Hopp til innhold

Vil ikke at Nord-Norge skal gi Sør-Norge billigere strøm

Statnett planlegger å bygge ut flere viktige strekninger på strømnettet for å forhindre strømpriser slik vi har hatt denne vinteren. Men utbyggingen vil gi høyere priser i nord. Det er det ikke alle som liker.

Strøm og kulde

Strømprisen har i vinter vært svært høy i store deler av landet. Men Nord-Norge har sluppet billigere unna. Det kan endre seg ved økt overføringskapasitet mellom nord og sør.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Vi har skaffet oss et kraftoverskudd i nord for å få etablert masse industri. Det har vi lyktes med. Det er derfor vi har gjort naturinngrepene, og ikke for å subsidiere prisene i sør.

Høyres Bård Ludvig Thorheim er klar i sin tale. Han mener det ikke haster med å øke overføringskapasiteten i strømnettet mellom nord og sør.

Bård Ludvig Thorheim

Bård Ludvig Thorheim mener det er feil at Nord-Norge skal subsidiere Sør-Norge med sitt kraftoverskudd.

Foto: Petter Strøm / NRK

Strøm til besvær

Strømprisene har gitt både privatpersoner og bedrifter hodebry i høst og vinter.

Nord-Norge har tidvis vært skånet for de aller heftigste prishoppene, mens strømprisene sør for Dovre har vært rekordhøye.

En del av årsaken er at det produseres mer strøm i nord enn det innbyggerne klarer å bruke. Derfor blir strømmen billigere der.

Men det norske kraftnettet er ikke godt nok til å frakte overskuddsstrømmen sørover, så resten av Norge kan ikke utnytte den høye kraftproduksjonen i nord.

Nå skal det gjøres noe med utfordringen.

Teknisk Ukeblad skiver at Statnett skal bygge ut overføringslinjene på fire viktige strekninger. Dette vil gi bedre overføringsmuligheter mellom nord og sør.

Men det vil også kunne føre til høyere strømpriser i nord.

Styrker forsyningssikkerheten

Gunnar Løvås er konserndirektør i Statnett.

Gunnar Løvås

Gunnar Løvås i Statnett.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Han er klar på at store deler av nettutviklingsplanen deres handler om å legge til rette for nytt forbruk og ny verdiskapning knyttet til grønn industri.

Mye handler om å legge til rette for det, og styrke forsyningssikkerheten inn mot alle de litt større byområdene. Så handler det videre om å få kraftmarkedet til å fungere godt. Summen av dette handler om å gjøre forsterkninger i hovednettet mellom nord og sør.

Han er tydelig på at prisene vil kunne jevne seg ut hvis man får bedret overføringskapasiteten.

Samtidig er Statnett klar på at Norge trenger mer kraftproduksjon.

Det er noe Arve Ulriksen er helt enig i. Han er direktør i Mo Industripark, en av landets største industriparker.

– Jeg tenker at økt overføringskapasitet ikke er det første som må prioriteres. Linjene vil ikke være ferdig bygd før vi har brukt opp all tilgjengelig overskuddskraft. Det er betenkelig.

Han mener at strømprisene i nord kommer til å stige uansett.

– Hvis man ser noen år fram, med flere industriprosjekter som realiseres i nord, så vil kraftoverskuddet spises opp. Utfordringen er å bygge ut ny kraftproduksjon.

Arve Ulriksen, admin. direktør i Mo Industripark AS.

Arve Ulriksen mener det viktigste er å få på plass økt kraftproduksjon.

Foto: Ole Dalen / NRK

Næringsvennlig i nord

Bård Ludvig Thorheim mener at man i Nord-Norge har vært mer næringsvennlig og tillatt mer kraftutbygging enn hva man har gjort i andre landsdeler.

– Hvorfor skal vi i nord ikke bidra til å få et mer rettferdig system i Norge?

– Sør-Norge har så mange muligheter til å skaffe seg forsyningssikkerhet. De kan ha bunnfast havvind utover Oslofjorden. De kan ha havvind fra Sørlig Nordsjø II. De må ha en villighet til å bygge ut fornybar kraft, på samme måte som vi har vist i praksis i Nordland.

Han viser blant annet til en voldsom industrietablering i nord. Industrien etablerer seg med den forutsetningen at det er lavere kraftpriser i nord.

– Hvis man får på plass en økt overføringskapasitet mellom sør og nord, vil det føre til mikroskopisk lavere pris i sør, men mye høyere priser i nord, sier han.

Ønsker ikke høye priser i sør

Samtidig er Torheim tydelig på at han ikke ønsker at det skal være høye priser i sør, snare tvert imot.

– Vi må tenke nasjonalt. Men når vi har laget gode rammevilkår for kraftkrevende industri i nord, kan vi ikke gå med på endringer som river vekk den forutsetningen som industrien har etablert seg på.

Thorheim får støtte fra Siv Mossleth (Sp). Også hun sitter i energi og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi må bruke den kraften vi har i Nord-Norge til å skape industriarbeidsplasser her. Krafta må brukes der den produseres. Vi bør heller innsnevre noen av eksportkablene som går ut av landet i sør, sier hun, og fortsetter:

– Det er ikke slik at jeg ønsker dyrere kraft i sør, men det er et problem vi må finne andre løsninger på enn å tappe Nord-Norge for strøm.

Siv Mossleth

Siv Mossleth (Sp).

Foto: Petter Strøm / NRK