NRK Meny
Normal

Bindal sine båtnagler

Seks båtnagler i gull samlet i en rosett mot en blå bakgrunn. Det er Bindal sitt kommunevåpen, som symboliserer båtbyggertradisjonen i Nordlands sørvestligste kommune.

Ordfører Petter Bjørnli

Ordfører Petter Bjørnli ser lyst på framtida for Bindal.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Bindal kommune

Bindal sitt kommunevåpen.

– At vi har seks båtnagler, eller båtsaumer som vi sier her i Bindal, betyr at vi er stolt av båtbyggertradisjonen i kommunen vår, sier ordfører Petter Bjørnli (H).

De seks båtsaumene symboliserer også at det er seks fjordarmer i Bindal. Opprinnelig var det seks skolekretser i Bindal, i tillegg til at det var seks bebodde øyer i kommunen. Selv om det har gått kraftig tilbake med båtbygginga i Bindal, er det fortsatt de som prøver å holde båtbyggertradisjonen i hevd.

– Det er fremdeles folk som bygger båter i Bindal, selv om de begynner å bli godt voksen. Det er bare å håpe at prosjektet som Bindal kommune har gitt støtte til med å ta opp den gamle båtbyggertradisjonen nå gir frukter.

– Vi håper å komme i gang snart, sier ordfører Petter Bjørnli, som også viser til at tradisjonen også er levende i forbindelse med Nordlandsregattaen, der seiling med Bindalsfæringen er en vesentlig del av regattaen.

Kan bli en del av Trøndelag

Bindal ligger helt i sør i fylket vårt, og grenser sørover mot Namsskogan, Høylandet, Nærøy og Leka, og mot Nordlands-kommunene Sømna og Brønnøy i nord og Grane i øst.

– Ut fra vår beliggenhet jobber vi både sørover og nordover. Vi samarbeider mye med kommunene i Namdalen. Og så har vi tilhørighet til Nordland fylke, sier Bjørnli.

Det ble nettopp gjennomført en spørreundersøkelse der 73 prosent av bindalingene definerte seg som nordlendinger. Og da er spørsmålet om bindalingene får det bedre hvis de blir en del av en større enhet.

– Der er jeg ikke sikker på hvordan det vil slå ut. Så derfor har vi et større utredningsarbeid gående. Vi har det godt i Bindalen, og det viser den samme undersøkelsen. At folk er veldig fornøyd med det vi har av tilbud i Bindalen. Så motivasjonen er nok litt delt i forhold til spørsmålet om sammenslåing, sier Petter Bjørnli.

Holm i Bindal

Bindal kommune har rundt 1500 innbyggere.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Det kan jo ende opp med at dere forlater Nordland og blir en del av Trøndelag?

Petter Bjørnli nikker og tilkjennegir at spørsmålet ikke er fremmed for han, også fordi det inngår i utredningsarbeidet som nå pågår. Og at Bindals framtid både peker sørover og nordover. Men uansett skal ingen beslutning tas før bindalingene selv har sagt sitt.

Stolt av kommunevåpenet

Og når det gjelder kommunevåpenet er det i hvert fall ingen tvil om at det er bindalingene stolt av. Noe en tur ut blant folk i kommunen bekrefter.

– Det er et fint våpen, det handler om båtnaglene og den tradisjonen vi har i forbindelse med Bindalsfæringen. Alle i kommunen vår bør tenke over denne historien, og formidle denne kulturen videre til de av oss som kommer etter. Det er veldig viktig å kjenne sin egen historie.

– Kommunevåpenet er viktig for identiteten vår. Det er viktig å gjøre seg bevisst på at dette er noe som er vårt. Ikke minst når vi kommer ut i den store verden, der vi kan si til oss selv: Jeg kommer fra Bindalen. Og det er jeg stolt av.

God symbolikk

Ordfører Petter Bjørnli tror det ligger mye god symbolikk i kommunevåpenet. Fordi det representerer den stolte tradisjonen som bindalingene er kjent for, en tradisjon som er kjent i hele landet vårt.

Det bor om lag 1480 mennesker i Bindal. Folketallet har gått tilbake, hjørnesteinsbedrifta Bindalsbruket som var en de største dørprodusentene i Norge gikk konkurs, men nå prøve man på ny virksomhet og ordfører Petter Bjørnli er optimist.

– Jeg er veldig optimistisk med tanke på tida som kommer for Bindal. Jeg ser lyst på framtida. Vi er rik på ressurser, vi har mineraler, vi har vannkraft og vi har kapital og midler i forhold til å sette i gang nye prosjekter. Jeg gleder meg til framtida i Bindal.

Bindalsfæring og fembøring i Vefsna.

Bindalsfæring og fembøring i Vefsna.

Foto: Wikimedia Commons