NRK Meny
Normal

Vaksinerte med samme sprøyte

Ved Ålesund sjukehus er fem nyfødte barn vaksinert med samme sprøytespiss. Mor til ett av barna har hatt hepatitt B-infeksjon.

Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Foto: NRK

Helse Sunnmøre kaller det som er skjedd, en alvorlig rutinesvikt. Helsetilsynet er varsla, og fylkeslegen i Møre og Romsdal har fått ei skriftlig utgreiing.

- Uforklarlig

Fagdirektør i Helse Sunnmøre, Odd Veddeng synes det er en vanskelig situasjon.

- Det uheldige og nesten uforklarlige har skjedd. Jordmora har brutt alle rutiner og brukt samme sprøytespiss på barna.

Helse Sunnmøre understreker at det er liten fare for at barna er blitt smittet av hepatitt B.

Meldte fra selv

Odd Veddeng

Odd Veddeng sier det som har skjedd er nesten uforklarlig.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Det er rutine å vaksinere barn når mødrene kommer fra område med mer tuberkulose og hepatitt B enn Norge. Det viser seg at mor til en av de fem barna har vært gjennom en hepatitt B-infeksjon som kan være smitteførende.

Jordmora vaksinerte alle de fem barna med samme sprøytespissen. Hun meldte selv fra om feilen samme kvelden da det gikk opp for henne hva hun hadde gjort.

- Det er bra at hun sa fra selv, og det borger jo for kvalitet. Hun kunne gjort det mye enklere for seg selv ved å ikke si noe om det, sier fagdirektør Veddeng.

Jordmora fjernet

Helse Sunnmøre sier i ei pressemelding at dette er et alvorlig avvik fra alle prosedyrer, og at det er vanskelig å forstå hvordan ei ellers faglig dyktig jordmor kan ha gjort noe slik. Hun er inntil videre tatt ut av arbeidet i kvinneklinikken.

- Vi spør oss om hvorfor dette har skjedd. Det er en elementær feil, og hun kan selv heller ikke forklare hvorfor hun gjorde det, sier Veddeng.

Grundig gransking

Sprøyter ved Ålesund sjukehus
Foto: NRK

Kvinneklinikken ved sjukehuset har satt i verk tiltak for å redusere skadevirkningene av feilen. Selv om det er liten risiko for at barna er smittet, blir de og mødrene tett oppfølgt i tida framover.

- Vi må bare beklage veldig sterkt det som har skjedd. Det er menneskelig å feile, men slike ting skjer heldigvis veldig sjelden.

Helse Sunnmøre skal granske hendelsen grundig for å få kartlagt årsaksforholdene og forebygge at slike feil skjer i framtida.

- Dette kunne vært veldig alvorlig, sier fagdirektøren.