mer enn to milliarder kroner.

Etter planen ankommer de første vindturbinene Vefsn mars neste år. De blir 180 meter høye, og skal sørge for fornybar energi til Alcoa.

Johan Fredrik Remmen, er spesialisert innen energi og vassdragsrett, entrepriserett og prosedyre.

Advokat Johan Fredrik Remmen i advokatfirmaet Haavind.

Foto: haavind

Hjørnesteinsbesriften i Mosjøen produserer energikrevende aluminium, og står uten strømavtale fra neste år. Verket produserer metall til lokkene på nær halvparten av alle øl- og brusbokser i Europa, og har flere hundre ansatte.

Vindkraften vil være med på å trygge viktige arbeidsplasser lokalt.

Advokaten for Øyfjellet Wind AS er Johan Fredrik Remmen fra firmaet Haavind. Han bekrefter overfor NRK at de er i samtaler med NVE.

Han sier videre at så lenge denne dialogen pågår, vil de ikke kommentere saken.

– Så vidt vi forstår tas det sikte på å treffe en beslutning i løpet av denne uken.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

HER KOMMER NORGES STØRSTE VINDKRAFTPARK: Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene i Øyfjell-området i Vefsn i Nordland.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Har fremmet flere forslag

Hvordan sameksistensen mellom de to ulike næringene skal foregå i framtiden er fortsatt i det blå.

Når vindmøllene står ferdig må den 12 kilometer lange flyttleien som brukes for å flytte reinflokkene mellom vinter- og sommerbeiter stenges.

Utbyggeren har kommet med en rekke forslag for å komme reineierne i møte.

Blant annet foreslår de at flyttingen fortsatt skal gjennom vindkraftanlegget. På lastebil. En annen løsning er at reinen kan flyttes mellom beitene med ferge.

Også her er Fylkesmannen uenig.

– Tradisjonell flytting er nok den måten som gir minst belastning og stress for reinen og dermed er den beste. Ut ifra min kunnskap vil det neppe være mulig å flytte forbi et anleggsområde i full drift, sier Kosmo.