NRK Meny
Normal

Sørfold sitt turbinhjul

Et turbinhjul i sølv mot en blå bakgrunn. Godkjent ved kongelig resolusjon i 1987. Det er vannkraftkommunen Sørfold som her kommer til uttrykk.

Ordfører Lars Evjenth er stolt av turbinhjulet som pryder Sørfold sitt kommunevåpen

Ordfører Lars Evjenth er stolt av turbinhjulet som pryder Sørfold sitt kommunevåpen. Utenfor rådhuset på Straumen er det laget en modell av turbinhjulet.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Symbolikken i Sørfold sitt kommunevåpen viser at det er kommet ei ny tid til kommunen.

Fra å være en kommune med småbruk og fiskerbønder er Sørfold i dag en moderne industrikommune, der to store og tre mindre kraftverk gjør Sørfold til en betydelig leverandør av vannkraft i landet vårt.

Det er en såkalt peltaturbin som pryder kommunevåpenet. En turbin som brukes i kraftproduksjonen der det er stor fallhøyde på vannet.

– Dette er fornybar energi. Som hele vår klode roper etter. Og som er en av de største utfordringene vi står overfor i verden. Som et av de viktigste ledd i den globale oppvarmingen. Grønn energi, medgir Lars Evjenth, som er ordfører i Sørfold for Arbeiderpartiet.

Sørfold i Indre Salten

Sørfold i Indre Salten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Identitet og tilhørighet

Foran rådhuset på Straumen troner turbinhjulet som symbol på Sørfold kommune. Og på kontoret har Lars Evjenth et dyrebart ordførerkjede. Det ligger nedlåst i safe, noe som har sin grunn.

– Et kostbart smykke, som bare tas fram ved spesielle anledninger. Det er av hvitt gull og koster sikkert opp mot 100.000 kroner. Men beskjedent i omfang sammenlignet med hva andre kommuner har. Men det er viktig med symboler. Viktig med tanke på identitet og tilhørighet, sier Lars Evjenth.

Han er ikke i tvil om at folk i Sørfold vet hvordan kommunevåpenet ser ut, og hva det betyr.

– De som arbeider i kulturavdelinga hos oss har vært utrolig flinke til å løfte fram kommunevåpenet vårt, og bevisstgjøre bruken i kommunevåpenet i mange sammenhenger.

– Vi hadde tidligere ei kommuneavis som het «Turbinhjulet». Og så har vi en kulturfestival som arrangeres annen hvert år som kalles «Kraftfestivalen». Det er helt åpenbart at gjennom kulturlivet vårt er det skapt en solid identitet rundt kommunevåpenet. Jeg tror alle i Sørfold kjenner igjen kommunevåpenet vårt når de ser det.

Ordfører Lars Evjenth i Sørfold på kontoret med bordvimpelen som viser Sørfold sitt kommunevåpen

Ordfører Lars Evjenth i Sørfold på kontoret med bordvimpelen som viser Sørfold sitt kommunevåpen.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Liten og stor på samme tid

Det bor i underkant av 2000 mennesker i Sørfold. En liten kommune i antall innbyggere, men stor i omfang på 1637 kvadratkilometer. Og da er spørsmålet: Hvor lenge får Sørfold være egen kommune? Det snakkes og diskuteres om en framtidig Salten storkommune. Hva tenker Sørfold-ordføreren om det? Og hva med kommunevåpenet til Sørfold?

– Ja, vi diskuterer og har møter om saken. Det er delte oppfatninger i det spørsmålet. Jeg tror veldig mange innbyggere i småkommunene har et sterkt og godt forhold til kommunen sin.

– Og jeg tror mange foldværinger vil at Sørfold fortsatt skal være en egen kommune. Og det gjenspeiler også min oppfatning. Men uansett hva som skjer, historikken til Sørfold må tas vare på. Og det gjelder ikke minst kommunevåpenet, sier Lars Evjenth.

Laster kart, vennligst vent...