Hopp til innhold

Vil ha lyntog i stedet for ferjefri E39

Møre og Romsdal SV børster støv av planene om lyntog fra Ålesund til Oslo. De mener at ferjefri E39 er feil bruk av pengene.

Fotomontasje lyntog

Lyntog er mer samfunnsnyttig enn ferjefri E39, mener Møre og Romsdal SV.

Foto: Norsk Bane/DB Wärter

Lørdag hadde Møre og Romsdal SV styremøte der de planla hvilke saker de vil kjempe for inn mot stortingsvalget 2017. SV sentralt har varslet at lyntog skal tilbake på prioriteringslisten til partiet.

– Vi mener ferjefri E39 er feil bruk av midlene. Vi vil heller ha lyntog. Når vi møter argument om at det er utopi, så viser alle utregninger at lyntog er billigere, sier Kim Thoresen-Vestre. Han er fylkesleder i SV.

Kim Thoresen-Vestre

Kim Thoresen-Vestre er fylkesleder i SV.

Foto: Roar Strøm/NRK

Anbefalte flerbruk

I 2008 utredet Deutsche Bahn om det var grunnlag for høyhastighetsbaner i Norge. De mente det ville lønne seg og anbefalte flerbruk, der høyhastighetstogene var tilrettelagt både for regiontrafikk, godstrafikk og langdistanse. Jernbaneverket har tidligere konkludert med at en utbygging for å få høyhastighetstog til Norge kommer til å koste opp mot 900 milliarder kroner.

I Møre og Romsdal SV ser de for seg lyntog fra Ålesund til Dombås. Tall de støtter seg til viser at det vil koste 40 milliarder kroner.

– En av hovedgrunnen til at vi tar opp igjen saken er at vi må kutte drastisk i våre transportutslipp i Norge. Vi flyr som om vi hadde vært 50–60 millioner innbyggere. Et lyntognettverk i Sør-Norge vil bøte mye på det, sier Thoresen-Vestre.

Sv vil ha lyntog

Yvonne Wold, Victor Starheim, Anders Lindbeck, Kim Thoresen-Vestre og Eldar Høidal ovenfor Salthammeren i Vestnes der de ser for seg at lyntogtraseen skal ligge.

Foto: Møre og Romsdal SV

– Ferjefri stamvei ikke samfunnsnyttig

Er det realistisk å tenke lyntog når planleggingen av ferjefri E39 har kommet så langt?

– Det dukker stadig opp nye tall for ferjefri E39. Til og med statsministeren sier at man må tenke annerledes og nedskalere, sier fylkeslederen. Han er spent på når de nye tallene for Møreaksen blir lagt på bordet.

Thoresen-Vestre håper at miljøpartiene vil være med å fronte saken.

Å tro på julenissen

Frank Sve

Frank Sve (Frp) mener at forslaget fra SV ikke kan bli tatt seriøst.

Foto: Trond Vestre / NRK

Frank Sve i Frp mener at SV lever i en drømmeverden, siden Stortinget ikke går inn for lyntog og kun vurderer bynære området.

– Kost nytteverdien av ferjefri E39 er på flere miliarder per år, spesielt Møreaksen og Hafast. Det er der næringslivet og folk skal ferdes. Det er første gang jeg har hørt at lyntog er billigere, sier Sve. Han mener at det er å tro på julenissen at lyntog skal gå i distriktene.

Han lar seg også provosere over at SV setter lyntog opp mot ferjefri E39.

– Det er nesten så vi ikke kan ta det seriøst. E39 kommer og trasevalget er valgt, sier han.