Undersøker radioaktivitet i oppdrettslaksen

Laks fra 100 oppdrettsanlegg langs hele kysten skal sjekkes for radioaktive stoff. Det er første gang at nivåene i oppdrettslaks blir undersøkte.

Oppdrettslaks

TSJERNOBYL: Oppdrettslaks i Midt-Norge, Trøndelagsfylkene og Nordland skal sjekkes for sine radioaktive nivåer, på grunn av mengden de fikk av Tsjernobyl-nedfall.

Foto: Gorm Kallestad

– Vi forsøker å spre prøvetakingen så godt vi kan, men vi vil fokusere på områder i midt-Norge, Nordland og Trøndelagsfylkene, for det er områder som mottok mye Tsjernobyl-nedfall, sier fra Hilde Elise Heldal faggruppe miljøkjemi på Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet er i tett samarbeider med Statens strålevern om overvåkingen av radioaktiv forurensning i vill fisk og sjømat.

De to samarbeider også om de pågående målingene av oppdrettslaks. Et mindre antall fôrprøver blir også undersøkt.

– Vi har gode data på radioaktiv forurensing i villfisk, i åpne havområder og det marine miljøet generelt, men ikke på laksen, sier Heldal.

– Trolig lave nivåer

Heldal forteller at nivåene i oppdrettslaksen trolig ligger langt under grenseverdien, som er på 600 Bq/kg.

Denne grenseverdien gjelder for næringsmidler, og ble bestemt av Mattilsynet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

– Vi gjør dette fordi vi får spørsmål om nivåene i oppdrettslaks, fra fiskerinæring, oppdrettsnæring, fra andre land som importerer norsk fisk og sjømat og andre som er opptatt av dette temaet, forteller Heldal.

– Når noen spør om nivået så hjelper det ikke å si at nivåene i torsken er sånn og sånn. Da må vi gjøre undersøkelser i laksen. Det er for å kunne dokumentere at fisken har lave nivåer av radioaktiv forurensing.