– Kunnskapen vi får vil redde liv

120.000 kubikk med stein vil i løpet av dagen rase fra fjellpartiet Mannen i Romsdal. – Kunnskapen vi får i samband med dette raset kan redde liv i fremtiden. Det sier styreleder i Åknes/Tafjord Beredskap, Frank Sve.

Frank Sve

Kunnskapen vi nå får må brukes til å sikre like god overvåkning andre steder i Norge, mener Frank Sve.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Skredeksperter over hele verden følger nå spent med på utviklingen i fjellpartiet Mannen i Rauma. Informasjonen geologene nå skaffer seg er gull verdt. Det sier Frank Sve som er styreleder i Åknes/Tafjord Beredskap.

– Dette er kunnskap som kan redde liv. Vi vet at rundt om i Norge har vi flere fjellpartier som kan løsne og føre til store skred. Vi har måleutstyr som ser millimeter-små bevegelser i det enorme fjellpartiet, sier Sve.

– Målingene er så nøyaktige at vi har full kontroll over det som skjer på fjellet som overvåkes. Kunnskapen vi nå får må brukes til å sikre like god overvåkning andre steder i Norge. Både der vi vet det kommer til å gå ras, men også områder som vi ikke har kartlagt ennå, sier styrelederen.

Første varsla skred

Mannen i Rauma

For første gang kan en nå varsle et stort skred i Norge med timemarginer.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det venta skredet ved Mannen i Romsdal, er det første store skredet i Norge som en har full overvåking på. Her kan en med stor nøyaktighet varsle eksakt når skredet kommer.

– Dette har vi øvd på. I 2009 deltok over 100 mennesker i en stor beredskapsøvelse med nettopp et fjellskred som utgangspunkt. Nå har vi en skarp situasjon som viser om beredskapen fungerer i alle ledd, sier Sve.

Så langt er styrelederen i Åknes/Tafjord imponert over hvordan beredskapen og overvåkingen har fungert.

– Det er fundamentalt viktig at all logistikk fungerer i en slik situasjon, sier styrelederen

Lang vei for å bli anerkjent

måleutstyr til å måle bevegelsane til Mannen i Romsdalen

Dette er måleutstyret som er montert på Mannen for å måle bevegelsene i fjellet.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / Nrk

Tafjord/Åknes-prosjektet startet allerede i 2003. I årene etter kjempet lokalpolitikerne en hard kamp for å få statlige midler til å overvåke ustabile fjellparti.

Frank Sve forteller at lokalpolitikerne har slitt med å få skiftende regjeringer til å innse alvoret.

– Vi viser nå hele Norge og verden at vi har gode system som varsler skred. Vi beviser også legitimiteten til selskapet. Åknes/Tafjord er i verdenstoppen når det gjelder kompetanse og utstyr for overvåking av fjell, og i dag er det ikke politisk uenighet om prosjektet, og ingen som setter spørsmålstegn ved berettigelsen til selskapet i dag, sier Sve.

Les: Daglig rapport fra Mannen.

Staten overtar driften

Ved nyttår tar staten over ansvaret for driften av selskapet Åknes/Tafjord Beredskap IKS.

Selskapet er lokalisert i Stranda kommune på Sunnmøre og er i dag eid av kommunene Stranda, Norddal, Rauma, Stordal, Ørskog, Sykkylven, Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune.

– 1. januar overtar NVE selskapet. Dette gir økonomisk sikkerhet og større trygghet for alle, at et statlig nivå overtar forvaltninga av selskapet. Det gjør det letter å bruke kompetansen i selskapet andre steder i Norge der en har rasutsatte områder, sier Sve.

Så langt har staten og eierkommunene brukt 100 millioner kroner på tre store overvåkingsprogram i Møre og Romsdal og et i Nord-Norge.

Direkte: Bilder fra fjellet Mannen.