Hopp til innhold

Krise for spekkhoggerflokk – Trump-administrasjonen får skylden

Miljøforkjempere saksøker nå Trump-administrasjonen for å angivelig ha mislyktes i å beskytte en utrydningstruet spekkhogger-populasjon.

spekkhogger

KAMP MOT TIDEN: Den sørligste spekkhogger-flokken som holder til langs USAs vestkyst, har de siste årene lidd under en høy dødsrate. Tallet på flokkens medlemmer er nå det laveste på 30 år.

Foto: Brian Gisborne / AP

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Den amerikanske miljøorganisasjonen Senter for biologisk mangfold (The Centre for Biological Diversity), har nå satt i gang rettssak mot det amerikanske havforvaltningsorganet National Marine Fisheries Service (NMFS).

Organisasjonen mener at forvaltningen har mislyktes i å beskytte USAs sørligste spekkhogger-populasjon, noe som har utsatt den for stor fare, skriver The Independent.

– Det er helt hjerteskjærende å se på. Hvalene sulter og sørger stort over kalvene deres som dør. For hver dag som går hvor Trumps folk forhindrer at noe gjøres, er disse hvalene et steg nærmere utryddelse, sier Cathrine Kilduff, advokat for miljøorganisasjonen.

Mor svømte med død kalv i 17 dager

Spekkhoggere er på verdensbasis ikke regnet som en utrydningstruet art.

Men siden starten av 2000-tallet har den sørligste populasjonen langs USAs vestkyst lidd under en høy og faretruende dødsrate.

Per nå er det kun 75 medlemmer igjen i flokken – det laveste tallet på 30 år.

Tidligere denne måneden skrev medier verden rundt om en spekkhogger-mamma som svømte med sin døde kalv. I hele 17 dager holdt moren sin døde unge over vannet, før hun til slutt ga slipp på den.

Det var dette som til slutt utløste at miljøorganisasjonen startet søksmålet mot hav- og fiskeriforvaltningen NMFS, som er under Trumps administrasjon.

Spekkhogger med død unge

BAR DØD UNGE: En spekkhogger-mamma ble først observert i juli, hvor hun i sorg «bar rundt» på sin døde unge i 17 dager. Forskere sier dette er uvanlig lenge.

Foto: Michael Weiss, Center for Whale Research / AP

I løpet av de siste to tiårene har tre av fire nyfødte spekkhogger-kalver dødd. Ingen sistefødte har gjennom de tre siste årene overlevd.

– Føderal lov pålegger at habitatene til disse utrydningstruede artene beskyttes. Vi burde av ren samvittighet forsøke å forhindre at disse fantastiske dyrene dør ut rett foran nesen på oss, sier Kilduff.

Flokken er den minste av fire i den nordøstlige delen av Stillehavet. Den flytter seg langs kysten av Washington, Oregon og California for å lete etter mat.

Forkjemperne hevder at hvalene sulter på grunn av mangel på fisk, forårsaket av utbyggelser av vannkraftverk som har splittet flere laksepopulasjoner i området, skriver den britiske avisen.

Beskyttes av vedtak

Men det er ikke bare mangel på fisk som truer hvalfamilien.

Vannforurensning fra plantevernmidler og andre kjemikalier, lyd og forstyrrelser fra båttrafikk og annen menneskelig aktivitet, er også faktorer som forstyrrer og skader flokken og dens habitater i havet Salish Sea.

Senter for biologisk mangfold mener forvaltningen mislyktes i å fullføre en begjæring fra 2014, som gikk inn for å utvide de allerede vernede havområdene.

NMFS var enig i at større havområder burde vernes, men Trump-administrasjonen har så langt ikke prioritert arbeidet, til tross for bred støtte fra befolkningen.

Populasjonen er også den eneste spekkhogger-flokken som er listet under det amerikanske vedtaket for utrydningstruede arter (The US Endangered Species Act), som forbyr all aktivitet som vil ødelegge eller skade utsatte habitater.

– Så når går vi rettens vei for å tvinge Trump-administrasjonen til å gjøre det eneste riktige, sier Kilduff.

NMFS sier de har utviklet en handlingsplan for å senke dødstallene, i tillegg til å ville gjenopprette laksepopulasjonen i området.

SISTE NYTT

Siste nytt