Hopp til innhold

– Nordøyvegen gjer det nærmast uhandterleg

Den som drøymer om nye store fylkesvegprosjekt må truleg smørje seg med ein god porsjon ekstra tolmod. Nordøyvegen sluker det meste av ressursane om prosjektet skal realiserast.

Iver Nordseth

Det ser stygt ut for andre store fylkesvegprosjekt. Nordøyvegen ser ut til å ta ein større del av vegpengane enn det ein trudde tidlegare. Iver Nordseth seier situasjonen kan bli uhandterleg om ein stemner fram som før.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Det er den enorme kostnadssprekken på Nordøyvegen som kan slå beina under

Det er den enorme kostnadssprekken på Nordøyvegen som kan slå beina under nye store fylkesvegprosjekt i Møre og Romsdal. Vegvesenet la i går fram tal som viser at kostnadssprekken truleg kjem på ein stad mellom 600 millionar kroner og 1,1 milliard.

–Dette betyr at Nordøyvegen kjem til å gå ut over eller forseinke andre prosjekt. Fylket får mindre armslag til å setje av pengar til prosjekt som står lenger nede på prioriteringslista, seier medlem i Samferdsleutvalet Iver Nordseth (V).

Stort etterslep på vedlikehald


I tillegg til kostnadssprekken på Nordøyvegen er det eit stort etterslep når det gjeld vedlikehald av fylkesvegane. Frp-representant Frank Sve har ved ei rekkje høve sagt at fylkeskommunane er lurt, og at det ikkje har følgt med nok pengar då fylkeskommunane tok over ansvaret for ein stor del av dei gamle riksvegane.

– Dialog med Staten


Trollheimstunnelen er eit av prosjekta som ligg i køen bak Nordøyvegen. Det kan bli vanskeleg å realisere dette prosjektet etter den oppsette planen.

– Ja. Med tala for Nordøyvegen og med tala for Trollheimstunnelen er det klart at dette blir nærmast uhandterleg, om vi skal halde fram i same retning i forhold til investering i nye prosjekt. Det fins ein måte å få dette til på, og det er gjennom ein dialog med Staten, gjennom finansiering på store ferjeavløysingsprosjekt, seier Nordseth.

Nordøyvegen

Nordøyvegen skal gje fastlandssamband til Nordøyane.