Hopp til innhold

Vindkraftutbygger får fortsette – politiker ber energiminister gripe inn

Vindkraft står mot reindrift i Vefsn. Øyfjellet Wind får delvis bygge anleggsvei - men nå får reindrifta hjelp fra en stortingspolitiker som mener energiministeren må hindre utbyggingen.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

72 VINDTURBINER: Hver vår flyttes tusenvis av rein til sommerbeite gjennom området hvor det nå skal bygges vindmøller. Nå når anleggsveien bygges kommer konflikten tydelig fram.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Forrige uke bestemte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at vindkraftselskapet Øyfjellet Wind måtte stanse anleggsarbeidet i en måned. Det var for å la tamrein passere på en flyttevei gjennom området.

Men utbyggeren klaget på vedtaket til departementet og fikk delvis medhold.

Beskjeden fra departementet er at arbeidet med anleggsveien kan fortsette inntil reindriften melder at de har behov for stans.

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekke (SV).

Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Stortingspolitiker Lars Haltbrekke (SV) liker dette svært dårlig.

– Vi kommer til å be statsråden snu og sørge for at reindrifta får flytta reinen uhindra. NVE la opp til med anleggstans fra 10. april til 10. mai. Og slik må det være, sier han til NRK.

Haltbrekke mener arbeidet er til stor hinder for reindrifta, og ber olje - og energiministeren om å gripe inn.

I konflikt med reineierne

Det var i 2016 at NVE ga det svenske selskapet Eolus Vind konsesjon til å bygge 109 vindturbiner i Øyfjell-området i Vefsn. Siden er antallet redusert til 72.

Det cirka 55 kvadratkilometer store området ligger midt i reindriftsområdet til Torstein Appfjell og kollegene hans.

Reindriftsnæringa, miljøvernere, lokale turlag og turistforeninger har protestert på vindkraftverket.

Men til ingen nytte.

Betent konflikt

Torstein Appfjell, leder i reinbeitedistriktet

Torstein Appfjell, leder av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Foto: Jon Erling Utsi / Frilans

Konflikten er betent. Og kommer tydelig til syne nå når anleggsveien bygges.

– Dette vedtaket kan få katastrofale følger.

Det sier Torstein Appfjell, leder av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, til avisa Helgelendingen.

NVEs stoppordre kom midt i den stille uke. Stoppen skulle i utgangspunktet gjelde for fire uker og ville ha ført til store forsinkelser på anlegget.

Nå har altså Øyfjellet Wind fått gjennomslag for å fortsette.

– Jeg er fornøyd med at vi får starte opp igjen. Vi starta utrulling av materiell rett etter at vi mottok departementets avgjørelse torsdag ettermiddag.

Det sa Ørjan Thorstensen Rosvold i Eolus Vinds til Helgelendingen før helga.

– Ingen ulemper så langt

Departementet mener kostnadene ved en stans er så store at det er i samfunnets interesse å begrense disse.

Samtidig er de tydelige på at utbyggerne må ta hensyn til reindrifta og omvendt.

«Departementet legger til grunn at det pr. i dag ikke er innkommet opplysninger om at anleggsarbeidet har påført reindriften ulemper. Når, og i hvilket omfang, ulemper vil inntreffe er usikkert», heter det i vedtaket.

Mener det ikke er funnet løsninger for reindrifta

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

Reindriftsnæringa har tidligere sagt at det ikke går an å drive reindrift midt iblant vindturbiner.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Ifølge politiker Lars Haltbrekke var det ei klar forutsetning i konsesjonen at man skulle finne løsninger for reindrifta.

Noe han mener man ikke har gjort.

I vedtaket fra departementet heter det jo at arbeidet skal stanse dersom reindrifta melder at de har behov for det. Er ikke det godt nok?

– Nei, det er ikke tilstrekkelig fordi reineierne nå er i stuss om hvordan de skal forholde seg til dette. Og når problemet oppstår ved at flokken deles opp da kan det være for seint å få gjort noe, svarer Haltebrekke.

Han venter nå på svar på spørsmålet han har stilt statsråden.

– Anleggsarbeidet må stoppes. Bare på den måten kan flyttinga av rein til sommerbeite og kalvinga pågå uforstyrret.