Hopp til innhold
Hordfast

Usikkerheit kring store milliardprosjekt: – Trur det sit langt inne å skrinleggje heilt

Mange er spente på korleis regjeringa vil knyte saman landet vårt i åra som kjem. I mars kjem svaret i Nasjonal transportplan. Eitt av spenningsmomenta er om visjonen om ein ferjefri E39 er liv laga.

Bonden Emilie Moi Eikje i Bokn

Ny E39: Bonden Emilie (35) kan få firefelts motorveg gjennom garden

I Bokn kan opptil fem prosent av befolkninga bli ramma av den nye vegen.

Modell av Hordfastbrua over Bjørnafjorden.

Landets dyraste veg er «eitt skritt nærare» bygging

Ein viktig milepæl for landets dyraste vegutbygging er no godkjend. Men verken regjeringa eller Stortinget har tatt endeleg stilling til om Hordfast skal byggast.

Gisle Fotland, sjåfør på ferja Halhjem-Sandvikvåg

Vestlendingane har talt: Nesten ingen vil prioritere prestisjeprosjektet til 46 milliardar

Stort fleirtal av vestlendingar vil ha betring på «Noregs verste veg» i staden for gigantprosjektet Hordfast, viser ny meiningsmåling.

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren avviser klima-analysen han sjølv bad om: – 50 kr per liter er uaktuelt

Vegvesenet rekna ut at Hordfast og fleire andre vegprosjekt blir mindre samfunnsnyttige viss ein skal nå klimamåla. Men regjeringa som bestilte svaret godtar ikkje reknestykket.

Hordfast-bru

Prosjektet blei ulønsamt då Vegvesenet la 50 kr literen til grunn: – Ein «shit in, shit out»-rapport

Vegvesenet har rekna ut at Hordfast ikkje blir lønsamt likevel, dersom Noreg skal kutta klimagassutsleppa kraftig. Frp meiner skyhøg bensinpris er ein uaktuell føresetnad.

Modell av Hordfastbrua over Bjørnafjorden.

Nye klimaberekningar viser negativ samfunnsnytte for motorvegen

Vegvesenet har meint at ferjefri-prosjektet Hordfast på E39 vil bli nyttig for samfunnet. Men så kom klima med i reknestykket.

Ein bilalarm går av på ferje Mortavika-Arsvågen

Moderne bilar «toler ikkje» ferjeturane på Vestlandet – her går alarmen i eitt sett

Fleire og fleire bileigarar har fått bil med alarm. Og det merkar dei godt på dei store ferjesambanda på Vestlandet. For mange bileigarar har ikkje lært seg å skru han av.

Råkjøring i Lyshorntunnelen

Utrykningspolitiet kritisk til manglande fotoboksar: Her susar 18-åringen forbi politiet

Politiet anslår at 18-åringen køyrde i 150 km/t då han vart den første som blei tatt i Noregs lengste tunnel med 100-sone. No vil politiet ha opp fotoboksar.