Hopp til innhold

Tørnbolten i Flakstad

Fasthet, tilhold og trygghet. Flakstad har tørnbolten i sitt kommunevåpen.

Ordfører i Flakstad, Stein Iversen

Ordfører i Flakstad, Stein Iversen, med ordførerkjedet.

Foto: Privat

– Før i tida var tørnbolten det redskapet båtene hadde når de skulle komme seg til land. Det fantes jo ikke kaianlegg den gangen. Derfor ble det anlagt tørnbolter langs leia. Og særlig hos oss i Flakstad. Også på holmer og skjær, slik at båtene kunne ha et punkt å sette fast og ankre opp ved, sier ordfører i Flakstad, Stein Iversen.

Kommunevåpenet til Flakstad er en tørnbolt i sølv mot blå bakgrunn. Som symboliserer tilhold og trygghet for kystfolket.

Resultat av en konkurranse

Flakstad sitt kommunevåpen

Flakstad sitt kommunevåpen.

– Det var en konkurranse på begynnelsen av 1970-tallet om Flakstad sitt kommunevåpen. Og den konkurransen ble vunnet av en håndarbeidslærer på Ramberg som het Jorunn Thomassen. Tørnbolten hennes falt i god smak hos folk i Flakstad, forteller Veronica Olaisen i Nusfjord.

Veronica synes tørnbolten er veldig representativ for Flakstad kommune. Den finnes nær sagt over alt i Flakstad, der landskapet grenser mot havet.

– Tørnbolten har vært viktig i mange, mange år. Både for Flakstads egne folk som hadde sitt virke på havet, men også for dem som kom til Flakstad med båt, sier Veronica Olaisen.

– Kommunevåpenet til Flakstad symboliserer jo en plass der du kan holde deg fast. Og det er kanskje det vi gjør i alle kommunene i Lofoten, det handler om å holde seg fast. Å ha et holdepunkt der vi holder oss fast, fortsetter hun.

– Veldig generell

Tørnbolt

Slik ser tørnbolten hit, her i form av en modell laget av smeden i Sund.

Renate Johansen, som har vokst opp i Flakstad sammen med Veronica Olaisen, har hatt et forhold til tørnbolten så lenge hun kan huske.

– Og jeg har alltid tenkt at den er noe vi klamrer oss fast til, sier hun.

Tørnbolten har fulgt dem gjennom hele livet. Og slik er det for mange i Flakstad kommune.

– Tørnbolten er veldig generell. Den kunne ha fungert som symbol for en storkommune i Lofoten. Som tørrfiskene i Vestvågøy. Jeg tror ikke det vil bli den største diskusjonen å finne et nytt og felles kommunevåpen om vi slås sammen.

– Jeg tror nok vi skal komme fram til et symbol som vi alle kan stå inne for. Men jeg håper ikke tørnbolten blir borte. Vi må ikke glemme det vi var og det vi er, selv om vi samarbeider, sier Veronica Olaisen.

– Tørnbolten er med oss bestandig. Sjøl om du ser han i kommunevåpenet eller ikke, medgir Renate Johansen.

Kommune ved havet

Flakstad er en kommune som er avhengig av havet. Og slik vil det være, så lenge det bor folk i kommunen.

Ordfører Stein Iversen mener det er viktig å ha et kjennetegn, et merke på kommunen som gjenspeiler identitet og tilhørighet. Uansett om Flakstad skulle bli en del av en framtidig storkommune i Lofoten vil tørnbolten alltid ha en spesiell betydning for Flakstad og folket i Flakstad.

– Vi har ikke diskutert kommunevåpenets skjebne i en eventuell framtidig storkommune. Men jeg tror bestemt at de fleste vil beholde det. Jeg vet at flere snakker om det flotte ordførerkjedet vårt, der tørnbolten er hovedsymbolet, men der vi også har andre symboler på kommunen vår, som Lofotruna til Åsvar Tangrand, skarven til smeden i Sund, og kystbåten til Johs. Røde.

– Lokale kunstnere som også er kjent ute i den store verden. Og som vi er veldig stolte av. Alle disse symbolene er viktige for oss, og øverst troner tørnbolten, i erkjennelsen av at Flakstad er en egen kommune. Vår kommune. Dette er kjempeviktig, sier ordfører Stein Iversen.